Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat maailmalla Sianliha - Tuotanto Vuonna 2006 maailman sianlihan tuotanto kasvoi ennakkoarvion mukaan 3 % noin 99 milj. tonniin*. Vuodelle 2007 ennustetaan edelleen 3 prosentin kasvua. Sianlihan kysyntää ovat vahvistaneet nauta- ja siipikarja- sektoreiden tautiongelmat. Kasvu on ollut vahvaa erityisesti Kiinassa (+4 %) ja Brasiliassa (+4 %). USA:ssa kasvu oli 2 prosentin tasolla. Vuodelle 2007 Kiinan ja Brasilian kasvun odotetaan jatkuvan 4 %:ssa ja myös USA:n kasvu pysyy 2 %:ssa. Venäjän arvioidaan nostavan tuotantoaan jo 2 milj. tonniin (+11 %). EU:n suhteellinen osuus maailman tuotannosta on laskussa, mutta yhä EU:ssa tuotetaan sianlihaa runsas viidennes koko maailman tuotannosta. *USDA

2 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa Sianliha - Tuotanto EU:ssa sianlihan markkinatilanne oli viime vuonna suotuisa. Vuoden tuotanto nousi prosentilla 21,4 milj. tonniin ja lievää 1 %:n kasvua on ennustettu myös kuluvalle vuodelle. EU:n tuotannosta 85 % (18,1 milj. tonnia) tulee EU-15:stä. Saksan tuotanto on runsas viidennes EU-25:n tuotannosta. Viime vuoden tuotanto oli siellä 4 % kasvussa. Lähes vastaavan tason kasvua oli Espanjassa (+3%). Ranskassa sen sijaan tuotanto aleni 1 %. Nämä kolme maata tuottavat lähes puolet EU:n sianlihasta. Merkittävintä kasvua on ollut Puolassa, jossa tuotanto nousi viime vuonna jo 2 milj. tonniin (+8 %). Vuodelle 2007 odotetaan tuotannolle kasvua mm. Tanskassa (+4 %) ja Italiassa (+3 %). Kolmen suurimman sianlihantuottajamaan tuotannon muutokset ovat hyvin vähäisiä.

3 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa Sianliha - Tuottajahinnat Lihasian (E-luokka) hinta nousi viime vuonna EU:ssa runsaat 4 % 1,45 euroon kilolta (sisältäen kuljetuskustannuksen). Tämän vuoden alussa EU-hinta lähti nopeaan laskuun seuraten Saksan hinnan laskua. Tammi-maaliskuun hinta on ollut EU:ssa yli 10 % alempi kuin vuosi sitten. Suomen lihasian hintataso alitti vuonna 2006 EU-keskihinnan 8 prosentilla. EU-keskihinnan lasku ja Suomen hinnan hienoinen nousu ovat nostaneet sianlihan hinnan Suomessa tammi-maaliskuussa jo hieman EU-keskihintaa korkeammalle (+6 %). Suomen hinta jäi viime vuonna 5 % Ruotsin hinnasta, mutta oli 4 % Tanskan hintaa korkeampi. Tanskan hinta on edelleen laskenut tänä vuonna.

4 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa ja maailmalla Sianliha - Kulutus ja ulkomaankauppa Viime vuonna sianlihan maailmankauppa pysyi likimain vuoden 2005 tasolla eli 5,3 milj. tonnissa, mikä on runsaat 5 % sianlihan tuotannosta. Brasilian vienti supistui 16 %, mutta mm. USA ja EU lisäsivät vientiään aiemmasta. Tälle vuodelle viennille odotetaan 4 %:n kasvua. EU on ollut suurin sianlihan viejätaho runsaan neljänneksen osuudella vientimarkkinoista (1,4 milj. tn), mutta USA:n viennin ennustetaan tänä vuonna ylittävän 1,5 milj. tonnia ja siirtyvän vientikaupan ykköseksi. EU:n viennin ennustetaan myös lievästi kasvavan. Tanskan vientivolyymi on 27 % EU:n kokonaisviennistä. EU-25-alueen kulutus oli viime vuonna 20,1 milj. tonnia. Kulutus henkeä kohti oli noin 43 kg. Kulutuksen ennakoidaan pysyttelevän tällä tasolla.

