Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kognitiivinen kehitys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kognitiivinen kehitys"— Esityksen transkriptio:

1 Kognitiivinen kehitys
Uudempi s Vanhempi s

2

3 Jean Piaget: ajattelun kehitys
Tässä ja nyt -maailma Skeema syntyy Skeema muokkautuu

4 Ajattelun kehittyy: a) Assimilaation kautta eli Sulauttamalla uusi tieto osaksi vanhaa tietoa

5 b) Akkomodaation kautta eli Mukauttamalla vanhaa sisäistä mallia

6 SENSOMOTORINEN VAIHE (0-2v)
Esinepysyvyys kehittyy Viivästynyttä jäljittelyä

7 Esioperationaalinen vaihe (2-7v)
• symbolifunktio herää egosentrisyys (oma näkökulma) • käänteisyyden ja määrän muuttumattomuuden ymmärtäminen kauden lopulla (vesilasikoe) • pystyy kiinnittämään huomionsa vain yhteen seikkaan kerrallaan • luokittelemisen ongelmat • Virheellisiä rinnastuksia (istutetaan autoja)

8 JATKOA esioperationaaliseen
Kielen käyttäminen konkreettisesti (esim. teräväpäinen, kaksikielinen) Animismia (elottoman elollistamista, esim. puu kamppaa, barbien hiukset kasvaa takaisin) Moraali: ratkaisut tehdään seurausten perusteella

9 Konkreettisten operaatioiden vaihe (7-12v) uudempi s. 93-
* Looginen päättely konkreettisissa toimituksissa on moitteetonta •suhteet, sarjat (osaa laittaa pituuden, painon, leveyden tai muun oleellisen seikan suhteen järjestykseen) •käänteisyys (Jos Matti on pitempi kuin Heikki ja Heikki pitempi kuin Paavo, kuka pojista on pisin/ lyhyin?) •luokitukset (pöytä–huonekalu–kalusteet– sisustus)

10 Jatkuu KONKREETTISET OPERAATIOT
MORAALI: teon tarkoituksen arviointi Tajuaa aikaa, välimatkoja, matematiikkaa

11 Formaalien operaatioiden vaihe (12v-)
Abstrakti ajattelu mahdollista Voi huomioida useita näkökulmia Irtaudutaan välittömistä havainnoista

12 JATKUU formaalit operaatiot
Käyttää teorioita ja symboleja ajattelun välineenä Moraali: omakohtaisuus lisääntyy Tsau, mä lähden buddhalaiselle mietiskelyleirille. Haluan tietää onko jumala olemassa valonnopeudella…

13 Postformaalien operaatioiden vaihe (aikuisuudessa) uudempi s. 146-
Myöhempi lisä Piaget’n teoriaan Ymmärtää asioiden suhteellisuuden Hyväksyy ristiriitoja Ymmärtää, että asioihin voi olla useita eri näkökulmia

14 KIELEN KEHITYS vanhemmassa S. 70- uudemmassa s. 78-

15 Kielen merkitys ihmisellä
Kieli on ajattelun ja kommunikaation väline

16 Puhumaan oppiminen edellyttää:
Aistielimien riittävää toimintaa ja kypsyyttä Ympäristövirikkeiden saamista Normaalia tunne-elämää

17 Kommunikointi ennen puhetta
Itkut Mielihyvän ja –pahan ilmaisut Tarpeiden ja tahdon ilmaisu Jokeltelu

18 Kielen kehityksen vaiheet
n. vuoden ikäisenä ensimmäiset sanat Ensimmäinen kyselykausi: MIKÄ?  sanavarasto kehittyy Toinen kyselykausi: MIKSI?  lauserakenne kehittyy Ilmaisujen säännönmukaisuus käsitehierarkkiat

19 Vygotski Kulttuuri ja muut ihmiset auttavat lasta pääsemään omalle tasolleen kehityksessä Kielen kolme kehitysvaihetta: 1) puhe on ensin sosiaalista 2) puhe muuttuu egosentriseksi eli minäkeskeiseksi 3) puhe sisäistyy ja muuttuu ajatteluksi


Lataa ppt "Kognitiivinen kehitys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google