Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perustulo jakavasta kokoavaksi Jouko Kajanoja Vapaus valita Foorumi 1 13.6.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perustulo jakavasta kokoavaksi Jouko Kajanoja Vapaus valita Foorumi 1 13.6.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Perustulo jakavasta kokoavaksi Jouko Kajanoja Vapaus valita Foorumi 1 13.6.2009

2 Sittenkin perustulo? •Perustulo on vetovoimainen. Se perustuu vapauden ja mahdollisuuksien synnyttämiseen. Se on kannustinajattelun myönteinen versio. • Jakaa punavihreitä • Ajatuksena on kehityspolun rakentaminen (uutta) • Vihreät huomasivat ongelmat ja kirjoittivat esityksensä saatteeksi ”perustuloon pienin askelin” • Ajatuksena on voimia kokoava ehdotus, joka tarjoaa pätevän vastauksen perustulon kritiikkiin

3 Oikea perustulo • Oikea perustulo, joka tarjoaa kohtuullisen elämisen mahdollisuudet, on 1000 – 1200 €/kk • Kärjistää oikeudenmukaisuuden, työstä vierottumisen ja matalapalkkaisuuden ongelmia • Nostaa tuloveron yli 60 %:n, mullistaisi yhteiskuntapolitiikan ja edellyttäisi samanaikaisen siirtymän ainakin EU:ssa, luultavasti OECD-maissa • Tärkeä keskustelun ja kehittelyn aihe, tarjoaa tavoitteita ja mittapuita • Miten sitä kohti edetään?

4 Epäoikeudenmukaisuuden ongelma • Vihreiden mallissa kootaan iso potti suurituloisten, pääomatulojen ja ympäristön käytön verotusta kiristämällä. Ovatko opiskelijat, kotiäidit, osa-aikaiset, peräkammarin pojat, vuorineuvoksettaret ja vastaavat eniten uuden rahalähetyksen tarpeessa? • Vai pitäisikö sijoittaa toimeentulotuen parantamiseen, mielenterveyspotilaisiin, vanhusten vaipanvaihtoon yms.? Niissä perustulo ei auta paitsi turvaverkon läpi pudonneita.

5 Vastaus epäoikeudenmukaisuuden ongelmaan • Edetään vähitellen perusturvaa parantamalla ja pyrkimällä tietoisesti kohti perustuloa. • Muutoin säilyy tiukka tarveharkinta ja kontrolli ja vapaus häipyy näköpiiristä. • Ensimmäisenä nostetaan toimeentulotukea ja lievennetään ehtoja niin, että pienet (Soininvaaran etuoikeuden) ylittävät työtulot ja vähäiset omaisuuserät eivät vähennä toimeentulotukea sekä poistetaan 20 tai 40 prosentin rangaistukset. • Nämä olisivat osa monipuolista perusturvan parantamista.

6 Suhde ansiosidonnaisuuteen 1 • Myös ansiosidonnaisesta toimeentuloturvasta (työttömyys, sairaus, eläkkeet) on syytä pitää huolta. • (1) Kaikki kansalaiset on syytä turvata jyrkkiä toimeentulon romahduksia vastaan. • (2) Ellei niin tehdä, hyvätuloiset turvaavat asemansa yksityisillä vakuutuksilla seurauksena eriarvoinen ja turvaton toimeentuloturvan maailma. Julkinen toimeentulojärjestelmä erottautuu huono-osaisten järjestelmäksi, menettää legitimiteettiään keskiluokan silmissä ja poliittisen kannatuksen huvetessa sen resurssit heikkenevät ja se muuttuu köyhäinavuksi.

7 Suhde ansiosidonnaisuuteen 2 • (3) Niissä maissa, joissa on antelias perusturva (lähimpänä perustuloa), on myös kehittynyt lakisääteinen ansiosidonnaisen toimeentulon järjestelmä. • Tarvitaan tilapäinen perusturvan ja ansiosidonnaisen turvan kytkennän irrottaminen ja tasokorjaus perusturvan hyväksi • Tarvitaan erillisiä toimia, ettei yksittäisen työntekijän asema suhteessa työnantajaan heikkene.

8 Työstä vieroittumisen ongelma • Lapsuutta, opiskelua, lapsen syntymää, sairautta, työkyvyttömyyttä, työttömyyttä ja vanhuutta varten on syyperusteinen toimeentuloturva. Eikö se riitä? Onko oikeutettua, että työkykyiselle annetaan mahdollisuus elää siivellä eli tekemättä ansiotyötä?

9 Matalapalkkayhteiskunnan ongelma • Perustulo lisää mahdollisuuksia tehdä matalapalkkatyötä – tämä on esimerkiksi Soininvaaran päämotiivi • Merkitsee työmarkkina- ja yhteiskuntakuilun rakentamista verrattuna aktiivisen työvoimapolitiikan strategiaan • Heitteille jättöä

10 Työstä vierottumisen ja matalapalkkaongelman ratkaisu • Paltamon malli tuottaa tilanteen, jossa jokaiselle luodaan ilman pakkoja mahdollisimman hyvät edellytykset työllistyä, kouluttautua tai hakeutua yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan TES-palkoilla ja varoen korvaamasta normaaleja työsuhteita. Harrastuksesta tehdään työ. • Peruskoulun päättäville luodaan jatkokoulutukseen ja/tai työhön ohjaava järjestelmä, joka tarjoaa mielekkäitä ja toteutettavia vaihtoehtoja eikä kurinpitoa • Torjuvat tehokkaasti vieroittautumis- ja matalapalkkaongelmia

11 Kohti perustuloa • Perusturvan parantamisen ohjelma, johon sisältyy perustulon vähittäinen rakentaminen (nyt mennään päinvastaiseen suuntaan) • Työllistämisen, koulutuksen ja yhteiskuntaa hyödyttävän toiminnan mahdollisuuksien tarjoaminen à la Paltamo ja saattaen vaihdettava • Vapaus ja mahdollisuudet lisääntyvät


Lataa ppt "Perustulo jakavasta kokoavaksi Jouko Kajanoja Vapaus valita Foorumi 1 13.6.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google