Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kulttuuriherkkyys ja luottamuksen rakentaminen monikulttuuriympäristössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kulttuuriherkkyys ja luottamuksen rakentaminen monikulttuuriympäristössä"— Esityksen transkriptio:

1 Tapani Rinne: Kulttuuriherkkyys ja luottamuksen rakentaminen monikulttuuriympäristössä

2 Kulttuuriherkkyys ja luottamuksen rakentaminen monikulttuuriympäristössä
9.45 Mitä on kulttuuri, mitä on suomalaisuus? Viisi näkökulmaa monikulttuuriseen yhteistyöhön: 1) suhdekeskeisyys ja tehtäväkeskeisyys 2) viestintätyylien erot Tauko 15 min ) erilaiset aikakäsitykset 4) kollektiivisuus ja individualismi 5) johtamistyylit ja hierarkiat Yhteistyön ja luottamuksen rakentamisen parhaita käytäntöjä Esitys päättyy

3 Kulttuuriherkkiä havaintoja
Mitä on suomalaisuus – mitkä ominaisuudet ja kulttuuripiirteet ovat suomalaisille tyypillisiä – minkälaisia ovat suomalaiset? Minkä maan kulttuuri poikkeaa selvästi suomalaisuudesta – mitkä ovat sen kulttuurin tyypillisiä, suomalaisuudesta poikkeavan piirteitä?

4 Minä olen ihminen: Yksilön oma Peritty ja opittu Persoonallisuus
Kulttuuri Ihmisluonto Ryhmälle ominainen Opittu Yleismaailmallinen Peritty

5 Kulttuuri on… 1. yhteinen merkitysjärjestelmä, joka ilmentää ryhmän maailmankuvaa ja joka erottaa ryhmän muista 2. ryhmän, ei yksittäisen ihmisen käyttäytymisen liittyvää 3. suhteellinen – yksi kulttuuri ei ole toista parempi tai huonompi

6 Viestintään vaikuttavat kulttuuriset tunnuspiirteet
Tehtävä- ja suhdekeskeisyys Viestintätyylit Aikakäsitykset Kollektivismi ja individualismi Johtamistyylit ja valtaetäisyys

7 Tehtävä- ja suhdekeskeisyys
keskitytään heti tehtäviin keskitytään ensin ihmissuhteisiin

8 Tehtäväkeskeinen - Suhdekeskeinen
UK Ranska Suomi Italia Tanska Espanja Ruotsi Venäjä Norja Brasilia Arabimaat Alankomaat Guatemala Ecuador USA Aloitetaan tutkimalla Suhteet-suoritus - akselia. Väite. Liikesuhde rakennetaan karkeasti jaoteltuna joko a)ihmisten eli suhteiden kautta tai b) suorituksen kautta. Todiste: Mm. Mole, Deresky, Laurént tutkivat asiaa ja päätyivät tulokseen että ”ns. Länsi-ja Pohjois-Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka” perustavat luottamuksen suorituksen, tuloksen kautta, kun taas muut maat haluavat rakentaa suhteen ensin. Kaikki ”Aasian tutkimukset mm. painottavat suhteiden merkitystä liiketoiminnalle” Lucian Pye: Chinese Commercial Negotiating Style, 1982 ” työn, perheen ja ystävyyden yhteys heijastuu neuvottelutyyliin” Näkyvät piirteet: Intia Saksa Kiina Adapted from ”Mole Map”, Deresky, Laurént

9 Kulttuuriherkkiä havaintoja
Tehtäväkeskeisyydestä ja Suhdekeskeisyydestä Törmäyksistä

10 Low Context ja High Context
Low Context -viestinnän ihanne: keskitytään todistettavissa oleviin faktoihin ja tuloksiin, jotka eivät jätä tulkinnanvaraa ”alhainen riippuvuus asiayhteydestä” ASIAT, FAKTAT, SUORA TYYLI High Context -viestinnän ihanne: keskitytään kontekstiin ja ihmissuhteisiin ja jätetään tulkinnanvaraa ”suuresti asiasta ja tilanteesta riippuvainen” IHMISET, TUNTEET, EPÄSUORA TYYLI

11 Low Context - High Context
Espanja Ruotsi Italia Suomi Ranska UK Tanska Brasilia Meksiko Saksa Ecuador Sveitsi Guatemala Arabimaat Todiste 1. Vertaile maita Tarve korostaa suoritusta > kommunikaatio korostaa suoritusta tarve korostaa suhteita > kommunikaatio keskittyy ihmisiin ensin USA Intia Kiina E. Hall, M. Hall, ”Understanding Cultural Differences”

