Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KAOS World Cafe valtiovarainministeriössä: JHS179 uudistus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KAOS World Cafe valtiovarainministeriössä: JHS179 uudistus"— Esityksen transkriptio:

1 KAOS World Cafe 10.12.2013 valtiovarainministeriössä: JHS179 uudistus
Kahvila 3: Järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri, mallintaminen, menetelmä ja soveltaminen

2 Järjestelmäarkkitehtuuri
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Järjestelmäarkkitehtuuri Ongelmakohta Ratkaisuehdotus

3 Teknologia-arkkitehtuuri
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Teknologia-arkkitehtuuri Ongelmakohta Ratkaisuehdotus

4 JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Mallintaminen Ongelmakohta Ratkaisuehdotus Archimate-notaatio ymmärrettävä vain arkkitehdeille Sallitaan lisäksi PowerPoint, clip-artia yms. viestittäessä liiketoiminnalle ja johdolle. Ongelmana Archimaten käyttö näille sidosryhmille kommunikointiin. Arkkitehtuuriviestintäsuunnitelmassa on kuvattava, minkä tyyppisillä kuvauksilla kommunikoidaan millekin sidosryhmille. Archimaten tuki prosessien kuvaamiselle jossain tapauksissa riittämätön Käytetään esim. BPMN:ää näissä kuvauksissa (voi olla myös liian tarkka joillekin sidosryhmille) Diagrammien tyypittely puuttuu Tulisi saada selkeä diagrammityypittely. Kullakin diagrammilla oltava selkeä käyttötarkoitus. Ei tukea loogisten mallien tekemiseen eikä mallien väliseen linkitykseen. Loogisen tason kuvaaminen on haastavaa. Kuvaa toiminnan ja järjestelmien rajapinnan (tietojärjestelmäpalvelu, kyvykkyys). Kyvykkyys-/palvelukäsite olisi hyödyllinen prosessitason yläpuolella. Esim. palvelu-/kyvykkyyskartan käyttö helpottaa viestintää ja suunnittelua. Kytkökset mallien välillä tulisi mallintaa. Kehitysvaiheessa tarkemman tason kuvausten (ratkaisuarkkitehtuuri) kytkökset toteutettavaan palveluun EA:ssa. Ei ohjeistettu Archimate-kuvaustavan käyttöä tarkalla tasolla (esim. mitä symbolia tai käsitettä käytetään missäkin tilanteessa). Archimaten metamalli ei ole ehyt. Metamallin käsitemalli puuttuu. Mallissa ei ole kaikkia käsitteitä, joita tarvitaan ilmaisuvoiman kannalta. Esim. kyvykkyys-käsite, liiketoimintamalli, palvelu (epämääräinen käsite: esim. liiketoimintapalvelu, järjestelmäpalvelu, sovelluspalvelu, integraatiopalvelu). Archimatekaan ei riitä kaikkeen (BPMN, ER, jne.) Runko kuntoon. Mallintamisen tavoite tuotava selkeästi esille Mallinnetaan, jotta toteutus olisi helpompaa. Vältetään kalliit muutokset jo rakennettuun. Käyttö suunnittelussa ja analyysissä (esim. riskienhallinta, compliance, toiminnan kehittäminen, rakennejärjestelyt, tavoitetilan suunnittelu).

5 JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Menetelmä Ongelmakohta Ratkaisuehdotus EA-työn kannalta menetelmä ja kuvauspohjat keskittyvät vain listaamaan asioita (”kasa Exceleitä”) Pitäisi nostaa esille myös niitä kuvausnäkymiä, joissa saadaan arkkitehtuuria ja yhteyksiä näkyviin (näkymien sisällä ja välillä) Yhteentoimivuus on sekoitettu lähinnä integraatioihin Yhteentoimivuus tulisi määritellä, esim. ei-toiminnallisten vaatimusten kautta. Arkkitehtuurin takana olevat vaikuttimet (vaatimukset) jäävät pimentoon (esim. kapasiteettivaatimukset, lain asettamat vaatimukset) Vaatimukset tulisi olla jäljitettävissä arkkitehtuuriratkaisuihin. Vaatimuksien tulisi olla myös linkattavissa keskenään, eri abstraktiotasoilla. Viestintäsuunnitelma puuttuu Kehikon rinnalle tuotettavaksi dokumentiksi viestintäsuunnitelma. Oleellista jalkauttamisen kannalta. Statement of architecture work (vrt. TOGAF) puuttuu Kehikon rinnalla tuotettava dokumentti Konfiguraationhallinta vs. arkkitehtuuri Tulisi kuvata konfiguraationhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin erot (esim. teknologia-arkkitehtuuria kuvataan usein konfiguraationhallinnan tietojen kautta) Ei kuvaa julkishallinnon yhteisten palveluiden hyödyntämistä Julkishallinnon yhteisten palveluiden (esim. integraatioalustojen ja –ratkaisujen) hyödyntäminen ja soveltaminen on kuvattava JHS 179:n ja JHKA:n suhde Tulisi kuvata selkeästi JHS 179:n suhde JHKA:han Suosituksessa olevat kuvat ovat vaikeasti ymmärrettäviä ja moniselitteisiä. Yhteydet ovat sekavia. Tulisi käyttää yhtenäistä kuvaustapaa ja selkeää syntaksia kautta suosituksen. Ei liikaa asiaa yhteen kuvaan.

6 JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Soveltaminen Ongelmakohta Ratkaisuehdotus Hyvät esimerkit puuttuvat. Arkkitehtuurin hyödyntäminen on helpoin kertoa esimerkkien kautta. Pitäisi olla enemmän ja parempia esimerkkejä. ”Kokonaistarina” selventäisi EA:n hyödyntämistä. Tiekartasta tulisi myös olla esimerkki. Esimerkkien tulisi palvella mahdollisimman montaa. Näiden kautta voisi myös happotestata metamallin toimivuutta. Selkeä arkkitehtuurityön käsikirja (”architecture for dummies”) puuttuu Tulisi esittää riittävän selkeä kokonaiskuva siitä, mitä EA-työssä pitäisi saada aikaiseksi. Soveltamisessa eroja esim. kunnissa ja sektoriministeriöissä – ei tuoda materiaalissa esille. Esim. kunnissa enemmän muutoksia kesken budjettikauden. Materiaalin pitäisi kuvata soveltaminen erilaisissa organisaatioissa. Työkalut (vrt. TOGAF) puuttuvat Hyvän työkalusalkun lisääminen parantaisi hyödynnettävyyttä. Materiaali ei kuvaa laadittavien kuvausten valintaa tavoitteista lähtien. Kaikkia kuvauksia ei ole tarkoituksenmukaista laatia. Näkökulma arkkitehtuurissa organisaatiolähtöinen – arkkitehtuuria tehdään siiloissa Tulisi kuvata julkishallinnon kokonaisuutta.


Lataa ppt "KAOS World Cafe valtiovarainministeriössä: JHS179 uudistus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google