Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Pehmeä Systeemimetodologia (SSM)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Pehmeä Systeemimetodologia (SSM)"— Esityksen transkriptio:

1 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Pehmeä Systeemimetodologia (SSM) Jussi Karlqvist 28.3.2007

2 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Sisältö •Pehmeät vs. kovat systeemit •SSM:n kehitys •SSM •Esimerkki •Yhteenveto •Kotitehtävä

3 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Pehmeät vs. kovat systeemit (1/2) Tavoitteet / Tavoitetila Kovat systeemitPehmeät systeemit SelkeäEpämääräinen Annettuna Muodostuu prosessin aikana Tavoite

4 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Pehmeät vs. Kovat Systeemit (2/2) Reaalimaailma Systeemi Havainnoin systeemejä, mitä voin muokata Havainnoin kompleksisuutta, mutta voin systematisoida maailman tutkimisen Kova Pehmeä

5 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM Taustaa (1/2) •1960-luvun puoliväli, Gwilym Jenkins •Perustetun systeemiosaston pyrkimys profiloitua käytännön ongelmiin •Synnyn motivoivat reaalimaailman ongelmat, joissa tavoitteen asettaminen epämääräistä •SSM:n kantavat ajatukset –Ongelmatilanteet sisältävät inhimillisen komponentin –Suuri määrä mahdollisia toiminnallisia malleja, valinta näiden välillä –Näkökulma eri toimintoihin säilytettävä –Oppiminen kysymisen kautta

6 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM Taustaa (2/2) •Projektin toteutus / ongelmanratkaisumetodologia •Gurut Peter Checkland ja Brian Wilson

7 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM 1. Ongelmallinen tilanne 2. Ongelmakuvaus 3. Merkityksellisten systeemien ydinkuvaus 4. Tunnistettujen systeemien toiminnallinen mallinnus 5. Mallien vertaus todellisuuteen toimintojen kautta 6. Haluttujen ja mahdollisten muutosten määritys 7. Ongelmatilanteen parantaminen implementoimalla muutokset Reaalimaailma Systeemiajattelu koskien reaalimaailmaa

8 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (1&2) Ongelman Tunnistaminen ja Ongelmakuvaus 1.Staattisen rakenteen elementtien tunnistaminen 2.Muuttuvan prosessin dynaamisten elementtien tunnistaminen 3.Käsityksen muodostaminen edellä tunnistettujen elementtien välisistä suhteista 1.Siirtyminen suoraan mallintamiseen 1.Interventio tilanteeseen eri toimijoiden (asiakkaat ja potentiaaliset ongelmanratkaisijat) 2.Ongelmanratkaisija tunnistaa ’ongelman omistajat’ 1.Vaihtoehtoiset lähestymistavat Kolmivaiheinen prosessi

9 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (1&2) Ongelman Tunnistaminen ja Ongelmakuvaus 2.Ongelmatilanteen tarkastelu sosiaalisena systeeminä –Mitkä sosiaaliset roolit ovat merkittäviä –Mitä eri sosiaalisilta toimijoilta odotetaan ja milloin toiminta on tarkoituksenmukaista 3.Ongelmatilanteen tarkastelu poliittisena systeeminä –Minkä hyödykkeiden kautta valtaa käytetään systeemissä –Miten näitä hyödykkeitä hankitaan ja käytetään

10 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (3) Ydinkuvaukset •Mahdollisten relevanttien systeemien tärkeiden elementtien lyhyt sanallinen kuvaus –Mitä systeemi tekee (mitä ?) –Miten systeemi tekee mitä tekee (miten?) –Mikä on systeemin tavoite (miksi?) •“Yliopiston omistama ja hallinnoima systeemi tuottaakseen kyvykkäille kandidaateille tutkintoja (mitä), sopivan ja standardien mukaisen arviointijärjestelmän avulla (miten), osoittaakseen työnantajille kandidaattien kyvykkyydet (miksi)”

11 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (3) Ydinkuvaukset •Formulointi käyttäen CATWOE viitekehystä –Customer – Keitä tarkoituksellinen toiminta palvelee? –Actors – Ketkä suorittavat vaadittavat toiminnot? –Transformation process – Mikä on tarkoituksellinen toiminta I/O kuvauksen mukaan –Weltanschauung – Mikä maailmankuva tekee määrittelystä tarkoituksellisen? –Owner – Kuka voi lopettaa toiminnan? –Environmental constraints – Mitä ympäristön rajoitteita systeemi ottaa annettuina?

