Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korjausrakentamisen energiamääräykset 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korjausrakentamisen energiamääräykset 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Korjausrakentamisen energiamääräykset 2012
Tommi Lindh Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, elinympäristöryhmä

2 Ympäristöministeriön tehtäviä
Maisemanhoito ja -suojelu (kohta 8) Alueiden käytön suunnittelun ja maakunnan suunnittelun ohjaus sekä maapolitiikka (kohta 10) Alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinympäristöjen laadun kehittäminen (kohta 11) Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoito ja rakennussuojelu (kohta 13) Rakentamisen ja kiinteistönpidon ohjaus (kohta 14) Asunto-olojen kehittäminen (kohta 15) Tommi Lindh

3 Energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) toimeenpano Suomessa: nykyiset ja muuttuvat säädökset
Laki rakennuksen energiatodistuksesta(487/2007) Muuttuu 2012 MRL (132/1999) Muuttuu 2012 Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastuksesta (489/2007) YM asetus energiatodistuksesta (765/2007, 1032/2008) Muuttuu 2012 MRA (895/1999) Muuttuu 2012 Suomen rakentamismääräyskokoelma Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta (D5), ohjeet 2007/2012 Rakennusten energiatehokkuus (D3), määräykset ja ohjeet 2007/2010/2012 Rakennuksen lämmöneristys (C3), määräykset 2007/2010 Sisällytetään D3:een 2012 Rakennusten korjaaminen ja ylläpito, määräykset ja ohjeet Uusi 2012 Tommi Lindh

4 VN periaatepäätös korjausrakentamisesta (18.9.2008)
Päätavoitteet: Rakennuskannan palvelukyvyn ja laatutason säilyttäminen sekä parantaminen Rakennuskannan energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen Korjausrakentamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Korjausrakentamiseen liittyvän tiedon, osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen 16 toimenpide-ehdotusta Tommi Lindh

5 E-luku Rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku) on laskettava. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen netto-ostoenergiankulutus rakennustyypin standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden. Energiamuotojen kertoimet: Tommi Lindh

6 Kokonaisenergiavaatimukset ja energiamuotojen huomioonottaminen pähkinänkuoressa
Kokonaisenergiatarkastelu tuo lisää vapauksia toteuttaa energiatehokas rakennus kustannustehokkaasti Mahdollistaa uusia innovatiivisia ratkaisuja Laskennan lähtötiedot, standardikäyttö ja laskentasäännöt määritelty Tulee vaatimaan suunnittelulta ja rakentamiselta lisää osaamista Esitetty vaatimukset laskentatyökaluille Tommi Lindh

7 Keitä ohjeistetaan? ELY-keskuksia
Muita viranomaisia (MV, MKM, aluearkkitehdit) Rakennustarkastajia Kaavoittajia Suunnittelijoita (RakMK A2 uudistustyö, FISE) Rakennuttajia (tilaajat, konsultit) Rakentajia (urakoitsijat, aliurakoitsijat) Kiinteistönhoitajia Isännöitsijöitä Taloyhtiöitä Tommi Lindh

8 Mitä ohjeistetaan? Asemakaavamuutosta edellyttävät toimenpiteet
Lisärakentaminen Uusi hissi rungon ulkopuolella Uudet parvekkeet Rakennuslupaa edellyttävät toimenpiteet Julkisivumuutokset (ulkonäkömuutokset) Märkätilojen rakentaminen (uudet ja vanhat) Uuden hissin rakentaminen rungon sisään Asuntojen välisten seinien muuttaminen Taloyhtiön lupaa edellyttävät toimenpiteet Ikkunoiden korjaus tai vaihto vastaaviin uusiin Lisälämmöneristys tai tiivistäminen sisäpuolella Ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen tai uusiminen Salaojien rakentaminen Tommi Lindh

9 Uudet korjausrakentamisen säädökset
RakMK A2 uudistettuna Korjausrakentaminen omana selkeänä kokonaisuutena kaikilla suunnittelualoilla RakMK H1 luonnos Lausuntokierros 2007 Säädöstä ei annettu eikä energiatehokkuusdirektiiviä ole tältä osin toimeenpantu Uudet määräykset Energiatehokkuusdirektiivin edellyttämät tehdään ensin Mahdolliset MRL ja MRA muutokset Valmiit kesällä 2012, voimaan 2013 Tommi Lindh

