Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa!. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT •Vastuuvalmentajaseura nimeää •valmentajaseura nimeää •Maalivahtivalmentajaseura nimeää •Joukkueenjohtajavanhempainkokous.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa!. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT •Vastuuvalmentajaseura nimeää •valmentajaseura nimeää •Maalivahtivalmentajaseura nimeää •Joukkueenjohtajavanhempainkokous."— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa!

2 JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT •Vastuuvalmentajaseura nimeää •valmentajaseura nimeää •Maalivahtivalmentajaseura nimeää •Joukkueenjohtajavanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy •huoltajatvanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy •Varajoukkueenjohtajavanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy •rahastonhoitajavanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy •joukkueen sis. tilintarkastajatvanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy TOIMIHENKILÖT OVAT SEURAN EDUSTAJIA JOUKKUEISSA! •Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteuttamisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja talous-suunnitelmien puitteissa. Joukkueiden on toimitettava lista toimihenkilöistä 31.8. mennessä seuran toimistoon. •Lisäksi joukkueilla voi olla muita erilaisia ryhmiä mm. varainhankinta-ryhmä, toimitsijaryhmä jne. •Seura pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä vanhempainkokouksen nimeämää toimihenkilöä.

3 JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Toimihenkilöiden velvollisuudet Seura edellyttää, että joukkueen toimihenkilöt ovat seuran jäseniä. Toimihenkilöiden tulee hoitaa toimihenkilöille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet ) Joukkueen toimihenkilöt valitaan kaudeksi kerrallaan.

4 JOUKKUEENJOHTAJAT Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat/ohjaajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Joukkueenjohtajan tehtäviä mm: • laativat yhdessä muun johtoryhmän kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle ja myöhemmin hyväksyttynä seuralle • vastaavat yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta • vastaavat joukkueen varojen käytöstä (joukkueenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan laskut) ja varainhankinnasta, jota valvovat seura ja seuran tilintarkastajat. Hyväksymättömiä laskuja ei laiteta maksuun. • vastaavat tiedottamisesta siten, että kaikki toimihenkilöt, pelaajat ja vanhemmat saavat kaikki tarvitsemansa tiedotteet ajoissa

5 JOUKKUEENJOHTAJAT Tehtäviä jatkuu…. • huolehtii ja vastaa siitä, että kaikki pelaajat ja toimihenkilöt ovat asianmukaisesti vakuutettuja. Lisenssit maksettava 31.8. mennessä • toimivat matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla • järjestävät matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajien/ohjaajien kanssa • kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa • ottelujärjestelyt (tuomarit, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki jne.) • läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa • huolehtivat seuran antamista tehtävistä • toimivat yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa • huolehtii että toimistolla on ajantasaiset tiedot joukkueista ja ilmoittaa heti joukkueessa tapahtuvista muutoksista (näin varmistetaan mm kausimaksujen oikeellisuus) • vanhempainkokouksien järjestäminen • toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa

6 RAHASTONHOITAJAT Rahastonhoitajan tehtävät Valvovat omalta osaltaan joukkueen talouden hoitoa ja huolehtivat yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen sisäisistä saamisista. Rahastonhoitajan tulee ilmoittaa seuran toimistolle sekä joukkueenjohtajalle, jos pelaajan kk-maksuja on rästissä 2 kk:n ajalta. ASIAAN TULEE PUUTTUA VÄLITTÖMÄSTI. Toimittavat hallussaan olevat kuitit aina kuukauden 5.päivään mennessä toimistoon. Puuttuvista tositteista ovat vastuussa tilinkäyttöoikeuden omaavat henkilöt henkilökohtaisesti. Joukkueen sisäiset tilintarkastajat (=kuitintarkastajat) Suorittavat joukkueen tositteiden tarkastuksen puolivuosittain eli varmistavat sen, että rahankäyttö vastaa todellisia kuluja.

7 TOIMIHENKILÖIDEN OIKEUDET Viralliset toimihenkilöt ovat oikeutettuja: • valmentajille seura-asu kausittain seuran varustesopimuksen mukaisesti. • mahdollisiin kulukorvauksiin (sopimus) • Joukkueet vakuuttavat SJL:N jääkiekkolisenssillä kaikki valmentajat ja ohjaajat, sekä joukkueenjohtajat ja huoltajat • Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen, kausittaisen suunnitelman mukaisesti • Muihin mahdollisiin etuihin, joista mainitaan kunkin henkilökohtaisessa sopimuksessa tai sovitaan erikseen aina kausittain.

