Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kohti pysyvää muutosta?. Liikkuva koulu Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Pilottivaihe 2010-12: 45 koulua Lukuvuonna 2013-14 n. 500 koulua.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kohti pysyvää muutosta?. Liikkuva koulu Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Pilottivaihe 2010-12: 45 koulua Lukuvuonna 2013-14 n. 500 koulua."— Esityksen transkriptio:

1 Kohti pysyvää muutosta?

2 Liikkuva koulu Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Pilottivaihe 2010-12: 45 koulua Lukuvuonna 2013-14 n. 500 koulua kaikissa maakunnissa Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan Rahoitus veikkausvoittovaroin / opetus- ja kulttuuriministeriö 29.1.2014Antti Blom

3 Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi koulupäivä – hyvinvoiva koululainen Liikettä vähintään tunti päivässä kaikille Käytäntöjä kaikkiin Suomen peruskouluihin Koulusta eväitä aktiiviseen elämäntapaan Aktiivisempi koulupäivä – hyvinvoiva koululainen Liikettä vähintään tunti päivässä kaikille Käytäntöjä kaikkiin Suomen peruskouluihin Koulusta eväitä aktiiviseen elämäntapaan 29.1.2014Antti Blom

4 Liikkuva koulu kehittämässä koulun toimintakulttuuria, mutta miksi? 29.1.2014Antti Blom

5 Perusopetuksen haasteet Ongelmia opetuksen järjestämisessä tänä päivänä – Oppilaiden levottomuus – Koulujen työrauha – Oppilaiden kouluviihtyvyys – Kodin ja koulun yhteistyö – Koulujen eriarvoistuminen – Kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä talouden haasteet: koulutus uhkaa jäädä sosiaali- ja terveyssektorin jalkoihin Menot kasvaneet kymmenessä vuodessa n. 4 MRD€ Haasteita vai trendejä? – Teknologian parempi hyödyntäminen opetuksessa – PISA-tulosten heikentyminen 29.1.2014Antti Blom

6 Uusia avauksia, kehityssuuntia, trendejä, vai jotain ihan muuta? ”Opetusalan Ammattijärjestö OAJ harkitsee jäsenilleen kieltoa opettaa sellaisia liikuntalajeja, joissa oppilaiden jatkuva valvominen on mahdotonta.” ”Liikuntalajit poistumassa koululiikunnan opetussuunnitelmasta” ”Riskilajien opetus jatkuu normaalisti liikuntatunneilla” 29.1.2014Antti Blom

7 Ehdotuksia perusopetuksen ongelmien ratkaisemiseksi Lukutaidon heikkeneminen: "Suomen kouluissa äidinkielen tuntien osuus on sivistysmaiden pienin. Lisätkää alkajaiseksi äidinkielen tunteja. Jos lukutaitoa halutaan edistää äidinkielen tuntien lisääminen on nopein tapa. Muutama tunti viikossa voidaan keskittää "pakkolukemiseen" ipadeillä äidinkielen tunneilla. Ja siirtää...pakkoruotsi valinnaiseksi oppiaineeksi. Minkä muun maan kouluissa on kaksi pakollista vierasta kieltä ja minimimäärä äidinkieltä? Ei minkään." -kommentti verkkolehdestä entisen opetusministerin näkemyksiin 29.1.2014Antti Blom

8 Myös koulun toimintakulttuuri on muutoksessa 29.1.2014Antti Blom Oleellista on ymmärtää mihin haasteisiin on tartuttava

9 Millaista muutosta ollaan tekemässä? 29.1.2014Antti Blom

10 Reipas liikunta koulupäivän aikana (min/h) n=698 Alakoulu 32 min/ 6 tunnin koulupäivä Yläkoulu 17 min/ 6 tunnin koulupäivä 29.1.2014Antti Blom Tulokset vuosilta 2010-2012

11 Reipas liikunta koulussa Tulokset syksyltä 2013 29.1.2014Antti Blom

12 Reipas liikunta koulupäivän aikana aktiivisuusmittaukset 29.1.2014Antti Blom

13 Liikkumaton aika koulupäivän aikana, min/h n=698 29.1.2014Antti Blom Tulokset vuosilta 2010-2012

14 Reipas liikunta koulupäivän aikana minuuttia 15 minuutin jaksoa kohti = 5 eniten liikkuvaa = 5 vähiten liikkuvaa 29.1.2014Antti Blom

