Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Clean Energy (CE) Projektianalyysi kurssi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Clean Energy (CE) Projektianalyysi kurssi"— Esityksen transkriptio:

1 Clean Energy (CE) Projektianalyysi kurssi
Rahoitus- ja riskianalyysi RETScreen® Ohjelmistolla Clean Energy (CE) Projektianalyysi kurssi Kuva: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix © Minister of Natual Resources Canada 2001 – 2005.

2 Tavoitteet Esitellä RETScreen® menetelmää Clean Energy (CE) projektien taloudellisen kannattavuuden arvioinnissa Yleiskatsaus tärkeisiin taloudellisiin (syötettäviin) parametreihin Kertaus taloudellisen kannattavuuden avainindikaattoreista Tutkia oletuksia kassavirtalaskennassa Tuoda esiin perustamiskustannusten, takaisinmaksuajan ja taloudellisten avainindikaattoreiden eroja Demonstroida RETScreen® Rahoitusyhteenveto taulukkoa Näyttää kuinka tuet, tuotannon tuotot, GHG tuotot ja verot voidaan liittää taloudelliseen analyysiin Esitellä herkkyys- ja riskianalyysia RETScreen® ohjelmistolla Demonstroida RETScreen® Herkkyys- ja riskianalyysi taulukkoa (Versio 3.0 tai uudempi) © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

3

4

5 Perustamiskustannus vs
Perustamiskustannus vs. Jatkuvat kustannukset: Esimerkki syrjäisestä kommunikaatiojärjestelmästä 15 Genset+akku (perustapaus): Perustamiskustannukset: $ Vuosittaiset kustannukset: $ polttoaineesta* Akun vaihto joka 4. vuosi (1 500 $)* Genset huolto joka 2. vuosi (1 000 $)* Aurinkopaneeli (PV)+akku (ehdotettu hanke): Perustamiskustannukset: $ Akun vaihto joka 5. vuosi (2 000 $)* Genset huolto Polttoaine 10 Akun vaihto Perustamiskustannus Kustannus (k$) 5 5 10 15 20 25 Vuósi 15 Akun vaihto 10 Perustamiskustannus Kustannus (k$) 5 5 10 15 20 25 Vuosi *Inflaatioaste ja energian hinnan muutos 2,5% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

6 Taloudellinen kannattavuus: Esim
Taloudellinen kannattavuus: Esim. syrjäisestä kommunikaatiojärjestelmästä Kuinka verrata genset & PV järjestelmää? Genset: alemmat perustamiskustannukset PV: alemmat vuosi- ja jaksottaiset kustannukset RETScreen® laskee indikaattorit jotka näyttävät tulot ja menot koko projektin kestolta! © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

7 Kassavirtalaskenta: Mitä RETScreen® tekee?
Kassavirta sisään Polttoainesäästöt Käytön ja kunnossapidon säästöt Jaksottaiset säästöt Tuet Tuotannon tuotot GHG tuotot Kumulatiivinen kassavirta $ Vuosittainen kassavirta 40 20 Vuosi (v) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -20 Kassavirta ulos Pääomasijoitukset Vuosit. velan lyhennykset Käytön ja kunnossapidon maksut Jaksottaiset kustannukset Indikaattorit Nettonykyarvo Yksinkertainen takaisin- maksuaika IRR Lainakulujen huomioiminen, jne. tuhatta $ -40 -60 -80 -100 Vuosi © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

8 Taloudelliset (syötettävät) parametrit RETScreen® ohjelmistossa
Korkokanta: tulevien kassavirtojen muuntaminen nykyaikaan Vältetyt energiakustannukset: Lämmitys ja jäähdytys: polttoaineen hinta perustapausskenaariossa Sähköjärjestelmä: myynti verkkoon: puhtaan sähkön myynnistä saatava yksikköhinta (tuottajalle) tai marginaalikustannukset (käyttäjälle) © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

9 Avainindikaattorit (Tulos) taloudelliselle kannattavuudelle
Takaisinmaksuaika Nettonykyarvo (NPV) Sisäinen korkokanta (IRR & ROI) Merkitys # vuosia jonka aikana kustannukset saadaan takaisin vuosisäästöistä Projektin kokonaisarvo nykydollareina Saatu korko koko projektin aikana Esim. 3 vuoden takaisinmaksuaika $1,5 milj. NPV 17 % IRR Kriteerit Takaisinmaksu < n vuotta Positiivinen tarkoittaa kannattavaa projektia IRR > hurdle rate Kommen-tit Harhaanjohtava Ei ota huomioon rahoitus & pitkäaikaisia kassavirtoja Käytä kun kassavirta on tiukka Hyvä määre Käyttäjän pitää määrittää korkokanta Voi viedä harhaan kun kassavirta vaihtelee positiivinen-negatiivinen-positiivinen © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

