Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 1 (9) Esteettömyys teknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä Hannele Hyppönen Stakes.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 1 (9) Esteettömyys teknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä Hannele Hyppönen Stakes."— Esityksen transkriptio:

1 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 1 (9) Esteettömyys teknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä Hannele Hyppönen Stakes

2 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 2 (9) Esityksen rakenne • Esteettömyydestä käsitteenä • Esteitä Esteettömälle Suunnittelulle • Esteettömyys osana tuottavaa, teollista toimintaa ja palvelutuotantoa • Esteettömyyeen rakentaminen osaksi tuotteiden ja palvelujen laatua • Esteettömyys teknologian hyödyntämisessä

3 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 3 (9) Esteettömyydestä käsitteenä • Määritelmä: ominaisuudet tuotteessa, ympäristössä tai palvelussa, jotka tekevät mahdolliseksi niiden käytön toimintakyvystä riippumatta ja ilman apuvälineitä • Koostuu periaatteista, konkreettisista ratkaisuista sekä niiden saatavuudesta – Osatekijät: Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen esteettömyys • Perusta/ oikeutus: Ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden periaatteet. Kaikkien ihmisten tasavertaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintoihin

4 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 4 (9) Esteitä Esteettömälle Suunnittelulle 1 Markkinoinnin väittämiä – ”Ikääntyvät ja vammaiset henkilöt eivät ole meidän kohdemarkkinoitamme” – ”Markkinointiyksikkö selvittää, mitä kuluttajat haluavat ja tuotekehitys täyttää tarpeet” – ”Me käytämme ergonomiatietoa ja testaamme suunnittelijoillamme tuotteet”

5 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 5 (9) Esteitä Esteettömälle suunnittelulle 2 Tuotekehitysprosessiin liittyviä väittämiä – ”Näin meillä on aina tehty" – ”Kyllä me koulutamme suunnittelijoitamme ergonomiassa/ käytettävyydessä" – ”Ei meillä ole velvoitetta huomioida tiettyjä käyttäjäryhmiä suunnittelussa” – ”Meidän on tuotettava nopeasti uusia tuotteita, ‘time to market’ on suorassa suhteessa tuottavuuteen" – ”On liian kallista, vaikeaa ja aikaavievää ottaa kuluttajat mukaan tuotekehitykseen"

6 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 6 (9) Esteitä Esteettömälle Suunnittelulle 3 Teknologian kehittymissuunnat – yhä pienempiä laitteita – yhä enemmän toimintoja ja automatiikkaa – yhä integroituneempia laitteita ja palveluita

7 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 7 (9) Esteettömyys osana tuottavaa, teollista toimintaa Suunnittelun kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä

8 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 8 (9) Esimerkki muuttujien välisistä vaikutuksista tuotteen omi- =>Tuotekehitysaika  naisuudet  =>suunnittelukustannukset  =>tuotantokustannukset  =>myynti 

9 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 9 (9) Kehitystyön kustannukset/aika/tuotoksen laatu

10 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 10 (9) Esteettömyyden rakentaminen suunnitteluprosessiin

11 © 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 11 (9) Esteettömyys teknologian hyödyntämisessä (psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen esteettömyys) • Tietoisuuden lisääminen teknologiasta ja sen hyödyistä • Vaihtoehtojen turvaaminen • Yhteensopivuuden turvaaminen • Teknologian saatavuuden turvaaminen • Teknologian sopivuuden turvaaminen • Tasavertaisen taloudellisen saatavuuden turvaaminen


Lataa ppt "© 1999 Stakes / Hannele Hyppönen - 19.11.1999 TKK sivu 1 (9) Esteettömyys teknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä Hannele Hyppönen Stakes."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google