Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella Projektin ajoitus 2003–2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella Projektin ajoitus 2003–2005."— Esityksen transkriptio:

1 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella Projektin ajoitus 2003–2005

2 Projektin tausta ja tarve Muuttuvan opettajuuden haasteet Väestön ikääntymisen tuomat haasteet koulutukselle Projektin toiminnan perusta

3 Projektin tavoitteet ja tarkoitus  Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulun tulosalueiden yhteistyötä ja toimintaa sekä moniammatillista opettajuutta.  Moniammatillinen opettajuus kehittyy yhteisen toiminnan kautta.  Yhteinen toiminta on eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden sekä elinkeinoelämän välistä vuorovaikutusta.

4 Kehittämistavoitteet  Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka vahvistaa opettajuuden kehittymistä moniammatilliseksi toiminnaksi.  Opettaja käyttää mallia tukiessaan opiskelijan ammatilliseen kasvuun liittyvää oppimisprosessia.

5 Kehittämistavoitteet  Projektiin liittyvät oppimisprosessit toteutetaan yhteistyössä koulutusketjun ja elinkeinoelämän kanssa tutkimus- ja kehittämisprojekteina.  Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa luodaan innovaatioita, jotka edistävät ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä aidoissa toimintaympäristöissä.

6 Kehittämistavoitteet  Informaatioteknologiaa hyödynnetään oppimis- ja työskentelyvälineenä.

7 Kehittämistavoitteet  Projektissa lisätään ammattikorkeakoulun eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden tieto-taitoa kohdata tulevaisuuden haasteita ja kehittää toimintoja vanhustyön alueella.

8 Kehittämistavoitteet  Koulutuksen kautta vahvistetaan vanhustyössä tarvittavia arvoja, asenteita ja valmiuksia.

9 Kehittämistavoitteet  Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa alueen Hoito- ja hoivalaitokset sekä Leväsen palvelukeskus ja kotihoito tarjoavat alkuvaiheessa aidon toimintaympäristön, missä voidaan kehittää uutta, iäkkäiden ihmisten itsenäistä selviytymistä tukevia tulevaisuuden käyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin vastaavia toimintoja ja palveluja.

10 Toteutus ja projektin eteneminen  Hankkeen kokonaissuunnittelun ja koordinoinnin toteuttaa Sosiaali- ja terveysalan Kuopion tulosalue 2003 Hankehakemus jätetty 31.1.03  Hankehakemuksen täsmentäminen elokuu  Verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa syys – lokakuu  Tiedotusstrategian luominen ja hankkeen alkamisesta tiedottaminen syys – marraskuu  Pilotointiympäristöön perehtyminen ja yhteisen toimintastrategian luominen syys – joulukuu 2004  Toiminnan kehittämisstrategian luominen ja yhteistoimintasopimusten tekeminen  Benchmarkkaus parhaista vanhustyöhön liittyvistä hankkeista ja toiminnoista marras - joulukuu  Moniammatillisen toiminnan ja opettajuuden mallin kehittäminen Informaatioteknologiaa hyödyntävän moniammatillisen opetusmenetelmän kehittäminen tammi – joulukuu  Henkilöstö- ja täydennyskoulutus maalis - syyskuu  Kokeilustrategian luominen ja kaikkien toimijoiden sitouttaminen  Tiedottaminen 2005  Moniammatillisen toiminnan ja opettajuuden mallin kokeilu eri pilotointiympäristöissä tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla tammi – lokakuu  Informaatioteknologiaa hyödyntävien moniammatillisten opetusmenetelmien sovellukset  Tiedottaminen  Raportointi marras - joulukuu

11 Projektin tuotokset  Ammattikorkeakoulun eri tulosalueiden moniammatillisen toiminnan malli, jossa otetaan huomioon eri prosesseissa tarvittava asiantuntijuus ja joka on tilannekohtaisesti muunneltavissa sekä hyödynnettävissä koko koulutusketjun alueella.  Moniammatillisen opettajuuden malli.  Uudet moniammatilliset opetusmenetelmät informaatioteknologiaa hyödyntäen.  Ammattikorkeakoulun henkilöstökoulutus.  Moniammatillisesti tuotetut opettajien ja opiskelijoiden yhteiseen oppimiseen perustuvat projektityöt.  Tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kokeiluun perustuvat vanhuksen omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä tukevat innovaatiot.  Toimijoiden verkosto seuraavien toimijoiden välille: ammattikorkeakoulu, yliopisto, ammatillinen instituutti, Leväsen palvelukeskuksen ja kotihoidon henkilökunta, hoito- ja hoivayritykset, teknologiayritykset, vanhukset ja heidän läheisensä, kolmas sektori ja muut toimijat.

