Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomalaisen vapaa-ajankalastuksen kehityssuuntia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomalaisen vapaa-ajankalastuksen kehityssuuntia"— Esityksen transkriptio:

1 Suomalaisen vapaa-ajankalastuksen kehityssuuntia
Ilkka Mäkelä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Kalastuslain kokonaisuudistuksen kuulemistilaisuus , Helsinki Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

2 NYKYTILA vapaa-ajankalastajat 2008 (RKTL 2010)
1,8 miljoonaa harrastajaa, kalastushullua, kohtuukalastajaa 35% naisia, 25% alle 18 v, 11 % yli 64 v vapakalastajaa, verkko- ja katiskakalastajaa, sekakäyttäjää, soutajaa Sekakäyttäjistä kalastushullua ja kohtuukäyttäjää Vapakalastajista kalastushullua ja kohtuukalastajaa

3 NYKYTILA vapaa-ajankalastajat (RKTL 2010)

4 NYKYTILA kalastusmenetelmät (RKTL 2010)

5 NYKYTILA lupa- ja maksujärjestelmä
Veroluontoinen kalastuksenhoitomaksu Kalastusoikeuden haltijan lupa erityiskalastuskohteet Verkko, katiska, koukkupyydykset, vetouistelu, muut kalastusmenetelmät Yleiskalastusoikeudet Onginta, pilkintä, viehekalastus ylläpitävät laajaa ja monipuolista kalastusharrastusta, antavat mutkattoman mahdollisuuden tutustua harrastukseen, edistävät luontaisesti lisääntyvien kalakantojen hyödyntämistä ja takaavat kalastusharrastuksen sosiaalisen kestävyyden,

6 NYKYTILA vapaa-ajankalastuksen saalis (MMM 2009)

7 NYKYTILA kalastusmenetelmät ja saalis (RKTL 2010)

8 NYKYTILA vapaa-ajankalastuksen merkitys (MMM 2010)
53 % Suomessa syödystä kotimaisesta kalasta on vapaa-ajankalastajien pyytämää, saaliin arvo 68 M€ (2008) Vapaa-ajankalastajien kustannukset arviolta 300 M€ vuodessa

9 NYKYTILA vapaa-ajankalastuksen merkitys (Lehtonen ja Leinonen 1992)

10 YMPÄRISTÖN KEHITYSSUUNTIA luonnonympäristön muutokset
Ilmastomuutos Ahven- ja särkikalat hyötyvät Useimmat vaelluskalat kärsivät Jääpeite hupenee Vesien rakentaminen ja rehevöityminen >>> särjen ja kuhan kalastus lisääntyy >>> vaelluskalojen kalastuksen säätelyn tarve kasvaa >>> pilkkijöistä kotimaisia kalastusmatkailijoita

11 YMPÄRISTÖN KEHITYSSUUNTIA kaupungistuminen
kaupungistuminen jatkuu >>> valtaosa kalastuksen harrastajista asuu kaupungeissa kalastusta kaupungeissa ja lähialueilla (Ruotsi 30 km etäisyydellä kotipaikasta) kalastus ei enää liity mutkattomasti jokapäiväiseen elämään, kalavedet eivät ole kotiportilla, kalaan lähdetään pois kotipiiristä kalaan ei lähdetä välttämättä isän tai muun perheen tai lähiomaisen kanssa, kalakaverit löytyvät muualta Kalastusmatkoja tehdään enemmän, kalastus- ja muiden palvelujen käyttö kasvaa Loma-asunto säilynee toisena lähikalastusalueena

12 YMPÄRISTÖN KEHITYSSUUNTIA kaupungistumisen haasteet
Lupajärjestelmä Joustava, yksinkertainen, laaja-alainen Yleiskalastusoikeuksien toimivuus korostuu Kalavesille pääsy Lähikalastusalueet ja maankäyttö Kalastuspalvelujen tarve kasvaa Matkailukalastus ja kalastusoppaiden toimintamahdollisuudet Kalastukseen ohjauksen tarve kasvaa Lapset ja nuoret, muut kalastusharrastuksen aloittavat, erityisryhmät