10 Sisäinen korkokanta (IRR & ROI)
Indikaattoreiden vertailu: Esimerkki syrjäisestä kommunikaatiojärjestelmästä Takaisinmaksuaika Nettonykyarvo (NPV) Sisäinen korkokanta (IRR & ROI) PV vs genset* 9 vuotta 4 800 $ 22% Päätös Genset PV PV * Korkokanta 12 %; 50 % velasta rahoitettu 15 vuotta 7 % korolla. © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

11 Taloudellisen kannattavuuden indikaattorit: Esimerkki syrjäisestä kommunikaatiojärjestelmästä
RETScreen® tarjoaa valikoiman eri indikaattoreita sekä projektin kumulatiivisen kassavirtagraafin 3,8 vuotta positiiviseen kassavirtaan © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

12 Epävarmuustekijät: Herkkyys- ja riskianalyysi
Esiselvitysvaiheessa on monia epävarmoja syötettäviä tietoja Kuinka projektin kannattavuuteen vaikuttavat tekijän syöttämissä arvoissa olevat virheet? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

13

14

15 Herkkyysanalyysi Näyttää kuinka projektin kannattavuus muuttuu kun kaksi avainparametria muuttuvat yhtäaikaisesti Esimerkiksi: Perustamiskustannukset 10 % arvioitua korkeammat Vältetyt energiakustannukset 20 % arvioitua korkeammat Ylittääkö IRR käyttäjän haluaman 15 % IRR rajan? Kyllä, se on 15,2% Perustamiskustannusten ja vältettyjen energiakustannusten rajan alitukset on varjostettu © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

16 Herkkyysanalyysi: parametrit
RETScreen® laskee herkkyydet… Sisäinen korkokanta (IRR/ROI) Vuotta positiiviseen kassavirtaan Nettonykyarvo (NPV) …yhtäaikaiset muutokset (esim.)… Uusiutuvan energian tuotannot & vältetyt energiakustannukset Perustamiskustannukset & vältetyt energiakustannukset Lainan korot & laina-aika Netto GHG päästövähenemät & GHG päästövähenemä tuotot Uusiutuvan energian tuotanto & uusiutuvan energian tuotannon tuotot …muutokset ±x, ±½x, ja 0, jossa x on käyttäjän määrittelemä herkkyyden vaihteluväli © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

17 Riskianalyysi Käyttäjä on epävarma useista parametreistä:
Käyttäjä määrittelee epävarmuuden vaihteluvälin kullekin parametrille (esim. ±5 %) Kaikki parametrit eroavat arvioidusta yhtäaikaisesti sekä itsenäisesti Kuinka tämä vaikuttaa taloudellisiin indikaattoreihin? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

18 Riskianalyysi: Monte Carlo Simulaatio
RETScreen® laskee taloudellisten indikaattoreiden (IRR, NPV ja vuotta positiiviseen kassavirtaan) esiintymisjaottelun laskemalla arvot 500 parametriyhdistelmälle Parametrit muuttuvat satunnaisesti käyttäjän määrittelemän epävarmuuden mukaan 7 % ajasta IRR on 18,2 ±0,7 % © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

19 Riskianalyysi: Riskin taso
On vain 10% riski että IRR putoaa tältä tasolta 7% of the time IRR is 18.2±0.7% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

20 Riskianalyysi: Parametrien vaikutus
“Tornaadograafi” paljastaa: Millä parametreillä on eniten merkitystä Kuinka muutokset parametreissa vaikuttavat: IRR (verojen jälkeen), NPV, tai vuotta positiiviseen kassavirtaan © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

21 Johtopäätökset RETScreen® ottaa huomioon perustamiskustannukset, energiansäästöt, käyttö- ja ylläpitokustannukset, polttoainekustannukset, verotuksen, GHG ja uusiutuvan energian tuotannon tuotot sekä niistä johtuvat kassavirrat RETScreen® laskee automaattisesti tärkeät taloudellisen kannattavuuden indikaattorit RETScreen® ohjelmistolla voi tutkia taloudellisten avaintekijöiden herkkyyttä syötettävien tietojen muutoksin Indikaattorit, jotka esittävät projektin elinkaaren aikaista kannattavuutta; kuten IRR ja NPV, ovat suositeltavampia kuin takaisinmaksuaika © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

22 Kysymyksiä? www.retscreen.net
© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.


Lataa ppt "Clean Energy (CE) Projektianalyysi kurssi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google