Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURUN KOULUT LIIKKEELLE 2004-2007 Taustaa, tavoitteita Konkreettisia ensiaskeleita www.koulutliikkeelle.fi Anu Oittinen, Turun kaupunki, opetuspalvelukeskus,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURUN KOULUT LIIKKEELLE 2004-2007 Taustaa, tavoitteita Konkreettisia ensiaskeleita www.koulutliikkeelle.fi Anu Oittinen, Turun kaupunki, opetuspalvelukeskus,"— Esityksen transkriptio:

1 TURUN KOULUT LIIKKEELLE 2004-2007 Taustaa, tavoitteita Konkreettisia ensiaskeleita www.koulutliikkeelle.fi Anu Oittinen, Turun kaupunki, opetuspalvelukeskus, 050 4071530, anu.oittinen@turku.fi

2 TAUSTAA Liikunnan vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin, jaksamiseen, keskittymiseen ja oppimiseen Turku strategia: turkulaisten hyvinvointi, lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi (hankkeen rahoitusperusta) Hyvät kokemukset poikkihallinnollisista hankkeista (esim. Liike 2000) Lasten ja nuorten liikunnan väheneminen Ý KOULUT LIIKKEELLE -HANKE Ý LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVÄÄN!

3 MITÄ TAVOITTELEMME? Vuoden 2007 loppuun mennessä liikunnan avulla on kyetty lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja koulussa viihtymistä. Tämä edellyttää koulujen toimintakulttuurin ja - ympäristön kehittymistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta kannustavaan suuntaan. Tarvitsemme koulukohtaisia toimintaprosesseja ja sitä kautta uudenlaisia ratkaisuja liikunnan tukemiseen.

4 MILLÄ NÄITÄ PROSESSEJA TUETAAN? Tukemalla opettajia koulutuksen, materiaalien ja muiden toimenpiteiden avulla. Tukemalla kouluyhteisöä koulutuksen ja vuorovaikutuksen lisäämisen avulla. Tarjoamalla laajan hallintokuntien välisen yhteistyöpohjan koulukohtaisten hankkeiden toteuttamisessa. VAIN KOULUJEN OMISTA LÄHTÖKOHDISTA PONNISTAVIEN TOIMINTAPROSESSIEN KAUTTA VOIDAAN VAIKUTTAA KOULUJEN TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEEN.

5 HANKKEEN ETENEMISEN VAIHEET 1) Lähtökohtien määrittely kouluissa 2) Yhteisten intressialueiden hahmottaminen -> koulutukset, materiaalit, hankkeistaminen koulujen tukena 3) Toimintasuunnitelmat 4) Toteutussuunnitelmat 5) Toteutus, seuranta, arviointi 6) Uudet lähtökohdat

6 KOULU- KOHTAINEN HANKE- KOHTAINEN KAUPUNKI- TASOINEN KANSALL. KANS.VÄL Omat lähtökohdat & odotukset Osallistuminen Osallistaminen Toimintaprosessi Yhteiset intressialueet Tuotteet Materiaalit Koulutukset Verkostot, yht.työ Päätöksentekoon, strategioihin, toimintatapoihin vaikuttaminen Uusien ideoiden hankkeistaminen Yht.työkumpp. Rahoitus Kansall. & KV- hankkeet (EU: Shape up) TOIMINNAN/VAIKUTTAMISEN TASOT

7 Laaja kaupunkitason hanke Þ18 alakoulua, 3 yläkoulua, 3 lukiota, ammatti-instituutti (3 yksikköä) Þeri hallintokunnat Þkaupungin johto sitoutunut Valtakunnalliset verkostot • esim. Nuori Suomi Eurooppalainen yhteistyö • Active living -verkosto EU:n Public Health Programme: Shape Up • EU:n Public Health Programme: Shape Up: miten eri maissa ryhdytty toimiin lasten ylipaino-ongelman ratkaisemiseksi (Turku yksi 25:sta hankekaupungista)

8

9 LÄHTÖKOHTIA, ESILLE NOUSSEITA ASIOITA: ALAKOULUT Välituntiliikunta: 1) välituntikorit, 2) uudet pelit/leikit -> kirjanen, 3) leikkipäivät, välituntiteemapäivät, 4) leikittäjät, 5) perinteiset pihaleikit, 6) pihaolosuhteet: koulupihaolosuhteiden kehittämisohjelma lähiliikunnan tarpeet huomioiden: kaupunkitason suunnitelma, yksittäiset pihasuunnitelmat Koulumatkaliikunta : 1) koulumatkakartat, 2) koulumatkakampanjat, 3) ”liikennemummot ja -vaarit” Kerhotoiminta: liikunnallisesti passiivisten mukaan saaminen Iltapäiväkerhot : liikunta pysyväksi osaksi (liikuntakoulutusta ohjaajille) Liikunta-, terveys- ja hyvinvointiviestintä : 1) reissari, 2) www.koulutliikkeelle.fi...

10 LÄHTÖKOHTIA, ESILLE NOUSSEITA ASIOITA: YLÄKOULUT & LUKIOT ”Personal traineri” -kokeilu: koululle henkilökohtaisen liikuntaneuvojan vastaanottoaika esim. tunti/viikko, terveydenhoitajan ja trainerin yhteistyö, toimintaa tukeva materiaali (liikuntakalenteri ym.) Kaveriporukkaliikunta: oppilaista toistensa aktivaattoreita, vertaisohjaajakurssi lukioon, välituntiliikunnan aktivointi ym. Liikuntakerhot: lähtökohtana liikkumattomien mukaan kutsuminen Koulumatkaliikunta (kartat, kampanja + vaaran paikat) Välituntiliikunta: välituntivälineet, pihaolosuhteiden kehittäminen

11 LÄHTÖKOHTIA, ESILLE NOUSSEITA ASIOITA: AMMATTI-INSTITUUTTI Yksinasuvat nuoret -> miten hankkeen avulla sisältöä ja viiteryhmiä heidän elämäänsä (kaveriporukkaliikunta) Liikunnan asemaan vaikuttaminen opetuksessa Maahanmuuttajat, kerhotoiminta jne. Asennetasolla vaikuttaminen erittäin tärkeää (liikuntaan suhtautuminen negatiivista) --> tiedotus, markkinointi jne. Markkinoinnin opiskelijat: ”Miten markkinoida/myydä liikuntaa TAI:n opiskelijoille” Rakennusosaston opiskelijat: pienimuotoisten pihavälineiden rakentaminen Miten voidaan hyödyntää Power Action -toimintaa?

12 HANKKEEN FILOSOFIA: Pienillä konkreettisilla toimenpiteillä tehdään hanketta näkyväksi ja tuetaan ison kokonaisuuden - toimintakulttuurin muutoksen - etenemistä!


Lataa ppt "TURUN KOULUT LIIKKEELLE 2004-2007 Taustaa, tavoitteita Konkreettisia ensiaskeleita www.koulutliikkeelle.fi Anu Oittinen, Turun kaupunki, opetuspalvelukeskus,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google