Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

24.6.2014 Paikkatiedon näkymiä. 24.6.20142 Kuluttajasektorin kehitys Navigointituotteiden läpimurto alkoi 2006 •Navicore, TomTom jne. Kuluttajille suunnattuja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "24.6.2014 Paikkatiedon näkymiä. 24.6.20142 Kuluttajasektorin kehitys Navigointituotteiden läpimurto alkoi 2006 •Navicore, TomTom jne. Kuluttajille suunnattuja."— Esityksen transkriptio:

1 24.6.2014 Paikkatiedon näkymiä

2 24.6.20142 Kuluttajasektorin kehitys Navigointituotteiden läpimurto alkoi 2006 •Navicore, TomTom jne. Kuluttajille suunnattuja palveluja kehitetään nopeasti lisää Navigointi- ja seurantapalvelut tulevat osaksi tuotetta (esim. autot, golf, matkat, hoivapalvelut) TomTom “valmentaa” kuluttajat vaatimaan samoja ominaisuuksia työpaikan CRM- tai ERP -järjestelmiltä Kuluttajille kartat ja GPS –tieto eivät ole itseisarvo •“saan GPS –tiedon puhelimeen – entä sitten?” •bisnes hyödyntämisessä? => täsmäpalvelut

3 24.6.20143 Paikannusteknologian kehitys Galileo –hanke •EU:n “oma GPS” •myöhässä – arvio käyttöönotosta 2012-2012 •paikannustarkkuus paranee GPS –laitteet •laitteet pienenevät – löytyykö ratkaisua virrankulutukseen? •integroitavissa muihin laitteisiin (autot, kännykät jne.) •signaalin korjauksen sijainti? Ohjelmistojen kehitys •cots –ratkaisuja odotettavissa (ostetaan palikka) •pk - ja kuluttajasektorin massatuotteet laskevat hintoja

4 24.6.20144 Web:in rooli GIS –palvelut webin kautta •kevyet GIS:t siirtyvät web –ratkaisuiksi (työmaakartat, reitistöt jne.) •Globaalit toimijat ottavat osan kasvusta Aineistojen jakelukanavana •kartta-aineistot tullaan jakamaan tätä kautta (load once run many) •edellyttää kehittyneitä suojausratkaisuja Navigoinnissa •tulevaisuuden valtateknologia Mobiili laajakaista •mahdollistaa karttojen nopean liikuttelun => työasemaratkaisut jäävät kriittisiin käyttötapauksiin

5 24.6.20145 Kartta-aineistojen hallinta Poliittiset päätökset •siirrytään / ei siirrytä valtion budjettirahoitukseen (vrt. YLE!) •Inspire –direktiivin tulkinta Suomessa? •joka tapauksessa perusaineistot tulevat ilmaisiksi Globaalit toimijat tuottavat karkeat kartat •Navteq •tarvitaan jatkossakin paikallisia aineistoja Maanmittauslaitoksen maksulliset aineistot jäävät työvaltaisiin ja rekisteritietoja hyödyntäviin aineistoihin •peruskartat •kiinteistörekisteri Aineistojen jakelu internetin yli lisääntyy

6 24.6.20146 Yhteenveto Paikkatieto jokapäiväistyy •vertaa relaatiotietokannat! Ansaintalogiikka siirtyy kartta-aineistoista ominaisuustietoon Sovelluskehityksessä siirrytään kevyisiin web-GIS ratkaisuihin •cots Globaalit toimijat hakevat markkinoita ilmaisilla palveluilla Internet –pohjaiset navigointiratkaisut kasvavat nopeasti •myös hybridejä, joissa tuetaan off-line –toiminnallisuutta Kohteiden seurantaratkaisut halpenevat kuluttajahintoihin Sijaintitietoon perustuvia kuluttajapalveluja syntyy nopeasti Paikkatietoratkaisut tulevat PK –sektorin ulottuville

7 24.6.20147 Keskustelun aika... Kysymyksiä, kommentteja?

8 24.6.20148 Liite inspirestä Ote inspire direktiivin maksullisuudesta 2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoava viranomainen voi periä maksuja, jos tällaiset maksut turvaavat paikkatietoaineistojen ja vastaavien tietopalvelujen ylläpitämisen, erityisesti kun on kyse hyvin laajoista usein päivitettävistä tiedoista. 3. Edellä 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen katselupalvelujen kautta saataville asetettavat paikkatiedot voivat olla sellaisessa muodossa, joka estää niiden uudelleenkäytön kaupallisiin tarkoituksiin.


Lataa ppt "24.6.2014 Paikkatiedon näkymiä. 24.6.20142 Kuluttajasektorin kehitys Navigointituotteiden läpimurto alkoi 2006 •Navicore, TomTom jne. Kuluttajille suunnattuja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google