Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Future Learning Environment

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Future Learning Environment"— Esityksen transkriptio:

1 Future Learning Environment http://mlab.uiah.fi/fle
Teemu Leinonen, Samu Mielonen, Asta Raami Medialaboratorio, Taideteollinen korkeakoulu

2 FLE:n suunnitteluperiaatteet

3 FLE-pedagogiikka? Ongelmalähtöinen oppiminen Tutkiva oppiminen
Yhteisöllinen tiedon rakentaminen Hajautunut asiantuntijuus

4 Mitä on ongelmalähtöinen oppiminen?
Oppimisprosessin aikana oppilaat määrittelevät itse ne ongelmat, joita haluavat kurssin aikana ratkaista.

5 Mitä on tutkiva oppiminen?
Oppilaat ratkaisevat asettamiaan tutkimusongelmia tekemällä tutkimusta. Oppimisprosessi = tutkimusprosessi.

6 Mitä on yhteisöllinen tiedon rakentaminen?
Tutkimustoiminta jäljittelee tieteellisen tutkimustyöryhmän ja tiedeyhteisön toimintaa. Suunnittelutoiminta jäljittelee suunnitteluryhmän ja design-kentän toimintaa.

7 Mitä on hajautettu asiantuntijuus?
Opiskelu- tai tutkimusryhmän jokaisella jäsenellä on jotakin sellaista asiantuntemusta, jota ryhmän muilla jäsenillä ei ole.

8 Tutkivan oppimisen kehä
(Hakkarainen, K 1998)

9 Kontekstin luominen Opettaja (= oppimisen ohjaaja) määrittelee aihepiirin, jota kurssi käsittelee. Opettaja valikoi kurssin aiheeseen sopivaa oppimateriaalia. Opettaja ohjaa oppilaita heidän oman oppimisprosessinsa alkuun.

10 Ongelman määrittely Oppilaat esittävät omia tutkimusongelmiaan.
Kommentoivat toistensa ongelmia. Kehittävät ongelmia edelleen.

11 Työskentelyteorioiden luominen
Oppilaat muotoilevat työskentelyteorioita ja ratkaisumalleja (l. hypoteeseja), jotka voisivat ratkaista tai selittää asetettuja ongelmia. Oppilaat kommentoivat esitettyjä työskentelyteorioita. Oppilaat kehittävät esittämiään työskentelyteorioita.

12 Kommentointi Oppimisprosessin eri vaiheiden kommentoinnin lisäksi oppilaat kommentoivat myös itse oppimisprosessia. Ts. oppilaat esittävät metakommentteja.

13 Yhteenveto Oppilaat tuottavat yhteenvetoja sekä omasta että ryhmänsä oppimisprosesseista: ongelmat, työskentelyteoriat, syventävät tiedot, kommentit, metakommentit. Vrt. Tutkimusraportti.

14 FLE-Tools prototyypin osat:
Tiedonrakennus (keskustelu) Henkilökohtainen työpöytä Jammailu Kirjasto Hallinta

15 Tiedonrakennus (keskustelu)
Oppilaat rakentavat tietoa opettajan/tutorin ohjaamana. Keskustelu jäsentyy ajatustyyppien mukaan: Ongelmia- Työskentelyteorioita - Syventävää tietoa Kommentteja - Metakommentteja - Yhteenvetoja - Apua

16 Henkilökohtainen työpöytä
Suunnitelmien ja töiden säilyttäminen ja jakaminen ryhmän kesken Kurssin ydinajatukset Evaluointi Ajatustyökalut (ohjeistus tutkivaan opimiseen)

17 Jammailu Yhdessä tekemistä Suunnitelmien kehittämistä
Uusia versioita ja kommentteja

18 Kirjasto Tiedot FLE kursseista: Oppimateriaalit (tulossa) Linkit
kurssiluettelo kurssien kuvaukset kursseille ilmoittautuminen Oppimateriaalit (tulossa) Linkit Kiinnostavaa

19 Hallinta Kurssien luominen ja hallinta Ryhmien hallinta
Kurssien oppimateriaalien tallentaminen ja hallinta (tulossa)

20 Future Learning Environment http://mlab.uiah.fi/fle
Teemu Leinonen, Samu Mielonen, Asta Raami Medialaboratorio, Taideteollinen korkeakoulu


Lataa ppt "Future Learning Environment"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google