Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

 Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle  Päätoteuttajana on Turun yliopisto  Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: " Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle  Päätoteuttajana on Turun yliopisto  Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa."— Esityksen transkriptio:

1

2  Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle  Päätoteuttajana on Turun yliopisto  Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu  Rahoittava viranomainen on Pirkanmaan Ely- keskus

3  On tarve tietää, vastaako korkeakoulujen kieltenopetus työelämän muuttuneita tarpeita.  On tarve kuvata yhteismitallisesti vaadittu kielten ja viestinnän osaaminen niin, että hyväksiluvut opiskelijan siirtyessä korkeakoulusta toiseen ovat johdonmukaista ja tasapuolista.  On tarve kuvata osaaminen niin konkreettisesti ja työelämälähtöisesti, että opiskelija itse kykenee tunnistamaan, mitä hän jo osaa suhteessa tavoitteisiin ja mitä hänen tulee oppia. Ja että työnantaja saa todellisen kuvan hakijan kielitaidosta.

4  - Muuttuneen työelämän yleisten ammatillisten kvalifikaatioiden ja kielitaitotarpeiden tunnistaminen. Vastaako opetus tarvetta? Miten edistää kokonaisvaltaista ammatillista kasvua myös kieltenopetuksessa?  - Kielten- ja viestinnän opettajien ammatillinen uudistuminen sekä tavoitteiden ja sisältöjen päivitys.  - Konkreettiset ala- ja kielikohtaiset osaamisperustaiset tavoitekuvaukset tekniikkaan, kauppaan, sosiaali-ja terveysalalle sekä kulttuurialalle englannissa, toisessa kotimaisessa kielessä ja viestinnässä.

5  Osaamisperustaiset tavoitekuvaukset kaikille korkeakoulujen kieltenopettajille oman ops- työn tueksi.  Kieltenopetuksen sisältöjen ja tavoitteiden päivitys paremmin vastaamaan muuttuneen työelämän vaatimuksia.  Projektijulkaisu printattuna ja sähköisenä.

6  Osaamiskuvauksissa on mukana arvioinnin keinot ja kohteet (ks. seuraava Hanne Kolin dia)  Osaaminen kuvataan tasoilla hyväksytty, hyvä ja erinomainen

7 1. OSAAMISEN KUVAUS – AMMATTIALA/KOULUTUSALA 2. OSAAMISEN ANALYSOINTI  OSAAMISLAUSEET Vaihe II Vaihe I 3. ARVIOINNIN KOHTEET (TASOT 1-3-5 ) YKSILÖN OPITTU /HANKITTU OSAAMINEN JA SEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN 4. ARVIOINNIN KEINOT 5. OSAAMISEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN 6. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN 7. OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN 7.9.2011

8  2011 syksy: Aloitus ja perehdyttäminen työelämän kielitaitotarpeisiin.  2012: Perehdyttäminen eri kouluissa tehtyyn kielten ops-työhön ja ala- ja kielikohtaisten osaamistavoitteiden työstäminen.  2013: Osaamisperustaisten kuvausten arviointi ja käytäntöönottaminen, raportointi

9  Turun yliopisto koordinoi hanketta.  Tamk on mukana toimijana.  Muut korkeakoulut voivat osallistua hankkeeseen ilman omarahoitusosuutta.  Oma koulu resursoi työaikaa ja maksaa matkakulut.  Osallistuvat koulut raportoivat käytetyt resurssit.

10  Syksyllä 2011 yksi koulutus-/työpajapäivä Tampereella.  Keväällä 2012 kolme koulutus-/työpajapäivää Tampereella.  Koulutus on osittain yhdessä, kehittämistyö kieli- ja alakohtaisissa työpajoissa.


Lataa ppt " Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle  Päätoteuttajana on Turun yliopisto  Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google