8 TALOUS Joukkueiden taloudenhoito Joukkueen taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä seuran antamia ohjeita ja määräyksiä. Joukkueet tekevät toimintakaudelle 1.5. – 30.4 talousarvion, joka laaditaan seuran tilikartan mukaisesti ja hyväksytään vanhempainkokouksessa. Talousarvion laadinnassa on pyrittävä mahdollisimman tarkasti huomioimaan kaikki kauden tulot ja menot. Talousarviota on syytä tarkastaa useamman kerran kauden aikana. Talousarvio toimitetaan toimistoon 15.5.mennessä. Jokaisen joukkueen on kausittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintakauden menot eivät voi olla tuloja suuremmat, kun huomioidaan mahdollinen kauden alkusaldo. Joukkueen varojen käyttöä valvoo joukkueenjohtaja, joka hyväksyy allekirjoituksellaan kaikki laskut, sekä joukkueen sisäiset tilintarkastajat (=kuitintarkastajat). Kokonaisvastuu on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla. Toimintakauden kaikki maksut tulee olla hoidettu 30.4. mennessä. Sarjailmoittautumisen perusteena on talousarvion loppuun saattaminen.

9 TALOUS Joukkueiden tilit Seura avaa jokaiselle joukkueelle oman tilin, johon annetaan käyttöoikeus kahdelle joukkueen anomalle henkilölle, yleensä joukkueenjohtajalle ja varajoukkueenjohtajalle tai rahastonhoitajalle. Joukkueella ei saa olla muita tilejä. Rahaliikenne Kaikki rahaliikenne tulee hoitaa pankkitilien kautta (pankkikortti). Käteiskassaa joukkueilla ei voi olla. Joukkueen kirjanpidon on oltava joukkueen valitsemien kuitintarkastajien tarkastama ja hyväksymä. Joukkueiden kuitintarkastajien tulee tehdä välitilintarkastus ennen vuodenvaihdetta. Varsinaisen tilintarkastuksen tekevät seuran vuosikokouksessa valitsemat tilintarkastajat. Kaikki joukkueen käytössä olevat rahat ja omaisuus ovat seuran omaisuutta. Joukkueille yhden kauden toimintaan kerätyt rahat ovat joukkuekohtaisia. Ns. piikkejä ja vastaavia ei saa eikä voi olla, rahat eivät siirry pelaajan mukana joukkueesta toiseen.

10 TALOUS Rahaliikenne jatkuu… Jos lopettavalle joukkueelle jää kauden päätteeksi rahaa, niin summa jaetaan seurassa jatkavien pelaajien pääluvun mukaan ja siirretään siinä suhteessa niille joukkueille, joihin pelaajat siirtyvät. Pelaajan siirtyessä seurasta toiseen tai lopettaessa, eivät rahat missään tapauksessa siirry pelaajan mukana. Joukkue ei voi maksaa minkäänlaisia korvauksia missään muodossa pelaajille, heidän vanhemmilleen tai muille ulkopuoliselle henkilölle. Ainoana poikkeuksena joukkue voi maksaa vanhempainkokouksen päätöksellä (pöytäkirja liitettävä kirjanpitoon) maksaa joukkueen toimihenkilöille korvauksia (puhelinkulut, matkakulut). Joukkue ei saa maksaa omalta tililtään Juniori Jokipojat ry:n omille toimihenkilöille maksettavia palkka- tai palkkioluonteisia korvauksia eikä myöskään erotuomarikorvauksia suoraan erotuomarille itselleen. Valmentajien palkkiot maksetaan ainoastaan toimiston kautta ja todellisia kuluja vastaan. Matkalaskut tulee olla asianmukaisesti täytetty ja joukkueenjohtajan allekirjoituksella hyväksytty.

