Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMI – JÄRVIEN JA JOKIEN MAA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMI – JÄRVIEN JA JOKIEN MAA"— Esityksen transkriptio:

1 SUOMI – JÄRVIEN JA JOKIEN MAA

2 Suomen sisävedet Suomessa on lähes yli 500 m²:n kokoista järveä. Järvet, joet ja niiden valuma-alueet muodostavat vesistöjä. Vedenjakajat rajaavat vesistöjä. Suomen runsasjärvisyyden syitä ovat kostea ja viileä ilmasto, painanteet ja murroslaaksot sekä vettä läpäisemätön maa- tai kallioperä. Suomen järvet ovat matalia ja vähävetisiä sekä herkästi rehevöityviä. Maaperän läpi suodattunut pohjavesi on hyvää talousvettä.

3 Vesistö Vesistö tarkoittaa järvien ja jokien muodostamaa vesialuetta, jolla on yhteinen laskujoki.

4 Suomen vedenjakajat ja vesistöt
Paatsjoen vesistö Suomen vedenjakajat ja vesistöt Kemijoen vesistö Iijoen vesistö Oulujoen vesistö Vuoksen vesistö Kokemäenjoen vesistö Kymijoen vesistö

5 Kilpisjärven vedenjakaja-alue
Skandien vuoristo jakaa vedet pienellä alueella Käsivarressa. Tämän puron vesi virtaa Lätäsenon kautta Muonionjokeen, Tornionjokeen ja Perämereen.

6 Tornionjoki on rajajoki
Ylitornio, Aavasaksa

7 Saimaan kanava Saimaan kanava yhdistää Saimaan Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen.

8 Keskeisiä käsitteitä Järvi on sellainen vesialue, jonka koko on vähintään 500 m². Vedenjakaja on ympäristöään korkeammalla oleva alue, joka jakaa vedet kulkemaan eri suuntiin. Suomen päävedenjakajat ovat Maanselkä ja Suomenselkä. Valuma-alue, sadealue on alue, josta vedet kertyvät vesistöön tai mereen. Esim. Kokemäenjoen tai Itämeren valuma-alue. Vesistö on järvien ja jokien muodostama vesialue, jolla on yhteinen laskujoki. Esim. Oulujoen vesistö. Rehevöityminen tarkoittaa ravinteiden, etenkin typen ja fosforin lisääntymistä vedessä. Ilmenee mm. vesikasvien runsastumisena. Pohjavesi on maaperässä ja kallioperän halkeamissa olevaa vettä, joka täyttää maan huokoset. Sillä on selvä ylä- ja alapinta, se virtaa hitaasti järviin ja mereen.

9 Pohjavesi Pohjavesi on maan pinnan alaista vettä.
Se on laadultaan parempaa kuin pintavesi, koska vesi suodattuu maakerrosten läpi valuessaan. Pohjavesi on paremmin suojassa kuin pintavesi, mutta pohjavettä uhkaavat monet tekijät: teiden suolaus, huoltoasemat, kaatopaikat, puunkyllästämöt, hiekan- ja soranotto, jätevedet ja ravinnepitoiset vedet. Liikennemerkki kertoo pohjavesialueesta.

10 Pohjaveden synty

11 Avainnimistö (OPETTELE!)
Vedenjakajat: Suomenselkä Maanselkä Järviä: Inarijärvi Oulujärvi Pielinen Saimaa Päijänne Lokka Porttipahta Jokia: 10.Tenojoki 11. Tornionjoki 12. Kemijoki 13. Oulujoki 14. Kokemäenjoki 15. Kymijoki 16. Vuoksi

12


Lataa ppt "SUOMI – JÄRVIEN JA JOKIEN MAA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google