Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Markkinaosuudet verkostomarkkinoinnissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Markkinaosuudet verkostomarkkinoinnissa."— Esityksen transkriptio:

1 Markkinaosuudet verkostomarkkinoinnissa.
Kilpailu ja Markkinaosuudet verkostomarkkinoinnissa. Petteri Haipola

2 Kilpailu Kilpailu koskee myös verkostomarkkinointia.
Kilpailua käydään asiakkaista ja heidän rahoistaan. Kilpailijoita ovat muut yritykset ja saman yrityksen eri tiimit ja jopa yksittäiset myyjät. Kokonaismarkkinat jaetaan markkinaosuuksiin eri kilpailijoiden kesken. Markkinaosuudet vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan. Petteri Haipola

3 Markkinaosuudet kokonaismarkkinoista
Petteri Haipola

4 Markkinaosuudet kokonaismarkkinoista
Yritys A lisäsi markkinaosuuttaan joka vuosi. Yritys B menetti markkinaosuuttaan joka vuosi. Yritys C lisäsi markkinaosuuttaan joka vuosi. Petteri Haipola

5 Markkinaosuudet kokonaismarkkinoista
Kokonaismarkkinat pysyivät samana eli ne ovat kaikki kuluttajien käyttämä raha (100 %). Enempää rahaa ei ole yritysten mahdollista kuluttajilta saada, koska kuluttajat eivät käytä enempää. Vaihtelua tapahtuu tietysti sen suhteen, mihin kuluttajat rahaa kunakin vuotena käyttävät ja kuinka paljon. Tässä esimerkissä ei puututtu siihen, mihin kuluttajat käyttävät rahaa vaan tutkittiin vain samoilla markkinoilla kilpailevien yritysten välisiä keskinäisiä markkinaosuuksia. Petteri Haipola

6 Markkinaosuudet kokonaismarkkinoista
Yrityksen ja tiimien markkinaosuudet eivät ole vakioita vaan ne vaihtelevat eri vuosina ja vuoden eri kuukausina. Verkostomarkkinoinnissa myyjien määrä lisää suoraan myynnin määrää myyjien keskimääräisen myynnin pysyessä lähes vakiona. (n. 100 €/kk) Yrityksellä voi olla myyjiä eri vuosina esimerkiksi seuraavasti: 0 – – – – – 500 – 500 – 750 – 1500 – jne. Myyjien määrä voi vaihdella sykleissä nousu- ja laskukausien vaihtelun mukaan. Petteri Haipola

7 Markkinaosuudet kokonaismarkkinoista
Yhdellä talousalueella ja lopulta koko maapallolla voi toimia vain tietty prosenttiosuus ihmisistä verkostomarkkinoijina. Palkkiojärjestelmä takaa sen, että pyramidin alimmilla tasoilla on aina noin % edustajista, jotka eivät saa voittoa liiketoiminnasta. Petteri Haipola

8 Markkinaosuudet kokonaismarkkinoista
Yrityksen markkinaosuus määritellään euroina kokonaiskulutuksesta ja myyjien määränä. Yhdellä talousalueella (esim. Suomi) on tyypillisesti maksimissa noin 1-2 % väestöstä verkostomarkkinoijia. Tämä määrä voi pysyä samana vuodesta toiseen tai vaihdella sykleissä samoin kuin yrityksen myyjien määrä. Petteri Haipola

9 Markkina-alue ja markkinaosuus
Yhden yrityksen markkina-alue on se alue, millä yrityksellä on toimintaa (esim. Suomi) Markkinat ovat aina rajalliset, koska potentiaalisia myyjiä ja asiakkaita on rajallinen määrä. On vain tietty määrä rahaa, mitä kuluttajat käyttävät tuotteisiin ja palveluihin sekä tietty alue, missä he sitä käyttävät. Jokaisella yrityksellä on oma osuutensa kokonaismarkkinoista omalla toiminta-alueellaan. Yhden tiimin ja myyjän toiminta-alueen määrittelee mm. yritys ja lainsäädäntö. Yhdellä tiimillä ja myyjällä on markkinaosuus oman yrityksen markkinaosuudesta ja kokonaismarkkinoista. Petteri Haipola