12 Kulttuuriherkkiä havaintoja
Suorasta viestintätyylistä Epäsuorasta viestintätyylistä Törmäyksistä

13 Aikakäsitys monokroninen aikakäsitys polykroninen aikakäsitys
syklinen aikakäsitys

14 monokroninen aikakäsitys
aika on rajallinen, aika on rahaa eikä sitä pidä tuhlata ajan käyttöä voidaan suunnitella ja hallita suoraan asiaan meneminen arvostettua Pohjois-, Keski-Eurooppa, USA, Kanada polykroninen aikakäsitys aika on joustavaa aina oltava tilaa muutoksille aina löydettävä aikaa uusille ihmisille Ranska, Italia, Espanja, Latinalainen Amerikka, Venäjä syklinen aikakäsitys ajalla ei loppua eikä alkua tulevaisuutta ei voi suunnitella ennakolta kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin Kiina, useimmat Aasian maat, Arabimaat ja Afrikka

15 Monokroninen – Polykroninen – Syklinen aikakäsitys
Ranska, Italia, Espanja, Latinalais-Amerikka, Venäjä Kiina, Intia Aasian maat, Arabimaat Afrikan maat Pohjois- ja Keski- Eurooppa, USA, Kanada Japani, Singapore, Hong Kong: täsmällisyys & joustavat aikataulut Viesti: Jos haluat varmistaa, että aikataulut pitää - muista joustonvara - tarkista hyvin usein eteneminen - ”väliaikatauluja” Ja mieti olosuhteita! Jos maassa on kaikessa toiminnassa ”syklinen” aika - luonnonolot vaiketa > ei hyödytä laatia minuuttiaikatauluja > Sources: Hall, Lahtinen, Deresky, Laurént

16 Kulttuuriherkkiä havaintoja
Aikakäsityksistä Törmäyksistä

17 Individualismi ja kollektivismi
riippumattomuuden avulla menestykseen keskinäisen riippuvuuden avulla menestykseen

18 Individualistiset - kollektiiviset
Espanja Venäjä Japani Suomi Saksa Arabimaat Tanska Ranska Brasilia Italia Mexico Intia UK Kiina Todiste eroista: Australia Guate- mala USA Hofstede, Yoshida

19 Kulttuuriherkkiä havaintoja
Kollektiivisuudesta Individualistisuudesta Törmäyksistä

20 Johtamistyylit autoritaarinen johtamistyyli
demokraattinen johtamistyyli johtamistyyli, jossa piirteitä molemmista

21 Valtaetäisyys Suuri Suomi Pieni Venäjä Kiina Indonesia Japani
Ecuador, Intia Brasilia Ranska Espanja Italia, UK, USA Saksa Alankomaat Tanska Ruotsi, Norja Kiina Suuri Suomi Pieni Todiste: Mole, Hofstede,Trompenaars, Deresky, Berger & Partner, Simon, Bauer, Kaivola

22 Kulttuuriherkkiä havaintoja
Johtamistyyleistä Valtaetäisyyksistä Törmäyksistä

23 Etnosentrinen kulttuurinäkemys
pitää omaa kulttuuria ja omia toimintatapoja normaaleina, luonnollisina ja yksinkertaisimpina meidän tapamme nähtyään muut haluavat tulla samanlaisiksi kuin me ja oppia nämä oikeat ja käytännöllisimmät tavat ei kyvyttömyyttä vaan haluttomuutta ihmislajille tyypillinen ajattelutapa

24 Toimiva monikulttuurinen yhteistyö: polysentrinen kulttuuristrategia
Päätösten myyminen perustelemalla Ihmissuhteiden rakentaminen vieraaseen kulttuuriin Organisaation, tehtäväjaon ja vuorovaikutuksen suunnittelu Paljon kontakteja vuosien ajan, kielitaitoa ja ihmissuhdekeskeinen toimintatapa Mäkilouko Marko: Multicultural Leadership (Multikustannus 2003)

25 Sillanrakentajan toimintaa
Miten voit toteuttaa kulttuuriherkkyyttä ja luottamuksen rakentamista monikullttuuri-ympäristössä?


Lataa ppt "Kulttuuriherkkyys ja luottamuksen rakentaminen monikulttuuriympäristössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google