Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010 Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen 1.1.2010 Kari Heinonen Salon rotaryklubi 24.11.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010 Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen 1.1.2010 Kari Heinonen Salon rotaryklubi 24.11.2010."— Esityksen transkriptio:

1 MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010 Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen 1.1.2010 Kari Heinonen Salon rotaryklubi 24.11.2010

2 Kirjaamisasioihin kuuluvat  Lainhuudot  Kiinnitykset  Erityiset oikeudet, esimerkiksi vuokraoikeus MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010

3 Kirjaamisasioiden siirron aikataulu 200720082009 2010 Tammikuu 2008, toteutusprojektit käynnistyvät Siirron toteutusprojekti Tammikuu 2010 Siirto Käräjäoikeusverkoston uudistus Toukokuu 2007, siirto hallitusohjelmassa Lokakuu 2007, siirtosuunnitelma valmistui Siirron suunnitteluprojekti MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2010 Kirjaamisasiat Rikos- ja riita- asiat

4

5 Siirron keskeisimmät tavoitteet  Tavoitteena siirron toteuttaminen asiakkaan kannalta niin vähäisin muutoksin kuin mahdollista  Lakipakettia laadittaessa oli lähtökohtana, että siirto pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähäisin lakimuutoksin • Siirto käräjäoikeuksista hallintoviranomaisille merkitsee kuitenkin mmm. sitä, että oikeudenkäymiskaarta ei enää voida soveltaa samalla tavoin kuin käräjäoikeuksissa, vaan toissijaisena menettelysäännöstönä on jatkossa hallintolaki • Laajojen, tulkinnanvaraisten tai muutoin vaikeasti ratkaistavien asioiden osalta ratkaisijoina eivät enää ole tuomarit eikä notaarit, vaan kirjaamislakimiehet  Lakimuutoksia tarvittiin myös organisaatiomuutoksen vuoksi • Sen vuoksi muutoksia tuli mm. käräjäoikeuslakiin sekä Maanmittauslaitosta koskeviin säädöksiin  Kirjaamistuotteiden hinnoittelua ei muutettu MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010

6 Kirjaamishenkilöstö  Kirjaamishenkilöstön muodostaa pääosin kirjaamissihteerit • Käräjäoikeuksista siirtyivät suoraan kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lain 9 §:n nojalla kirjaamistehtäviä päätoimisesti hoitavat henkilöt asianomaisiin maanmittaustoimistoihin (n. 185 henkilöä)  Lisäksi kirjaamisasioiden käsittelijöiksi ja kirjaamislakimiehiksi palkattiin maanmittaustoimistoihin 12 kirjaamispäällikköä sekä 2 muuta lakimiestä, jotka vastaavat kirjaamisasioiden asianmukaisesta hoitamisesta yksikössään  Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskukseen palkattiin tukihenkilöiksi 3 lakimiestä erityisesti kirjaamisasioiden asiantuntija- ja kehitystehtäviin  Myös muita tukihenkilöitä mm. ATK –tuessa sekä asiakaspalvelussa osallistuu tuen antamiseen myös kirjaamisasioissa  Prosessinomistajana keskushallinnossa toimii johtava kirjaamislakimies MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010

7

8 Maanmittauslaitoksen toimipaikat

9 Siirron onnistumisen arviointia  Asiakkailta ja siirtyneeltä henkilökunnalta saadun palautteen perusteella on siirto toiminnan kannalta onnistunut hyvin. Yhden palvelunantajan periaatetta pidetään kiinteistöasioissa hyvänä.  Lakimiesresurssien väheneminen on osassa maata aiheuttanut käsittelyaikojen pidentymistä ns. hankalissa asioissa.  Tuomioistuinharjoittelijoiden (notaareiden) käyttäminen kirjaamisasioissa ei ole enää mahdollista. MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2009

10 Kirjaamisjärjestelmän uusiminen  Uusi sähköinen kirjaamisjärjestelmä sekä sähköinen kiinteistön vaihdanta •Sähköinen kiinteistökauppa viranomaisen ylläpitämässä tietojärjestelmässä •Sähköinen kauppakirjalomake •Allekirjoituksen laatuvarmennettuja •Kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksaminen samalla •Kaupanvahvistuksesta luopuminen •Luovutustieto suoraan kaupanteosta, jolloin myös lainhuutoasia tulee automaattisesti vireille •Sähköiset panttikirjat LH- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauksilla MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010

11 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA 2010 Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen 1.1.2010 Kari Heinonen Salon rotaryklubi 24.11.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google