Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus"— Esityksen transkriptio:

1 Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus
VASKI - POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Kainuun maakunta-kuntayhtymä Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

2 VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö
Toimijat Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kainuun maakunta- kuntayhtymä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus seutukunnat, kunnat asiakkaat, omaiset vammaisyhdistykset, järjestöt yksityiset palvelun tuottajat oppilaitokset, yliopistot Stakes, STM Rahoitus: Oulun ja Lapin lääninhallitukset, kuntayhtymät VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

3 VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö
Projektihenkilöt LAPPI: Hankekoordinaattori Jari Lindh POHJOIS-POHJANMAA JA KAINUU Hankekoordinaattori Marjo Savukoski, Suunnittelija, Merja Renko, Pohjois-Pohjanmaa Suunnittelija ½, Marja Malin Kainuun maakunta-kuntayhtymä VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

4 VASKI - käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyön areenana
KEHITTÄMISYKSIKÖN TAVOITTEET: a) Vammais-/ kehitysvammatyön tilan ja kehittämistarpeiden kartoitus b) Foorumeiden luominen toimijoiden sisällölliselle yhteistyölle ja dialogille c) Vammaispalveluiden kehittämisyksikköesityksen valmistelu d) Palvelujen tasapuolisen seudullisen saatavuuden mahdollistaminen, erityisosaamisen vahvistaminen ja työn sisällöllinen kehittäminen e) Tiedontuotannon, vaikuttavuuden arvioinnin edistäminen ja yhteistyön vahvistaminen koulutus- ja tutkimusyksiköihin. Kehittämistavoitteiden konkretisointi  kehittämissuunnittelu kehittämisteemat ja painopistealueet yksilöidyt kehittämiskohteet ja toimet Kehittämistä tukeva tutkimus ja tiedonmuodostus  tiedontuotanto- ja tutkimustarpeet  tutkimusalueet  tutkimushankkeet KUNTIEN, SEUTUKUNTIEN, ASIAKKAIDEN, OMAISTEN, JÄRJESTÖJEN, TUTKIMUS- JA OPPILAITOSTEN TARPEET JA INTRESSIT VASKI- vammaispalvelujen, kehittämistyön, oppimisen ja tutkimuksen vuorovaikutusfoorumina: Painopistealueet Tiedon ja osaamisen kehittäminen Alueellisten asiantuntijaverkostojen kehittäminen Kehittämishankkeiden generointi ja koordinointi VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

5 VASKI ALUEELLISENA TOIMIJANA
palvelut osaaminen tutkimus yhteistyö kehittämishankkeet KUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLTO VAMMAISPALVELUT POSKE JÄRJESTÖT Kehittämiskohteet KOLPENE TAHKOKANGAS KUUSANMÄKI YLIOPISTO AMK MUUT YHTEISTYÖ-KUMPPANIT VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

6 POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTAVERKOSTO
Kehittämisyksikkö VASKI Alueelliset kehitys- ja vammaistyön toimintaryhmät - kunnat, järjestöt, yhdistykset Tiedontuotannon tukiryhmä - yliopistot, korkeakoulut, POSKE Maakunnallinen vammaisfoorumi Yhteistyöverkoston kokoontumiset Kehittämis- ja tutkimusseminaarit Ohjausryhmät Pohjois-Suomen koordinaatioryhmä Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa Kolpene, Tahkokangas, Kuusanmäki, POSKE POSKE Alueelliset/teemalliset kehittämis-, tutkimus- ja koulutushankkeet - pilottihankkeiden suunnittelu, käynnistäminen ja toteutus VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

7 VASKIPROSESSIN ETENEMINEN
Käynnistys - tiimirakenne - suunnittelu ja toiminnan organisoiminen Kartoitus - seudullisten tarpeiden ja voimavarojen kartoitus - raportointi I Suunnittelu- ja kartoitusvaihe syksy 2007-kevät 2008 Verkoston rakentaminen - yhteistyöverkoston kokoaminen - alueellisten tukiryhmien muodostaminen - kehittämiskohteiden suunnittelu II Yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja vuorovaikutusfoorumien kehittäminen Kevät 2008 – kevät 2009 Alueellisten tukiryhmien toiminnan ohjaus ja koordinointi - vammaistyön prosessimallinnukset - vammaisten palvelujen alueellinen profilointi - vammaistyön tutkimuksen kehittäminen Maakunnallisten vammaisfoorumien organisointi - vammaisalan vuoropuhelun tiivistäminen P-Suomessa - P-Suomen vammaisten palvelujen toimintamallin rakentaminen - seminaarit, koulutustilaisuudet Kokeiluhankkeet ja niiden arviointi - kokeilujen palaute ja hyvien toimintamallien käyttöönotto Esitys STM:lle pysyvästä vammaispalvelujen kehittämisyksiköstä Pohjois-Suomessa III Pysyvän kehittämisyksikkörakenteen käynnistyminen ja organisointi kevät 2009-syksy 2009, sopimuksellisen perustan luominen Prosessin arviointi ja toiminnan raportointi VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