10 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Yrityksellä on osuutensa kokonaismarkkinoista sen toiminta-alueella. Jokainen myyjä kuuluu johonkin tiimiin, jolla on oma osuus yrityksen markkinaosuudesta sen toiminta-alueella. Markkinaosuus ei ole vakio vaan se vaihtelee kilpailutilanteen mukaan. Petteri Haipola

11 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Oletetaan, että jollakin yrityksellä on neljä eri tiimiä, jotka kilpailevat keskenään. Tiimit kilpailevat samalla myös eri yritysten vastaavien tiimien ja myyjien kanssa asiakkaista ja heidän käyttämistään rahoista. Seuraamme ensin vain yrityksen sisäistä kilpailua. Petteri Haipola

12 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Petteri Haipola

13 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Yrityksellä yhteensä myyjää Liikevaihto on keskimäärin 1000 euroa/ myyjä/ vuosi. Yrityksen lv on 10 miljoonaa euroa/ vuosi. Myynti jakaantunut tasan tiimien kesken. Petteri Haipola

14 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Jotta kuvion tilanteeseen on päästy, on yritys ensin lanseerannut tuotteensa markkinoille ja vallannut oman markkinaosuuden kokonaismarkkinoista. Jokainen tiimi on niin ikään vallannut oman markkinaosuutensa yrityksen sisällä ja muilta yrityksiltä. Tiimit kilpailevat myös keskenään markkinaosuuksista. Jokainen yksittäinen myyjä kilpailee markkinaosuudesta muiden saman yrityksen myyjien kanssa. Petteri Haipola

15 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Yrityksen ja tiimien markkinaosuudet eivät ole vakioita vaan ne vaihtelevat eri vuosina ja vuoden eri kuukausina. Myyjien määrän vaihtelu on sama kuin aloittavien ja lopettavien myyjien määrän välinen erotus. Jos aloittavia on enemmän kuin lopettavia, niin myyjien määrä kasvaa. Jos lopettavia on enemmän kuin aloittavia, niin myyjien määrä vähenee. Petteri Haipola

16 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Yritys voi avata uusia tiimejä suoraan alkaen pääyhtiöstä, jolloin uudet tiimit ovat entisten kilpailijoita. (harvinaista) Uusia tiimejä syntyy olemassa olevaan verkostoon, kun joku myyjä irtaantuu omaksi ryhmäkseen ja valtaa markkinaosuutta aiemmin mukaan lähteneiltä tiimeiltä. (breakaway/binääri) Kerran saavutettu asema tiimin johdossa ja pyramidin huipulla ei ole varma tae turvatusta taloudesta loppuiäksi passiivisten tulojen ansiosta. Useimmat tiimien johtajat tekevät työtä normaaliin eläkeikään asti ja työpäivät ovat pitkiä. Petteri Haipola

17 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Unelma nopeasta vetäytymisestä pois työelämästä ja luksus-elämästä osoittautuu kuplaksi lähes jokaisen verkostomarkkinoijan elämässä. Taistelu oman markkinaosuuden säilyttämisestä on kova oman yrityksen muita tiimejä ja muita yrityksiä vastaan. Petteri Haipola

18 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Jos yritys on saavuttanut riittävän suuren osuuden kokonaismarkkinoista, niin sen pyramidi ei yleensä koskaan romahda kokonaan vaan yritys jatkaa toimintaansa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Yrityksen sisällä olevat yksittäiset tiimit voivat niin ikään jatkaa toimintaansa loputtomiin, mutta ne voivat toisaalta myös romahtaa kokonaan, niin että tiimien määrä ei ole vakio vaan vaihtelee kilpailutilanteen mukaan. Petteri Haipola

