Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio."— Esityksen transkriptio:

1 Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio

2 Säätiön tarkoitus

3 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on tukea omilla päätöksillä suomalaisten klubien palveluaktiviteetteja ja tukea muutenkin lionstoimintaa. Sääntöjen mukaisesti säätiö vaalii maamme lionstoiminnan perustajan Arne Ritarin elämäntyötä.

4 Toimintatavat Säätiö kartuttaa varojaan: - adresseista saatavilla lahjoituksilla - hankkimalla lisää Lions -ritareita, Arne Ritari -killan jäseniksi - ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja - sijoittamalla varat tuloa tuottavalla tavalla Hallituksen päätöksillä säätiö jakaa apurahoja klubienpalveluaktiviteettien toteuttamiseksi

5 Apurahat Säätiön hallitus myöntää apurahat Apurahan hakijana voi olla klubi tai klubit yhdessä. Apurahoja myönnetään palveluaktiviteetteihin, etusijalla klubien sellaiset palveluaktiviteetit, joihin sisältyy jäsenten työtunteja. ARS tukee klubin hallinnoimaa aktiviteettia enintään samalla summalla, minkä klubi itse siihen käyttää. Säätiö myöntää myös apurahoja klubeille, jotka avustavat perheille, joita on kohdannut katastrofi esim. kuolemantapauksen tai tulipalon muodossa. Säätiö käyttää harkintaa klubilta vaadittavan palvelutyön ja/tai 50 %:n omarahoituksen osalta. Hakemuksen tulee olla Lions- klubin tekemä.

6 Apurahat Apurahat haetaan AR -säätiön virallisella Internetissä olevalla hakemuslomakkeella. Liitteenä voi olla klubin vapaamuotoinen hakemusta täydentävä liite. Pakollisia liitteitä ovat hankkeen yksilöity kustannusarvio, suunnitelmat/piirustukset, toteutusaikataulu jne. Klubi voi hakea uutta apurahaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua edellisen apurahan myöntämisestä. Samaan kohteeseen voi hakea uutta apurahaa 3 vuoden välein. Apurahan voi hakea vain kohteeseen, jota ei ole aloitettu. Palvelutyötä ei ole klubin rahoitusosuuden hankkimiseksi käytetty aktiviteettityön määrä. Hakemuksen liitteenä pitää olla klubin päätöspöytäkirja, missä klubi sitoutuu ko. palveluaktiviteetin suorittamiseen ja rahoittamiseen.

7 Apurahat Asianmukaisesti täytetty lomake liitteineen toimitetaan piirin AR- toimikuntapuheenjohtajalle, joka tarkastaa paperit, liittää siihen kirjallisen lausuntonsa ja toimittaa sen säätiön hallitukselle. Hakemusten jättämisellä ei ole määräaikaa. Hallitus käsittelee ne seuraavassa kokouksessaan ja tiedottaa klubille kirjallisesti päätöksestä. Apuraha maksetaan yhdessä tai useammassa erässä hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille, joka tulee olla klubin hallinnoima tili. Kaikki aktiviteetin kulut maksetaan ao. tililtä.

8 Apurahat Klubin tulee antaa selvitys apurahan käytöstä kohteen valmistuttua, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua myöntämispäivästä. Jos kohde ei ole tuolloin valmis, on siitä ilmoitettava säätiölle. Ellei kohdetta ole päästy aloittamaan, tulee apuraha palauttaa säätiön tilille. Selvityksen liitteenä tulee olla asianomaiset kulutositteet sekä yli 2 000 euron apurahoissa myös tilintarkastajien lausunto. Lisäksi selvityksessä pitää olla klubikokouksen päätös siitä, että kohde on valmis ja luovutettu hakemuksessa mainittuun käyttöön. Apurahan käyttötarkoitusta klubi ei voi muuttaa ilman säätiön siihen antamaa lupaa. Apurahojen hakemisesta saa lisätietoja piirin ARS-puheenjohtajalta ja säätiön asiamieheltä.