10 KOR-määräyksiin vaikuttavat asiat
Rakennuspaikka Rakentamisaika Rakennuksen koko Rakennustapa (-aine) Rakennussuojelu Tommi Lindh

11 Soveltamistasot korjaamisessa
Lievin taso (ei energiatehokkuusvaatimustasoa) Esim. paikalla rakennetut (riskialttiit), vapaa-ajan käytössä olevat, väliaikaiset tai suojellut Keskitaso (maltillinen tai joustava vaatimus) Esim. vuoden 1990 jälkeen rakennetut tai alle 25% vaipan pinta-alasta korjataan Uudisrakentamista vastaava taso Esim. 1960–1990 välillä rakennettu elementtikerrostalo, johon tehdään laajamittainen korjaus Tommi Lindh

12 Taso I Energiatehokkuuden parantaminen perustuu tapauskohtaiseen arviointiin (myös olennaisissa muutoksissa) Reunaehtojen määrittely (esim. suojelumääräykset ja kaupunkikuva-asiat, lausunnot) Energiankulutusmittaukset muiden mittausten ja selvitysten lisäksi Ei energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia Suosituksena nykytilanteen parantaminen niiden rakennusosien osalta, joissa muutokset ovat kustannustehokkaasti toteutettavissa Energiatehokkuustodistus pakollinen Energiakorjaukset ovat aina luvanvaraisia Tommi Lindh

13 Taso II Energiatehokkuuden parantaminen on olennaisten muutosten (laajamittainen korjaus) yhteydessä pakollista Energiankulutusmittaukset tehtävä suunnittelua varten Vähimmäisvaatimuksena on nykytilanteen parantaminen esim. vähintään 20%:lla Energiakorjaukset ovat aina luvanvaraisia Tommi Lindh

14 Taso III Energiatehokkuuden parantaminen on olennaisten muutosten yhteydessä pakollista Energiankulutusmittaukset Vähimmäisvaatimus on sama kuin uudisrakennuksilla Energiakorjaukset ovat aina luvanvaraisia Tommi Lindh

15 Rakennuspaikka ja käyttötapa
Sääolosuhteet (kosteus, kuivuus, tuulisuus) Maantieteellinen sijainti Etelä-Suomi (kosteus usein yli 80%) Keski-Suomi (normi) Pohjois-Suomi (ikirouta) Kaupungit Asemakaavoitetut alueet Muut alueet Maaseutu Taajamat (asemaakaavoitetut alueet) Haja-asutusalueet (kulttuurimaisemat) Käyttötapa Käytössä alle 4 kk (alle 25% vuoden kulutuksesta) Tommi Lindh

16 Rakennustyypit Rakentamisaika
Vanhat esim. ennen vuotta 1960 rakennetut (taso I) 1960–1970–1980-luku (taso III, sama kuin uudisrak.) Nuoret esim. vuoden 1990 jälkeen (taso II) Rakennuksen koko Alle 50 m² (taso I) Yli 500 m² (energiatodistus), 2015 : 250 m² Yli 1000 m² (laajat korjaukset: taso III) Rakentamistapa Paikalla rakennetut (kivi-, tiili- ja puuaineiset) Suurmuoteilla rakennetut betonitalot (elementtijulkisivut) Kokonaan elementeistä rakennetut betonitalot Tommi Lindh

17 Suojellut rakennukset mukana (taso I)
Asemakaavalla suojeltu (MRL, 132/1999) Erityislailla suojeltu Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) – Rakennussuojelulaki (60/1985) – Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985) – Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002) Kirkkolaki (1054/1993) Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) Muinaismuistolaki (295/1963) Tommi Lindh

18 Korjaushankkeen laajuus ja vaativuus
Laajuus (olennainen muutos) Yli 25% vaipan alasta korjataan (ja/tai) Korjauskustannukset yli 25% rakennuksen arvosta Vaativuus vaikuttaa määräysten soveltamisasteeseen Perusteellinen saneeraus (taso III) Peruskorjaus (taso II) Kunnostus (taso I) Kohteen kompleksisuus Rakennuspaikasta, -ajasta tai -tyypistä riippumaton Rakennustarkastaja päättää määräysluokan Edellyttää toimituksia ja tiivistä seurantaa Erityisen kompleksinen kohde voi saada koerakennusluvan Tommi Lindh


Lataa ppt "Korjausrakentamisen energiamääräykset 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google