19 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Oletetaan, että esimerkkiyrityksemme on säilyttänyt oman markkinaosuutensa ennallaan, mutta sen tiimien väliset markkinaosuudet ovat muuttuneet vuosien saatossa. Katsotaan, mikä on uusi tilanne esimerkiksi 10 vuoden kuluttua edellisestä taulukosta. Petteri Haipola

20 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Petteri Haipola

21 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Team 1 on menettänyt huomattavasti markkinaosuuttaan ja uhkaa romahtaa kokonaan. Siitä on eronnut enemmän myyjiä kuin uusia myyjiä on liittynyt verkostoon. Team 2 ja 3 ovat säilyttäneet asemansa ja markkinaosuutensa. Team 4 on vallannut itselleen suurimman osuuden yrityksen sisällä. Petteri Haipola

22 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Jos Team 1 ei onnistu saamaan lisää myyjiä verkostoonsa vaan myyjien määrä vähenee entisestään, niin se romahtaa kokonaan ja lakkaa olemasta. Muut tiimit ovat niin kauan turvassa kuin saavat säilytettyä markkinaosuutensa tai lisättyä sitä. Petteri Haipola

23 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Myyjien määrä vaihtelee sen mukaan, mikä on aloittavien ja lopettavien myyjien välinen erotus. Myyjien vaihtuvuus on % vuodessa ja % kahdessa vuodessa. Muutamassa vuodessa myyjistä vaihtuu yli 99 %. Lopettamisen syy on kannattamaton toiminta ja henkilökohtaiset tappiot. Petteri Haipola

24 Markkinaosuudet yrityksen sisällä
Samalla kun myyjät lopettavat kannattamattoman liiketoiminnan, lopettavat myös heidän asiakkaansa tuotteiden tilaamisen ja käytön. Tämä todistaa sen, että tuotteita ostetaan pääsääntöisesti ansaintamahdollisuuden vuoksi. Tuotteilla ei ole todellista kysyntää siihen hintaan, mihin niitä myydään. Suurin osa asiakkaista (jopa yli 70%) on jälleenmyyjiä ja heidän perheenjäseniään. Petteri Haipola

25 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Jokainen uusi yritys tai uusi tuote joutuu valtaamaan itselleen markkinaosuuden kokonaismarkkinoista. Eri yritysten osuudet markkinoista vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan. Vrt. esim. autokauppaan ja kännykkäkauppaan eri merkkien välillä. Petteri Haipola

26 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Otetaan seuraavaksi esimerkki kahdesta verkostomarkkinointiyrityksestä, joiden yhteinen osuus kokonaismarkkinoista on myyjää (verkostomarkkinoijaa) ja liikevaihto on yhteensä 20 miljoonaa euroa. Suomessa toimii arviolta noin – verkostomarkkinoijaa, joista valtaosan liikevaihto on noin euroa/ vuosi. (80 euroa/kk) Yritys A:lla on 4 tiimiä ja Yritys B:llä 5 tiimiä, jotka kilpailevat keskenään yrityksen sisällä ja myös muita yrityksiä vastaan. Petteri Haipola

27 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Petteri Haipola

28 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Petteri Haipola

29 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Tähän alkutilanteeseen on päästy, kun molemmat yritykset ja niiden tiimit ovat vallanneet itselleen oman markkinaosuutensa. Mennään ajassa esimerkiksi kymmenen vuotta eteenpäin ja katsotaan, mikä kilpailutilanne on silloin vallassa. Petteri Haipola

30 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Petteri Haipola

31 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Petteri Haipola

32 Markkinaosuudet eri yritysten välillä
Yritys B menetti markkinaosuuttaan 50% eli puolet myyjistä ja myynnistä Yritys A:lle. Lisäksi yksi sen tiimeistä lopetti kokonaan eli pyramidin osa romahti kokonaan. Yritys B jatkaa silti toimintaansa eikä ole vielä vaarassa kaatua. Yritys A lisäsi markkinaosuuttaan ja sen tiimeillä ei ole mitään hätää tilanteen pysyessä ennallaan. Petteri Haipola