12 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (4) Käsitteellinen Mallinnus •Operationaalinen systeemi perustuu ydinkuvauksiin –koostuu minimaalisesta joukosta toimintoja, joiden avulla ydinkuvaus saadaan toteutettua •Toiminnot yhdistetään vuokaaviossa loogisiin, järjestyksellisiin suhteisiin •Malliin liitettävä lisäksi seuranta ja valvonta (3E) –Tekeekö systeemi mitä sen pitää? (Effectiveness) –Toteuttaako systeemi T:n(Efficacy) –Toteuttaako systeemi funktionsa resurssitehokkaasti? (Efficiency)

13 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (4) Käsitteellinen Mallinnus Operationaaliset toiminnot Monitoroi operationaalisia toimintoja Ohjaustoimenpiteet Määrittele kriteerit 3E:lle

14 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (5) Vertaus Todellisuuteen •Käytännössä taulukoidussa muodossa toiminto kerrallaan –Onko toiminto olemassa? –Miten toiminto toteutetaan? •Onko toteutukselle vaihtoehtoja? –Kuka toiminnon toteuttaa? •Onko toteuttajalle vaihtoehtoja?

15 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 SSM (6&7) Muutosten Määrittäminen ja Implementointi •Keskustelun kautta, mallien viitekehyksessä –Mallit loogisia koneita, joiden puitteissa systeemisten muutostarpeiden tunnistaminen helpompaa •Muutostarpeet voivat kohdistua –Rakenteisiin –Prosesseihin –Asenteisiin •Implementointi sulkee SSM:n syklin –Tuloksena strukturoidumpi versio ongelmatilanteesta

16 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Esimerkki (1/4) •Uusi informaatiostrategia suurelle akuutille sairaalalle Iso-Britannian kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä •Projektin toteuttajat –Sairaalan henkilökuntaa –sairaalan johtokuntaan kuuluva henkilö –Johdon konsultti –Checkland

17 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Esimerkki (2/4) •Ongelman tunnistaminen sairaalan tietojohtajan toimesta •Pienryhmät määrittelivät eri funktioiden (kirurgia, anestesiologia jne.) tarkoituksen, toiminnot ja informaatiotarpeet

18 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Esimerkki (3/4) •Projektin aikaan terveysviranomaiset neuvottelivat sopimuksia akuuttien sairaaloiden kanssa, joilta palvelut ostettiin → Akuutin sairaalan primaarinen ydinkuvaus, CATWOE käsitteellinen ja toiminnallinen mallinnus

19 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Esimerkki (4/4) •Pienryhmien tuottamat tarkemmat mallit toimivat toiminnan kuvaajina ja niiden pohjalta voitiin alkaa kartoittamaan informaatiotarpeita toimijoiden kannalta •Nykytilaa verratessa mallin toimintoihin informaation kannalta, tunnistettiin kuiluja ja mahdollisuuksia •Kuilut ja mahdollisuudet toimivat perusteena eri informaatiojärjestelmävaihtoehtojen arvioinnille sekä implementoinnille, joka sisälsi järjestelmän lisäksi prosessikuvauksia

20 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Yhteenveto •Pehmeä systeemimetodologia •SSM hyvä viitekehys jos ongelman tavoitetila ei selvillä •SSM:n tavoitteena oppiminen, ei tyhjentävien mallien luominen

21 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Kotitehtävä •Etsi jokin pehmeiden systeemien metodologian sovellus ja kuvaa se lyhyesti (1p) •Kuvaa metodologian vaiheet 1-3 ongelman puitteissa (4p) •Kokonaisvastaus enintään 1 sivu


Lataa ppt "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 19 – Jussi Karlqvist Optimointiopin seminaari - Kevät 2007 Pehmeä Systeemimetodologia (SSM)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google