Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

25.6.2014 Anne Lounamaa1 Mitä pitäisi tehdä aivovammojen ehkäisemiseksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "25.6.2014 Anne Lounamaa1 Mitä pitäisi tehdä aivovammojen ehkäisemiseksi."— Esityksen transkriptio:

1 25.6.2014 Anne Lounamaa1 Mitä pitäisi tehdä aivovammojen ehkäisemiseksi

2 25.6.2014 Anne Lounamaa2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL • Aloitti Kansanterveyslaitoksen (KTL) ja Stakesin fuusioiduttua 1.1.2009 • Toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa Uuden laitoksen perustamisen lähtökohtina: • Yhdistetyin voimin entistä vahvempi työ suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta • Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tarpeet • Palvelujärjestelmän tarpeet

3 25.6.2014 Anne Lounamaa3 THL toimi koko Suomessa • Pääkonttori Helsingissä • Laitoksella on kuusi toimipaikkaa muissa kaupungeissa: Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Vaasassa. • Kaikkiaan henkilötyövuosia on noin 1400

4 25.6.2014 Anne Lounamaa4 Avainlukuja Rahoitus •Vuonna 2009 kokonaisbudjetti 96 miljoonaa euroa, josta valtion budjetista noin 64 % ja muuta rahoitusta 36 %. Henkilöstö •Vakinainen henkilöstö: 927 •Määräaikainen projektihenkilöstö: 425 •Hyvin moniammatillinen

5 25.6.2014 Anne Lounamaa5 Tapaturmien ehkäisyn toiminnan tavoitteet THL:ssa •Painopiste primaaripreventiossa •Seurantajärjestelmän rakentaminen •Viestinnällisten verkostojen rakentaminen –valtakunnan tason strategiat ja tavoiteohjelmat, –alueelliset ja paikalliset päättäjät, –ehkäisevään työhön osallistuvat, –kansalaiset •Työmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen tapaturmien ennaltaehkäisyyn –eri ammattiryhmien työkäytännöt –koulutusjärjestelmät •Tutkimus –epidemiologinen tutkimus –arviointitutkimus

6 25.6.2014 Anne Lounamaa6 Käsitteet, entry pointit •Onnettomuus •Tapaturma •Henkilövahinko •Vamma •Riskitekijät (alkoholi, nopeus, ympäristöt, luusto, lihaskunto…)

7 25.6.2014 Anne Lounamaa7 Tavoitteet, toiminnan ja arvioinnin kohteet Muutokset tapaturmatilanteessa Muutokset ympäristössä ja käyttäytymisessä Muutokset toimintatavassa Aktiviteetit, toiminta

8 25.6.2014 Anne Lounamaa8 Kansanterveystyö ja tapaturmien ehkäisy Kansanterveystyö Seuranta, arviointi, tilastointi, tietopohja Ehkäisevä työ Tutkimus Yhteistyö, kannustaminen Ohjelmat Hoito Vaikuttaminen asiantuntijuudella

9 25.6.2014 Anne Lounamaa9 Priorisointi •Valintojen tekemistä, resursseja ei koskaan riittävästi •Yleiset tapaturmat •Menetetty terveys, menetetyt elinvuodet •Oikeudenmukaisuus •Taloudelliset seuraamukset •Eri organisaatiot – eri prioriteetit •Olemassa oleva tieto ja osaaminen

10 25.6.2014 Anne Lounamaa10 Kiitos! Anne Lounamaa, VTM, BSc, toim.ter Erikoistutkija, va yksikön päällikkö anne.lounamaa@thl.fi www.thl.fi/tapaturmat


Lataa ppt "25.6.2014 Anne Lounamaa1 Mitä pitäisi tehdä aivovammojen ehkäisemiseksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google