8 VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö
KARTOITUS POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN NYKYTILASTA JA KEHITTÄMISTARPEISTA Kysely Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntiin. Kuntien arvioita palvelujen nykytilasta, palvelutarpeen muutoksesta ja kehittämistarpeista. Perusturvajohtajat, vammaispalveluista ja kehitysvammahuollosta vastaavat Vastauksia 47 Pohjois-Suomen kunnasta. LAPPI Sodankylä (2), Inari (2), Kemijärvi (3), Rovaniemi, Simo, Tornio, Tervola, Posio, Salla, Kemi, Savukoski, Ranua KAINUU Kainuun maakunta (5), Suomusalmi/Hyrynsalmi, Kuhmo, Kajaani, Kajaani/Paltamo/Ristijärvi POHJOIS-POHJANMAA Rantsila, Kiiminki, Kuusamo, Pyhäjoki, Vaala, Liminka, Merijärvi, Oulainen (2), Taivalkoski, Haukipudas, Ii, Haapavesi/Rantsila, Raahe,/Siikajoki, Pudasjärvi, Haapajärvi, Kalajoki (2), Pulkkila, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Tyrnävä, Pyhäntä, Yli-Ii, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Ylivieska, Alavieska, Nivala Sievi) Järjestöjen haastattelut käynnissä VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

9 VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö
Kehitysvammaisten neuvontaan, ohjaukseen tukeen liittyvien palvelujen toimivuus kunnissa. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

10 VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö
Kehitysvammaisten koulutukseen, asumiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien palvelujen toimivuus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

11 Vammaispalvelujen ohjauksen ja tukitoimien toimivuus
VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

12 (Jatkoa) Vammaisten palvelujen toteutuminen
VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

13 Kuntien arvioita palvelutarpeen muutoksesta lähitulevaisuudessa
VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

14 Vammaisten palveluihin liittyviä kehittämistarpeita
Vammaisten työllistymistä tukevat toimenpiteet Vammaisten jatko/valmentava koulutus Tukihenkilötoiminta/avustaja Palveluohjaus/avohoidon ohjaus Asumispalvelut > henkilöstöresurssit Tilapäishoito Tutkimus- ja neuvolatoiminnan alueellisten toimintamallien kehittäminen (integrointi lähipalveluihin) Sopeutumisvalmennus Kuljetuspalveluihin liittyvät käytännöt Palvelusuunnittelun yhtenäisyys Pienten erityisryhmien palvelujen järjestäminen VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

15 ERI VAMMAISRYHMIIN LIITTYVÄT ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET
Työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen Kommunikaation tukimenetelmät Päihde- ja mielenterveysongelmat Autismiosaaminen Haastavasti käyttäytyvät asiakkaat Lievästi kehitysvammaisten erityistarpeiden ennakointi, suunnittelu ja koulutus Eri asiakasryhmien toimintakyvyn arviointimenetelmät Viittomakielen koulutus VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

16 ODOTUKSET ERITYISHUOLLON PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLE
Yhteistyön tiivistäminen kuntiin Palvelujen jalkauttaminen kuntiin (esim. tutkimus- ja neuvolatoiminta) Palveluprofiilien selkeyttäminen ja erikoistuminen alueellisesti Pienten erityisryhmien palvelujen kehittäminen ja järjestäminen Erityishuollon ja kehitysvammatyön erityisosaamisen ylläpitäminen, välittäminen ja kehittäminen > täydennyskoulutus Palvelukeskuksista > ”Erityisosaamista vaativien asiakkaiden osaamiskeskuksia”. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

17 Kuntien esittämiä yhteistyötahoja
Seutukunnallinen yhteistyö Järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunta Terveydenhuolto Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Erityishuoltopiirien välinen yhteistyö Lähipalvelut yhteistyössä lähikuntien kanssa. Erityisosaamisen tukena tarvitaan erityishuoltopiirien palveluja VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

18 ODOTUKSET POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖLLE
Yhteisten käytäntöjen ja yhteistyöverkostojen luominen kuntien välillä Välittää kuntiin ohjausta, neuvontaa ja koulutusta > osaamisen kehittäminen >ajankohtainen täydennyskoulutus Uusien toimintamallien kokeiluyksikkö > palvelujen mallintaminen Kehittämishankkeiden luominen ja koordinointi Asenneilmastoon vaikuttaminen VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

19 Yhteistyöllä voimaa vammaisten palvelujen kehittämiseen
KIITOS! Jari Lindh VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö


Lataa ppt "Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google