13 YMPÄRISTÖN KEHITYSSUUNTIA väestö ikääntyy
Lähikalastuspaikkojen tarve kasvaa, kalastusta helpottavia rakenteita tarvitaan lisää Kalastusmaksun maksajien määrä vähenee Eläkeläisten maksuvelvollisuuden palauttaminen Ikääntyneiden merkitys (isovanhemmat) kalastustaitojen siirtämisessä lapsille hja nuorille kasvaa (Mikkola ja Yrjölä 2001)

14 arvot muuttuvat (Arlinghaus 2010)
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

15 YMPÄRISTÖN KEHITYSSUUNTIA muuttuvien arvojen haasteet
Kalastuksen ja kalastusmenetelmien hyväksyttävyys kyseenalaistetaan Pyydystä ja päästä Rokastus

16 VAPAA-AJANKALASTUKSEN KEHITYSSUUNTIA
Kalastuksen harrastajat kalastuksen harrastajien määrä pysynee korkeana vielä lähitulevaisuudessa satunnaisten kalastajien määrä pysyy korkeana erikoistuminen jatkuu uutta kalastuskulttuuria kalastajien arvot ja arvostukset muuttuvat Kalastusmenetelmät kirjo kasvaa, vapakalastus lisääntyy ja seisovien pyydysten käyttö vähenee kalastusvälineet kehittyvät: ”superjigit tulevat” monimuotoisuus kalastusmenetelmien sisällä kasvaa, kalastusmenetelmien rajat käyvät tulkinnanvaraisiksi Vapaa-ajankalastuksen merkitys Merkitys luontaisesti lisääntyvien ja hoidettujen kalakantojen hyödyntämisessä kasvaa Merkitys sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen tuottajana kasvaa

17 LUPAJÄRJESTELMÄN HAASTEITA
luonnonvaran talteenotto: lupajärjestelmän ylläpidettävä ja lisättävä monipuolista kalastusta kalastusmenetelmien monipuolistuminen: lupajärjestelmän kyettävä kattamaan mahdollisimman laaja kalastusmuotojen kirjo Kaupungistuminen: lupa on kyettävä hankkimaan helposti kalastuskohteesta riippumatta liikkuva kalastaja: riittävän laajat ja yhtenäiset alueet satunnaiset kalastajat: lyhytaikaiset ja helposti hankittavat luvat opastettujen kalastusmatkojen kysyntä kasvaa >>> YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN KEHITTÄMINEN >>> OPASTETUN KALASTUKSEN LUPAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

18 YLEISKALASTUSOIKEUDET Onginta ja pilkintä
Maksullinen yleiskalastusoikeus vuodesta 1983, maksuton vuodesta 1997 Pitkät ja myönteiset kokemukset Onginnan ja pilkinnän määritelmistä päänvaivaa Määritelmät vastaamaan kalastusmenetelmien kehitystä Onginta: vapa, siima ja koukku syötillä tai ilman Pilkintä: vapa, siima ja pilkki syötillä tai ilman

19 YLEISKALASTUSOIKEUDET Katiskasta jokamiespyydys
Katiska pyytää luontaisesti lisääntyviä ja useimmiten alikalastettuja kalalajeja Antaa mahdollisuuden omakohtaiseen hoitokalastukseen Kalastus yhdellä katiskalla jokamiesoikeudeksi

20 YLEISKALASTUSOIKEUDET Maksullinen yleiskalastusoikeus
Läänikohtainen viehelupa, tutkitusti hyvin toimiva maksullinen yleiskalastusoikeus Testattu lupajärjestelmä uusiin kalastusmuotoihin Useamman vieheen lupa vetouisteluun Sukelluskalastus ja jousikalastus maksullisiksi yleiskalastusoikeuksiksi

21 KALAKANTOJEN HOIDON JA KALASTUKSEN SÄÄTELYN HAASTEITA
Vaelluskalat Kalastuksen ohjaus ja kalastuspaineen säätely: >>> verkkokalastus >>> saaliskiintiöt Kalakantojen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö Lohenkalastuksen järjestäminen Kalastusalue (kalatalousalue) rooli kalastuksen järjestäjänä kasvaa Yhteistoimintafoorumi vai omistajajärjestö?

22 Kiitoksia!


Lataa ppt "Suomalaisen vapaa-ajankalastuksen kehityssuuntia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google