11 KAUSIMAKSU JA MUUT MAKSUT Joukkueet maksavat seuralle kausimaksua kuukausittain. Maksun suuruus määräytyy joukkueen toiminnan laajuuden mukaan Kausimaksu sisältää: • jäävuoromaksut • erotuomaripalkkiot • valmentajapalkkiot • valmentajakoulutusten osallistumismaksut • aluejoukkuetapahtumat / leiritykset (1/2) • Suomen Jääkiekkoliiton järjestämät koulutukset • Jokipoikien runkosarjan kotipeleihin oikeuttava lisenssikortti jokaiselle pelaajalle • Juniori Jokipoikien toimihenkilöille lisenssikortti (oikeuttaa sisäänpääsyyn runkosarjan kotipeleihin) • oikeus Juniori Jokipojat ry:n seurana neuvottelemiin alennuksiin. • joukkueelle toimistopalvelut ja -aineisto • kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut

12 KAUSIMAKSU JA MUUT MAKSUT Kausimaksu sisältää jatkuu…: • joukkueelle valmennuspalvelut ja -materiaalit (valmennus- /junioripäällikkö) • toimihenkilökoulutukset • maalivahtien varusteet osittain (patjat, kilpi- ja räpyläkäsineen, rintapanssarin ja luistimet) • maalivahtivalmennus • maalivahtiharjoitusvuorot • seuran jäsenmaksu (10 euroa) Joukkuekohtaisista toimintakauden kuukausimaksujen suuruudesta päättää joukkueiden vanhempainkokous.

13 VARAINHANKINTA Varainhankinnassa joukkueet voivat tehdä ENINTÄÄN kauden mittaisia sopimuksia, jotka eivät saa olla ristiriitaisia seuran tekemien mainossopimusten kanssa. Joukkueen tulee ilmoittaa seuralle tekemistään mainossopimuksista. Joukkueet laskuttavat itse sopimukset ja toimistolle kopio laskuista. Kaikki varainhankinta tapahtuu seuran nimissä ja seura vastaa niistä. Verolliseksi luokiteltu varainhankinta ei ole sallittua. Talkootyössä kiinnitettävä huomiota seuraaviin: Talkootyöstä ei makseta työntekijälle korvausta eikä siitä anneta muutakaan etua, maksettava korvaus jakautuu koko joukkueen hyväksi eikä sitä jyvitetä mitenkään. Työn suorittajat eivät voi ”korvamerkitä” hankkimiaan varoja omaan käyttöönsä. Henkilökohtaisen talkootyön määrän perusteella ei voi siis myöntää alennuksia tai vapautuksia esim. harjoitusmaksuista. Työskentely samalle työn teettäjälle ei saa muodostua säännölliseksi tai jatkuvaksi.

14 VARAINHANKINTA Mainosmyynti Mainosmyynti on sallittua peliasuun, kypärään, juniorijulkaisuun sekä turnausten käsiohjelmiin. Muu varainhankinta Seuran omissa tilaisuuksissa (peleissä tai turnauksissa) keksien, karkkien yms. tavaroiden myyminen on sallittua. Myyjäiset, urheilukilpailut, tanssi- ja huvitilaisuudet, tavarankeräys ja muu niihin verrattava toiminta sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitettu tarjoilu- ja myyntitoiminta on sallittua, koska tästä saatua tuloa ei pidetä elinkeinotulona. Kaikesta muusta varainhankinnasta, jota ei ole edellä mainittu, tulee olla yhteydessä joko seuran toimistoon tai seuran talousvastaavaan. Kausijulkaisuilmoitusten myynti tapahtuu joukkueelle jaettujen materiaalien pohjalta. Joukkue saa itselleen myymänsä mainostulot. Seuralle maksetaan kausijulkaisusta joukkueen osuus, jonka hallitus vahvistaa.

15 MUUTA HUOMIOITAVAA Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Heillä on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat ja laativat itselleen pelisäännöt, SJL:n, alueen ja seuran antamien raamien pohjalta. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan osan joukkueen toimihenkilöistä, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöt ja toivottavasti mahdollisimman moni vanhemmista osallistuu seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja sitä kautta myös meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Joukkueet velvoitetaan pitämään vähintään kaksi kokousta kauden aikana (syys- /kevät). Kaikista vanhempainkokouksista on tehtävä muistio ja ne tulee toimittaa aina kaikille vanhemmille sekä seuran toimistoon. Tavoitteena on, että joukkueiden vanhempainkokoukset kutsuisivat seuran edustajia (valmennus-/junioripäällikkö, NuoriSuomi –vastaava, puheenjohtaja jne. ) ainakin kerran kaudessa kertomaan seuran yhteisistä asioista ja vastaamaan vanhempien kysymyksiin. Seuran edustajat ovat käytettävissä aina tarvittaessa.

16 KIITOS!


Lataa ppt "Tervetuloa!. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT •Vastuuvalmentajaseura nimeää •valmentajaseura nimeää •Maalivahtivalmentajaseura nimeää •Joukkueenjohtajavanhempainkokous."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google