15 29.1.2014 Aktiivisuutta lisäävät ja passiivisuutta purkavat työtavat Aktiivisuuden lisääminenPassiivisuuden purku Koulupäivän aikana  koulumatkat  välitunnit  liikuntatunnit  yhteinen liike oppitunneilla  kerhot  mahdollisuus liikkua koulun alueella ja tiloissa aamulla ja iltapäivällä  ylös ja ulos välitunneilla  yhtäjaksoisen istumisen katkaisu oppitunneilla  seisten työskentely oppitunneilla  toiminnallinen opetus  aktiivisempi istuminen Vapaa-aikana  aktiiviset koulumatkat  aktiiviset siirtymiset harrastuksiin ja kavereille  arjen aktiivisuus,hyötyliikunta  liikuntaharrastukset  urheiluharrastukset  ruutuaika vähemmäksi  muu istuminen vähemmäksi  kuljettaminen kouluun ja harrastuksiin vähemmäksi, edes osa matkasta aktiivisemmin Antti Blom

16 Koulupäivän aikaisen liikunnan lisääminen edistää kouluviihtyvyyttä Oppilaiden välituntiliikunta edistää oppituntien työrauhaa Jokaisen opettajan esimerkki vaikuttaa oppilaiden asennoitumiseen liikuntaa kohtaan Oppilaiden liikunnan edistäminen on koulussamme jokaisen opettajan tehtävä 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 29.1.2014Antti Blom

17 Miksi kannattaisi olla Liikkuva koulu (kehittää toimintakulttuuria em. suuntaan) Liikunta edistää oppimista Liikkuminen koulupäivän aikana edistää kouluviihtyvyyttä Oppilaiden välituntiliikunta edistää oppituntien työrauhaa Pitkä liikuntavälitunti edistää oppilaiden keskinäisiä suhteita Liikkuva koulu on oikein toteutettuna väline edistää henkilökunnan ja oppilaiden välistä yhteistoiminnallisuutta 29.1.2014Antti Blom

18 Perustelut edellisille väittämille: www.liikkuvakoulu.fi 29.1.2014Antti Blom

19 Oppilaiden liikuttamisen haasteista Tarvitaan ratkaisuja – erityisesti yläkouluihin – joissa kouluista tehdään viihtyisämpiä paikkoja Ei välttämättä tehokkaampaa opiskelua tai parempaa vähintään kohtuullisesti rasittavaa fyysistä aktiivisuutta Hengailukulttuurin korostuminen, – Oppiminen ja aktiivisuus hengailun lomassa 29.1.2014Antti Blom

20 Toimintakulttuurin kehittäminen kouluissa 29.1.2014Antti Blom

21 Toimintakulttuurin muutos kouluissa 1.Lähde liikkeelle – Päätös mukaan lähtemisestä ja organisoituminen koulun tasolla – Nykyisen toiminnan arviointi – Ensimmäisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja käynnistäminen 2.Kehitä toimintaa – Kehittämistoimenpiteiden suunnitelmallisuuden ja niiden määrän lisääminen – Toiminnan laadun kehittäminen 3.Vakiinnuta – Toimintakulttuurin pysyvä muutos koulussa – Kehittävän työotteen sisäistäminen 29.1.2014Antti Blom

22 Toimenpiteet joita kehitetään Toimintasuunnitelma Välituntitoiminta Liikuntatuntien laadun kehittäminen Toimintaympäristö Opetuskäytännöt Aktiivinen kerhotoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteistyö muiden tahojen kanssa  Tärkeää huomioida kaikkien oppilaiden ja opettajien näkökulma toiminnan kehittämisessä  Myös passiiviset lapset ja nuoret sekä asialle kriittiset opettajat 29.1.2014Antti Blom

23 Vain taivas on kattona Liikkuva koulu -ohjelma on siitä mukava ohjelma, kun taivas on kattona. Siitä seuraa se, että lähes koko ajan on riittämättömyyden tunne ja tunne, että niin paljon asioita on tekemättä. Mutta yhdessä tässä opitaan ja kokeillaan erilaisia juttuja. 29.1.2014Antti Blom

24 Aktiivisesti haasteiden kimppuun! liikkuvakoulu.fi facebook.com/liikkuvakoulu liikkuvakoulu.fi facebook.com/liikkuvakoulu 29.1.2014Antti Blom


Lataa ppt "Kohti pysyvää muutosta?. Liikkuva koulu Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Pilottivaihe 2010-12: 45 koulua Lukuvuonna 2013-14 n. 500 koulua."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google