Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yritysten suuri vaihtuvuus - hyvä vai huono asia? Pellervon Päivä 2005 Uusosuustoimintaseminaari 13.4.2005 Bio Rex VTT Anssi Rantala Pellervon taloudellinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yritysten suuri vaihtuvuus - hyvä vai huono asia? Pellervon Päivä 2005 Uusosuustoimintaseminaari 13.4.2005 Bio Rex VTT Anssi Rantala Pellervon taloudellinen."— Esityksen transkriptio:

1 Yritysten suuri vaihtuvuus - hyvä vai huono asia? Pellervon Päivä 2005 Uusosuustoimintaseminaari 13.4.2005 Bio Rex VTT Anssi Rantala Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

2 Kirnuaminen on osa markkinataloutta Makronäkökulma yritystoimintaan Yrityssyntymiä ja -kuolemia esiintyy runsaasti kaikissa markkinatalousmaissa Onko yritysdynamiikka - kirnuaminen - hyvä vai huono asia? –uusiutumista edistävä muutosvoima vai tuotannollista toimintaa haittaava häiriötekijä? –mitä se tarkoittaa yksittäisen yrittäjän kannalta?

3 Luovaa tuhoa… Uudet yritykset keskeisiä talouden uusiutumiskyvyn kannalta –innovaatiot –tuottavuuden kehitys –elintaso pitkällä aikavälillä Myös yrityskuolemilla usein positiivinen vaikutus tuottavuuteen

4 …vai pelkkää tuhoa? Onko yksilön ja kansantalouden edut ristiriidassa? –yrityskuolemiin liittyy työpaikkojen ja yrittäjän omaisuuden menetyksiä Pitäisikö dynamiikkaa pyrkiä kuitenkin hillitsemään eikä villitsemään? Verrataan suomalaista yrityskenttää muihin maihin

5 Yritysdynamiikka Euroopassa

6 Havaintoja dynamiikasta Yritysten vaihtuvuus suurta –yrityssyntymiä ja -kuolemia vuositasolla lähes 10 % suhteessa yrityskantaan Bruttomuutokset suuria suhteessa nettomuutoksiin –yritysten kokonaismäärän muutokset enimmilläänkin vain muutaman prosentin luokkaa

7 Havaintoja dynamiikasta Yrityksiä syntyy ja kuolee kaikilla toimialoilla –uusilla dynaamisilla toimialoilla syntymien ohessa merkittävä määrä kuolemia –vakiintuneilla ja taantuvilla toimialoilla syntyy koko ajan uusia yrityksiä Teollisuudessa vaihtuvuus vähäisempää kuin rakentamisessa ja palveluissa

8 Dynamiikka Suomessa Suomessa vaihtuvuus vähäisempää kuin suurimmassa osassa vertailumaita –syntyvyysaste noin 8 % ja kuolleisuus hieman alempi –lukumääräisesti syntymiä ja kuolemia 16 000- 20 000 vuosittain –vain osa kuolemista konkursseja (vajaat 3000 vuosittain) Eroja yhtiömuodoittain, yks. elinkeinon- harjoittajien vaihtuvuus suurinta

9 Dynamiikka Suomessa Vilkkainta vaihtuvuus teknologiaan perustuvilla palvelualoilla (v. 2000) –tietotekniikan palveluissa17 % (s)11 % (k) –rahoituspalveluissa15 % (s)12 % (k) –T&K-palveluissa13 % (s) 8 % (k) –tietoliikennepalveluissa12 % (s) 7 % (k) Nettomääräinen yrityskannan kasvu kaikkein dynaamisimmillakin aloilla 3-6 %

10 Uusien yritysten koko

11 Syntyvät ja kuolevat yritykset hyvin pieniä –suurimmassa osassa yrityksiä ei palkattua henkilökuntaa Suomessa lähes 90 % vain yrittäjän työllistäviä Esim. v. 2000 Suomessa syntyi ja kuoli vain noin 200 yli 5 henkilön yritystä Dynamiikan välitön vaikutus työllisyyteen pieni

12 Yritysten selviytyminen ja kasvu

13 3 ensimmäisen vuoden aikana karsiutuminen suurta –Suomessa noin 40 % yrityksistä poistuu Työllisyyden kasvu nopeaa –vaihtelut maiden välillä suuria, kasvu 40-150 % Mutta: syntykoko pieni, absoluuttiset luvut vaatimattomia

14 Yritysten selviytyminen ja kasvu Suomessa v. 1998 noin 20 000 aidosti uutta yritystä Näissä työntekijöitä (ml. yrittäjät) hieman yli 10 000 –monet aloittavat yrityksen osa-aikaisesti 3 vuodessa yritysten keskikoko nousee vain yhteen henkilöön, kun keskimääräinen yrityskoko Suomessa on noin 5 henkilöä

15 Yritysten selviytyminen ja kasvu 3 vuotta hengissä säilyneet yritykset lisäsivät henkilöstöä vajalla 7 000, kuolleiden mukana tuhoutui vajaat 3 000 työpaikkaa 3 vuodessa 20 000 uutta yritystä sai aikaan vajaat 15 000 työpaikkaa

16 Dynamiikka ja talouden menestys 3 makrotalouden mittaria –BKT henkeä kohden –BKT:n kasvu –työttömyys Yrittäjyysaste usein käytetty, mutta huono yrittäjyysaktiviteetin mittari Miten kirnuaminen yhdistyy makrotalouden suorituskykyyn?

17 Yrittäjyys ja tulotaso

18 Yritysdynamiikka ja tulotaso

19 Yritysdynamiikka ja BKT:n kasvu

20 Yritysdynamiikka ja työttömyys

21 Yrittäjyyspolitiikan haasteet Kirnuaminen runsasta menestyvissä talouksissa Uusien yritysten synnyn tukeminen tärkeää –uudet ideat markkinatestiin –yritysten/yrittäjien lukumäärän kasvattaminen vaikeaa, kuolemat lisääntyvät syntymien ohella Epäonnistumisen seurausten lieventäminen tärkeä osa yrittäjyyspolitiikkaa

22 Yrittäjyyspolitiikan haasteet Yrityskuolemat luonnollinen osa talouden kiertokulkua –lainsäädännössä ja asenteissa parantamisen varaa –työttömyysturva, henkilökohtainen konkurssi, perheen asunnon suojaaminen, jne. –lopettamisen ”helpottaminen” kannustaa yrittäjäksi, lisää syntymiä ja dynamiikkaa –ei ristiriitaa yksilön ja kansantalouden eduissa

23 Yrittäjyyspolitiikan haasteet Yritysdynamiikka koskettaa hyvin pieniä yrityksiä –vaikutus työpaikkadynamiikkaan vähäinen, ei aseta työmarkkinoiden toiminnalle erityisiä haasteita Uusien yritysten välitön työllisyysvaikutus alkuvuosina vähäinen, ei nopeaa lääkettä työllisyysongelmaan Yritysdynamiikasta: PTT-katsaus 4/2004


Lataa ppt "Yritysten suuri vaihtuvuus - hyvä vai huono asia? Pellervon Päivä 2005 Uusosuustoimintaseminaari 13.4.2005 Bio Rex VTT Anssi Rantala Pellervon taloudellinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google