12 Projektiin liittyviä osaprojekteja  Ammattikorkeakoulun eri tulosalueiden ja koko alueellisen koulutusketjun yhteistyön kehittäminen moniammatilliseksi toiminnaksi tutkimus- ja kehittämistyön kautta. Yhteisen toimintamallin luominen.  Moniammatillisen opettajuuden kehittäminen pilottina uudenlaisten vanhusten itsenäistä suoriutumista tukevien palvelujen ja käytäntöjen tuottamisen kautta. Sosiaali- ja terveysala, Kuopio  Moniammatillisen opettajuuden kehittäminen pilottina vanhusten toimintakyvyn ja liikkumisen tutkimisen kautta: Fyysinen kunto ja tasapaino. Sosiaali- ja terveysala, Kuopio  Moniammatillisen opettajuuden malli oppia uusia vanhustyön käytäntöjä. Sosiaali- ja terveysala, Kuopio ja Liiketalous, sosiaali- ja terveysala, Iisalmi  Nestori, Matkailu- ja ravitsemusala, Kuopio  Hilima, Kuopion Muotoiluakatemia  Arvo – hankkeen kehittämistoiminnan yhteisesti koordinoitu tutkimus ja arviointi; Kuopion yliopiston eri laitokset ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun koulutusalat  Vuoden 2003 aikana täsmentyy, miten eri osaprojektien toteuttaminen vuosina 2004 - 2005 kytkeytyy ammattikorkeakoulun ja moniammatillisen opettajuuden kehittymiseen vanhustyön alueella.

13 Tulosten hyödyntäminen  Moniammatillinen toiminnan ja opettajuuden malli, joka on testattu projektissa vanhustyön eri toimintaympäristöissä, on siirrettävissä ja edelleen kehitettävissä muihin oppimis- ja hyvinvointiympäristöihin.  Projektin tutkimus- ja osaprojektit tuottavat uudenlaista osaamista sekä uutta tutkittua ja käytännössä kokeiltua tietoa vanhustyön alueelta koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittämiseen.  Kehitetty malli ja vanhustyön alueella hyviksi todetut käytänteet ovat hyödynnettävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

14 Kehittämistavoitteet / koonti  Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka vahvistaa opettajuuden kehittymistä moniammatilliseksi toiminnaksi. Opettaja käyttää mallia tukiessaan opiskelijan ammatilliseen kasvuun liittyvää oppimisprosessia.  Projektiin liittyvät oppimisprosessit toteutetaan yhteistyössä koulutusketjun ja elinkeinoelämän kanssa tutkimus- ja kehittämisprojekteina. Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa luodaan innovaatioita, jotka edistävät ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä aidoissa toimintaympäristöissä.  Informaatioteknologiaa hyödynnetään oppimis- ja työskentelyvälineenä.  Projektissa lisätään ammattikorkeakoulun eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden tieto-taitoa kohdata tulevaisuuden haasteita ja kehittää toimintoja vanhustyön alueella  Koulutuksen kautta vahvistetaan vanhustyössä tarvittavia arvoja, asenteita ja valmiuksia.  Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa alueen Hoito- ja hoivalaitokset sekä Leväsen palvelukeskus ja kotihoito tarjoavat alkuvaiheessa aidon toimintaympäristön, missä voidaan kehittää uutta, iäkkäiden ihmisten itsenäistä selviytymistä tukevia tulevaisuuden käyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin vastaavia toimintoja ja palveluja.


Lataa ppt "ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella Projektin ajoitus 2003–2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google