Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sanssi-kortti Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sanssi-kortti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sanssi-kortti Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sanssi-kortti."— Esityksen transkriptio:

1

2

3 Sanssi-kortti Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sanssi-kortti on kohdennettu erityisesti nuorille vastavalmistuneille työttömille työnhakijoille. Kortin tavoitteena on aktivoida nuoria hankkimaan työpaikka itse ja välittää työnantajille tietoa palkkatuesta. Se on työnantajalle annettava todiste siitä, että nuoren kanssa on sovittu palkkatuen käytöstä ja että palkkatuki myönnetään, jos työnantajaan liittyvät myöntämisedellytykset täyttyvät. Sanssin toimintamalli perustuu jo nykyisinkin käytössä olevaan palkkatukiseteliin, josta annettu ohje on voimassa soveltuvin osin.

4 Sanssi-kortilla työnantaja saa palkkatukea:
- enintään 550 euroa kuukaudessa - enintään 10 kuukauden ajan tai oppisopimuskoulutuksen ajan - toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaistyöhön ja - osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön - kortti on voimassa kerrallaan kolme kuukautta Sanssi-työnantaja voi olla yksityisyritys, pienyritys, säätiö, järjestö tai kunta – ei valtio.

5 Alle 25-vuotiaat vastavalmistuneet voivat saada Sanssi-kortin heti käyttöönsä.
Kortin saaminen edellyttää 25–29-vuotiailta kuuden kuukauden työttömyysjaksoa yrityksiin työllistyttäessä. Julkiselle sektorille, yhdistyksiin ja säätiöihin työllistyttäessä kuuden kuukauden työttömyysjaksoa ei edellytetä. Kortin käytöstä sovitaan työnhakijan kanssa TE-toimistossa henkilökohtaista työllistämissuunnitelmaa tehtäessä. Nuorelle myönnetty Sanssi-kortti on työnantajalle työnhaun yhteydessä esitettävä todiste siitä, että nuoren kanssa on sovittu palkkatuen käytöstä ja että palkkatuki myönnetään, jos työnantajaan liittyvät myöntämisedellytykset täyttyvät.

6 Sanssi-kortti on kohdennettu erityisesti nuorille vastavalmistuneille työttömille työnhakijoille.
Vastavalmistuneella tarkoitetaan lähtökohtaisesti alle 30-vuotiasta nuorta, jolla on ammatillinen tai muu tutkinto, mutta joka ei ole vielä valmistumisensa jälkeen saanut työpaikkaa. Myös peruskoulun ja lukion suorittaneet nuoret ovat vastavalmistuneita, mutta heidät tulisi ensisijaisesti ohjata koulutukseen. Vastavalmistunut voi olla myös nuori, jonka valmistumisesta on kulunut pidempi aika eikä työpaikkaa ole vielä löytynyt. Palkkatuetun työn ja Sanssin käytölle ei kuitenkaan ole estettä, jos palkkatuetun työn käyttämistä pidetään tarkoituksen-mukaisena keinona edistää nuoren kokonaistilannetta.

7 Palkkatukea myönnettäessä sovelletaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 lukua kuten muutoinkin. Palkkatuen myöntämisedellytykset selvitetään laissa säädetyllä tavalla. Sanssi-kortin avulla pyritään löytämään työpaikkoja erityisesti yrityksistä, mutta korttia voidaan käyttää haettaessa työtä myös muulta palkkatukikelpoiselta työnantajalta. Valtion virastoihin ja laitoksiin ei palkkatukea voida myöntää, mikä tulee nuorelle ilmoittaa Sanssi-korttia annettaessa. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:ssä säänneltyjä edellytyksiä myöntää yritykselle palkkatukea määräaikaiseen työsuhteeseen on väliaikaisesti muutettu. Määräaikaisen lakimuutoksen tarkoituksena on helpottaa nuorten sijoittumista yrityksiin.

8 Vuonna 2010 alle 25-vuotiaan osalta palkkatuki voidaan myöntää yritykselle määräaikaisen työsopimuksen perusteella ilman työttömyyden vähimmäiskestoa. Muutos tuli voimaan Vuonna 2011 palkkatukea voidaan myöntää yritykselle määräaikaisen työsopimuksen perusteella kolmen kuukauden yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen. Muutos tulee voimaan Voimassa olevaa kuuden kuukauden työttömyysedellytystä sovelletaan vuotiaisiin nuoriin. Muille työnantajille voidaan palkkatukea myöntää määräaikaiseen työsuhteeseen ilman työttömyysjaksoa.

9 Tukea voi saada enintään kymmenen kuukauden ajan - Toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työhön. - Osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön. - Työsuhteen palkka on työehtosopimuksen mukainen. Palkkatukea ei myönnetä, jos - Työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukaudenaikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä samoista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa ja edellä mainitut toimet eivät ole palkkatuen myöntämishetkellä päättyneet. - Tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden tai heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumisen. - Tuen kohteena olevan työpaikan arvioidaan täyttyvän ilman tukeakin. - Työnantaja saa tuella palkattavan henkilön palkkaamiseen samalta ajalta muuta valtion tukea lukuun ottamatta oppisopimuksen perusteella maksettavaa koulutuskorvausta.

10 www-sivut – sanssi.fi - nuorille ja työnantajille - suomeksi ja ruotsiksi. - perustiedot Sanssi-kortin hakemisesta - Sanssi-testi, jolla nuori tai työnantaja voi alustavasti selvittää ”Sanssi-kelpoisuutensa” - linkit mm. verkkoesitykseen, radio-äänitteisiin,TE-toimistoihin - ajankohtaisia tiedotteita

11 Lisätiedot sanssi@tem.fi
Palkkatuki Osastopäällikkö Tuija Oivo, TEM, puh , tuija.oivo(at)tem.fi Hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, puh , päivi.kerminen(at)tem.fi Ylitarkastaja Inka Douglas,TEM, puh , inka.douglas(at)tem.fi Viestintä Viestintäpäällikkö Mauri Vieru, TEM, puh tai , mauri.vieru(at)tem.fi Tiedottaja Katja Keckman, TEM, puh tai , katja.keckman(at)tem.fi Tiedottaja Venja Henningsen, TEM, puh tai , venja.henningsen(at)tem.fi

12


Lataa ppt "Sanssi-kortti Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sanssi-kortti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google