9 Apuraha luokat 1-luokka Normaali säätiön apurahaohjesäännön mukainen apuraha Apuraha myönnetään klubin palveluaktiviteettinä suoritettavaan kohteeseen, enintään 50 prosenttia aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin oma rahasuoritus tulee olla vähintään samansuuruinen, kuin myönnettävä apuraha. Klubilaisten suorittamaa työpanosta ei rahoiteta, vaikka suoritettavat työtunnit ovat merkittävänä tekijänä apurahan määrää päätettäessä. Pienin myönnettävä apuraha on 1.000 euroa.

10 Apuraha luokat 2-luokka Kuntien, kaupunkien ja ym. yleishyödyllisten yhteisöjen omistamiin kohteisiin kohdistuvat apurahat. Apurahaa myönnetään kuntien ja kaupunkien, sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen omistamiin kohteisiin enintään 25 prosenttia palveluaktiviteetin rahallisesta kustannuksesta. Klubin rahasijoituksen tulee tehtävän palveluaktiviteetin lisäksi olla vähintään 75 prosenttia

11 Apuraha luokat 3-luokka Muut apurahat Säätiön hallitus voi harkintansa mukaan jakaa muita apurahoja kauden aikana enintään 10 000 euroa palveluaktiviteetteihin. Tästä määrärahasta myönnettävä apuraha voi olla enintään 50% klubin käyttämästä rahasummasta. Anottavan apurahan tulee olla minimissään 250 euroa ja enintään1 000 euroa. Apuraha maksetaan kuitteja vastaan.

12 Apurahaa ei myönnetä Suurin syy hakemusten hylkäämiseen on se, että rahoitusta haetaan varainhankinta-aktiviteetille, joka ei ole ohjesäännön mukainen palveluaktiviteetti Säätiö ei tue Suomen Lions-liiton ohjelmaan kuuluvia kertaluontoisia tai jatkuvia aktiviteetteja (esim. Lions-Quest). Huume- ja päihdetyöhön Säätiö ei tue ulkomaalaisia kohteita Säätiö ei tue klubien tai muiden tahojen historiakirjojen tekemisiä jne. Myös yhteiskunnan vastuulla olevat muistomerkit eivät kuulu säätiön avustusohjelmaan Säätiö ei myönnä apurahaa klubin tekemiin lahjoituksiin

13 Arne Ritari -kilta  Perustettu 1984  Arne Ritari-killan jäsenyyttä anoo klubin hallitus oman klubinsa ansioituneelle jäsenelle  Anomukseen liitetään lyhyt ansioluettelo.  Allekirjoitettu jäsenanomus lähetetään Arne Ritari-säätiölle.  Jäsenmaksu 850 € maksetaan klubin aktiviteettitililtä anomusta jätettäessä säätiön tilille Nordea 219918-155850.  Toimitusaika on kuukausi

14 Adressit Adressit on tarkoitettu yksittäisten leijonien, klubien, piirien tai Suomen Lions-liiton onnittelu- ja surunvalitteluvälineeksi. Adresseja voivat käyttää muutkin kuin leijonat Adressi luovutetaan 10 euron lahjoitusta vastaan Adressien toimitus tapahtuu oman organisaation välityksellä, piirien ARS-puheenjohtajien, piirikuvernöörien ja Lions-liiton toimiston kautta. Klubin jäsenen käyttäessä adressia hän maksaa sen klubin aktiviteettitilille.

15 Piirin ARS-puheenjohtajan tehtävät • Ottaa osaa ARS:in järjestämään koulutukseen. • Kouluttaa klubien ARS-lionit piirin järjestämässä koulutustilaisuudessa. • Pitää piirissä adressivarastoa. • Markkinoi säätiötä yhdessä piirikuvernöörin kanssa piirihallituksen ja lohkon kokouksissa • Toimittaa adresseja klubeille. • Informoi koko piiriä säätiön toiminnasta piirilehdessä ja Piirikuvernöörin kirjeiden kautta.

16 Klubin ARS-lionin tehtävät • Toimii klubin yhteys-henkilönä Arne Ritari säätiöön. • Hankkii klubille adresseja • Ottaa osaa piirin järjestämään koulutukseen. • Markkinoi adresseja ja Lions-ritariutta klubinkokouksissa ja puolisotapahtumissa.


Lataa ppt "Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google