Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joukkoliikenteen esteettömyys Oulun kaupungin keskustassa OuJEE.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joukkoliikenteen esteettömyys Oulun kaupungin keskustassa OuJEE."— Esityksen transkriptio:

1 Joukkoliikenteen esteettömyys Oulun kaupungin keskustassa OuJEE

2 Tavoitteet • Selvittää • Esteettömyyden toteutuminen Oulun keskustan joukkoliikenteen edistämishankkeissa • Hankkeiden vaikutukset joukkoliikennejärjestelmän esteettömyyteen • Hankkeiden vaikutukset matkaketjujen esteettömyyteen • Määritellä toimenpiteet esteettömyyspuutteiden korjaamiseksi jatkosuunnittelua ja toimenpiteitä varten • Tuottaa tausta-aineistoa kaupungin esteettömyysstrategiaa varten

3 Oulussa toteutettavia joukkoliikenteen edistämishankkeita •Joukkoliikennekadun rakentaminen •Kävelykatualueen laajentaminen •Cityliikenteen käynnistäminen •Matkakeskuksen rakentaminen •Joukkoliikenteen reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän käyttöönotto (Oula)

4 • Hankesuunnitelmien auditointi • Maastokatselmukset • Konsultin kartoitukset • Ohjausryhmän yhteinen katselmus • Haastattelut • Kaupungin suunnittelusta ja kunnossapidosta vastaavat viranhaltijat • Palveluliikenteen kuljettajat • Paikallisliikenteen liikennöitsijä Esteettömyyden arvioinnin menetelmät Vertailumateriaali: • •SuRaKu-kortit • •Paikallisliikenneliiton infrakortit • •Tiehallinnon esteettömyyskartoitusohjeet

5 Hankkeiden vaikutukset joukkoliikenteen esteettömyyteen • Esteettömyys lisääntyy joukkoliikenteen toimintaympäristössä • Pintamateriaalit • Värikontrastit • Tilavaraukset • Matkaketjujen teko helpottuu • Vaihtomatkat lyhenevät • Cityliikenteellä yhteys matkakeskukseen • Ajantasainen informaatio • Muita vaikutuksia • Kävelymatkat pysäkeille pitenevät joiltakin osin pysäkkiverkon harventuessa • Pääsy palveluliikenteellä kävelykeskustaan on jatkossa epävarmaa Esteettömyysohjeiden ja kriteerien mukaista tasoa ei kaikilta osin saavuteta

6 Kehittämisesityksiä • Toimenpiteitä joukkoliikenteen toimintaympäristön esteettömyyden parantamiseksi, mm. • Esitys suunniteltua väljemmän mitoituksen käyttämisestä terminaalialueilla • Esitys näkövammaisten ja heikkonäköisten kulkua ohjaavien materiaalien käytöstä • Menettelytapojen kehittämistä katujen kunnossapidon esteettömyyden parantamiseen, mm. • Ohjeistuksen laatiminen urakoitsijoille esteettömään kunnossapitoon • Esityksiä esteettömän informaation lisäämiseen • Sidosryhmäyhteistyön ja organisoinnin kehittäminen • Laaditaan pelisäännöt sidosryhmien asiantuntemuksen saamiseksi mukaan esteettömän liikenneympäristön suunnitteluun • Suunnittelijoille kokonaisvastuu esteettömyyden toteutumisesta • Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoropuhelun tiivistäminen • Määritellään eri tasoisilla alueilla toteutettavan esteettömyyden taso • Lisätään esteettömyyskoulutusta


Lataa ppt "Joukkoliikenteen esteettömyys Oulun kaupungin keskustassa OuJEE."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google