Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA VS-SAIRAANHOITOPIIRISSÄ JAANA VIRTANEN th,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA VS-SAIRAANHOITOPIIRISSÄ JAANA VIRTANEN th,"— Esityksen transkriptio:

1 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA VS-SAIRAANHOITOPIIRISSÄ JAANA VIRTANEN th, TtM – opiskelija JOUNI HAAPALA sh, TtM – opiskelija Paimio 26.10.2006

2 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

3 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SAIRAALA •KYSELY TOTEUTETIIN SÄHKÖPOSTIKYSELYNÄ KESÄLLÄ 2006 •VASTAUKSIA PALAUTUI PIIRIN ALUEEELTA MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ 51 KPL •VASTAUKSISTA LÖYDETTÄVISSÄ SELVÄ YHTEINÄISYYS •SEURAAVIA KYSYTTIIN JA VASTATTIIN

4 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SAIRAALA - AJATUKSIA •KYSELY SUUNNATTIIN SH PIIRIN JOHTOTASON TYÖNTEKIJÖILLE •TARKOITUKSENA OLI SELVITTÄÄ JOHDON AJATUKSIA 1.TERVEYDEN EDISTÄMISESTÄ 2.SEN TARPEELLISUUDESTA 3.TOIMIVUUDESTA,ESIINTYVYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA ESH:SSA

5 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ SAIRAALA •1. Mitä terveyden edistäminen mielestäsi on. Millaisena itse näet terveyden edistämisen roolin erikoissairaanhoidossa? •”Terveyden edistäminen on olosuhteiden luomista sellaisiksi, että ne eivät aiheuta terveydelle riskejä” •”ennaltaehkäisy, uusiutumisen ehkäisy ja hyvän toimintakyvyn säilyttäminen sairastumisen jälkeen”

6 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTUKSIA KYSYMYKSEEN 1 •ESH:LLA VALTAVA POTENTIAALI KOHDENTAA JA ANTAA TERVEYSNEUVONTAA, JOS NÄKÖKULMAA MUUTETAAN •UUSINTA TUTKITTUA TIETOA •POTILASKONTAKETEISSA MAHDOLLISUUS TIEDON KERÄÄMISEEN JA KIRJAAMISEEN

7 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEEN 1 •Perinteinen näkökulma edelleen tallella; ”Erikoissairaanhoito on liian kallis instrumentti jotta siltä voitaisiin vaatia suuria terveyden edistämistoimenpiteitä joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.” •Uutta ajattelumallia edustaa seuraava; ”Erikoissairaanhoidon rooli asiantuntijana on ottaa vastuuta myös alueensa terveyden edistämiseen liittyvistä asioista, kiinnittää huomiota puutteisiin jne.” …

8 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT KYSYMYS 2 •2. Millaista terveyden edistämistoimintaa potilaiden terveyden edistämiseksi näet omalla klinikalla/osastolla/yksikössä jo tehtävän?

9 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN 2 •POTILASOHJET JA POTILASOHJAUS •ELINTAPANEUVONTA •POTILAAN KOKONAISVALTAINEN HUOMIOINTI •OMAISTEN HUOMIOINTI JA MUKAAN OTTAMINEN POTILASOHJAUKSEEN

10 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT KYSYMYS 3 •3. Millaista terveyden edistämisen toimintaa henkilökunnan terveyden edistämiseksi näet omalla klinikalla/osastolla/yksikössä jo tehtävän

11 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN 3 •TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOAMAT MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET •ERILAISET RYHMÄT •HUOMIO HENKILÖKUNNAN RIITTÄMÄTTÖMYYTEEN, TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN RIITTÄMÄTTÖMYYTEEN

12 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN 3 •TYHY-TOIMINTA TÄRKEIN •TYÖILMAPIIRIKYSELY •TYÖNOHJAUS •KEHITYSKESKUSTELUT •TYÖVUOROSUUNNITTLUN KAUTTA MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA OMAAN TILANTEESEEN

13 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN 3 •OSAAVA, RIITTÄVÄ JA MOTIVOITUNUT HENKILÖKUNTA TÄRKEÄ TYÖHYVINVOINNILLE JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSILLE •YKSIKÖIDEN OMAT TRADITIOT JA TAPAHTUMAT •TYÖNANTAJAN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET KUNTOILUUN JNE.

14 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT KYSYMYS 4 •4. Mihin toivoisit terveyden edistämisen toiminnan suunnattavan sairaanhoitopiirissä?

15 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKLSEEN 4 Lähtökohtana voidaan pitää erään vastaajan ajatusta terveyden näkökulman liittämistä kaikkeen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kaikkiin politiikkoihin. RIITTÄVÄ JA HYVINVOIVA HENKILÖKUNTA PERUSEDELLYTYS TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMILLE NIIN HENKILÖKUNNALLE KUIN POTILAILLE

16 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN 4 •VASTAUKSISSA KAUTTA LINJAN NÄHTÄVISSÄ HUOLI HENKILÖKUNNAN JAKSAMISESTA. HUOMIOTA KIINNITETÄÄN REKRYTOINTIIN JA SEN ONNISTUMISEN TÄRKEYTEEN TULEVAISUUTTA AJATELLEN

17 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN 4 •TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNA TEHOSTAMISEEN •TERVEYSTIEDON LISÄÄMISTÄ NIIN VÄESTÖLLE KUIN HENKILÖKUNNALLE •PANOSTUSTA TYÖMATKALIIKUNNAN MAHDOLLISUUKSILLE •YHTEISTYÖN TEHOSTAMIEN •JATKUVA NEUVONTATAITOJEN KEHIT.

18 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN 4 •” Ajattelen, että kun henkilökunta kokee mahdolliseksi vaikuttaa työhönsä, saa siihen tukea koulutuksen, työnohjauksen etc. muodossa ja, että työntekijät kokevat, että heitä kuullaan ja kunnioitetaan ja otetaan todesta, luodaan pohja työssä jaksamiselle ja sitä kautta mahdollisuudet myös terveyden edistämiselle. Olisi tärkeää., että henkilökunta jaksaisi miettiä omaa niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointiaan ja miten omaa terveyttä voi edistää, ja tätä kautta opittaisiin myös näkemään terveyttä edistävät toimenpiteet potilastyössä.”

19 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT ”Sairaanhoitopiirissä toimitaan jo aktiivisesti alueellisen ja valtakunnallisen terveyden edistämisen hyväksi esimerkiksi työskentelemällä vapaaehtoistyössä potilasjärjestöissä ja. esiintymällä julkisuudessa ja tiedotusvälineissä. Yliopistosairaalalla on tässäkin suhteessa keskeinen rooli ja auktoriteettiasema Asiaa ei ole huomioitu viranhaltijoiden ajankäytössä, joten kyseinen toiminta tapahtuu lähinnä omalla ajalla.”.

20 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tehokas ja tuloksellinen terveyden edistämistoiminta erikoissairaanhoidossa vaatii toimivan, moniammatillisen terveyden edistämisen työryhmän ja toimintaa koordinoimaan korkeasti koulutetun, kokopäivätoimisen asiantuntijan.


Lataa ppt "V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TERVEYTTÄ EDISTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA VS-SAIRAANHOITOPIIRISSÄ JAANA VIRTANEN th,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google