33 Yhteenveto ja joitakin huomioita
Yritysten markkinaosuudet vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan. Yksittäisten tiimien ja jälleenmyyjien markkinaosuudet vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan. Kaikki samoista asiakkaista ja rahoista kamppailevat tiimit ovat kilpailijoita keskenään. Myös yksittäiset myyjät ovat kilpailijoita toisilleen, vaikka ovat samassa yrityksessä. Petteri Haipola

34 Yhteenveto ja joitakin huomioita
Kerran saavutettu asema pyramidin huipulla ei takaa vielä turvallisia eläkepäiviä yltäkylläisyydessä. Saavutettu asema voidaan menettää. Verkostomarkkinoinnin unelma toteutuu vain yhdelle tuhansista tai kymmenistä tuhansista yrittäjistä. Petteri Haipola

35 Yhteenveto ja joitakin huomioita
Yli 99 % myyjistä tekee tappiota, koska he ovat sijoittuneita pyramidin alimmille tasoille. Sama tilanne toistuu, vaikka kaikki maailman ihmiset olisivat mukana verkostomarkkinoinnissa. Järjestelmä on suunniteltu pyramidiksi, joka tuottaa häviäjiä yli 99 % ja alle 1 % elää häviäjien rahoilla sekä työn turvin. Petteri Haipola

36 Yhteenveto ja joitakin huomioita
Sen lisäksi, että yksittäinen myyjä tai tiimi voi menettää kerran saavutetun aseman markkinoilla, voi kokonainen yritys kaatua ja pyramidi romahtaa. Jos myyjiä lopettaa jatkuvasti enemmän toimintansa kuin uusia aloittaa, niin myyjien kokonaismäärä vähenee ja pyramidi uhkaa romahtaa. Mitä kauemmin yritykset saavat myyjät pysymään aktiivisina, sitä pienempi vaara pyramidilla on romahtaa. Petteri Haipola

37 Yhteenveto ja joitakin huomioita
Mitä varhaisemmassa vaiheessa uusi myyjä liittyy verkostoon uuden yrityksen tai tuotteen tullessa markkinoille, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on saada voittoa myöhemmin liittyneiden myyjien ostojen perusteella. Mitä enemmän yrityksellä on myyjiä ja asiakkaita, sitä huonommaksi mahdollisuus saada voittoa muodostuu. Petteri Haipola

38 Yhteenveto ja joitakin huomioita
Pyramidi ei välttämättä koskaan romahda, vaikka se olisi laitonta rahankeräystä vastikkeettoman myynnin osalta. (tuotteiden ylihinta) Suoramyynnin kannalta on järjetöntä värvätä niin paljon myyjiä kuin vain mahdollista. Tulo-odotukset tulevat pääsääntöisesti alalinjasta eli verkostot ovat keskittyneet värväämiseen suoramyynnin sijasta. Petteri Haipola

39 Yhteenveto ja joitakin huomioita
Suurin osa asiakkaista on jälleenmyyjiä ja heidän läheisiään. Tuotteiden ostaminen lopetetaan, kun myyjä lopettaa kannattamattoman liiketoimintansa. Pääasiallinen tai ainoa syy kokeilla ja käyttää tuotteita on lisäansioiden mahdollisuus, mitä saadakseen on käytettävä tuotteita itse ja suositeltava niitä muille eli on noudatettava ohjeita ja monistettava järjestelmä alalinjaan. Petteri Haipola

40 Suositeltavaa luettavaa
Verkostomarkkinointi – Bisnestä vai huijausta? P. Haipola, Verkostomarkkinointi Antiverkostoinfo Teemu Mäntynen, Pyramidisivut Petteri Haipola

41 Kilpailu ja markkinaosuudet verkostomarkkinoinnissa
Esitys päättyy tähän. Kiitos, että seurasit esitystä loppuun asti. Petteri Haipola


Lataa ppt "Markkinaosuudet verkostomarkkinoinnissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google