5 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa ja maailmalla Sianliha - Kulutus ja ulkomaankauppa Japani oli vuonna 2006 selkeästi maailman suurin sianlihan ostaja (1,1 milj. tonnia). Sen tuonti kuitenkin supistui edellisestä vuodesta. Japani on avannut naudanlihan tuontirajoitteita ja naudanlihan kulutus onkin siellä vahvistunut ja sianlihan puolestaan alentunut. Japanin sianlihaostoille odotetaan kuitenkin hiukan elpyvän tänä vuonna Toiseksi suurin sianlihan ostaja on Venäjä, jonka tuonnin arvioidaan viime vuonna olleen 0,85 milj. tn (+11 %). Vuoden 2006 EU:n sianlihaviennistä (määrästä) 33 % suuntautui Venäjälle, 12 % Japaniin ja 9 % Romaniaan. Venäjän vienti on ollut vahvassa kasvussa. Viennin arvolla mitattuna Japanin vienti on lähes samalla tasolla Venäjän viennin kanssa, mutta kahdessa vuodessa Japanin vienti on alentunut euromääräisesti lähes viidenneksellä kun Venäjän vienti on kaksinkertaistunut. Tanskan osuus EU-25:n vientimäärästä oli viime vuonna 27 %, Saksan 17 % sekä Ranskan ja Hollannin 9 %. Suomen osuus oli 1,5 %.

6 Sianlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa
Kiina EU-25 USA Brasilia Venäjä Kanada Meksiko Japani Muut 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Lähde: USDA milj. kg tuotanto vienti kulutus tuonti Sianlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa eri maissa 2007 (ennuste, huhtikuu 2007), milj. kg

7

8 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat maailmalla Naudanliha - Tuotanto Vuonna 2006 maailman naudanlihan tuotanto* kasvoi 2 prosentilla 53,8 milj. tonniin. Vuonna 2007 tuotannon ennakoidaan nousevan edelleen 2 %:lla 54,8 milj. tonniin. USA on suurin tuottaja 12,0 milj. tonnin tuotannolla. Tälle vuodelle sen tuotannon odotetaan edelleen kasvavan 1 %. Toiseksi suurimman tuottajan, Brasilian, tuotanto kasvoi suu- ja sorkkatauti- ongelmista huolimatta 5 % ja 3 %:n kasvua odotetaan tälle vuodelle. Brasilian tuotannosta yli viidennes menee vientiin. Myös kotimaan kysyntä on kasvussa. Argentiinan tuotanto putosi viime vuonna 3 % ja vienti yli neljänneksen maan itse asettamien vientirajoitteiden seurauksena. Kiinan kasvu oli viime vuonna 5 % ja tämän vuoden ennuste on sama kasvuprosentti. Intian kasvuluvut ovat samaa tasoa. Aasiassa kasvu johtuu kuluttajien vähentyneestä siipikarjanlihan kulutuksesta ja kysynnän suuntautumisesta sekä nautaan että sikaan. Kanadan ja Venäjän tuotannot alenivat molemmilla viime vuonna 6 % ja tälle vuodelle ennakoidaan edelleen 3 %:n alenemaa. *USDA

9 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa Naudanliha - Tuotanto Vuonna 2006 EU-25:n naudanlihantuotannon kasvoi runsaalla prosentti- yksiköllä 7,9 milj. tonniin. Suurimmat tuotannon lisäykset tapahtuivat Iso-Britanniassa ja Puolassa, mutta myös Saksassa oli lievää kasvua. Tuotannon alenemaa kirjattiin kuivuudesta kärsineisiin Espanjaan ja Portugaliin. EU:n suurimmassa tuottajamassa, Ranskassa, tuotannon alenema jatkui edelleen. Vuodelle 2007 ennustetaan vanhoissa jäsenmaissa lievää tuotannon laskua ja koko EU-25:n tuotannon arvioidaan pysyvän likimain edellisen vuoden tasolla. EU:n tuotannosta edelleen noin 92 % tulee vanhoista jäsenmaista.

10 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa Naudanliha - Tuottajahinnat 2006* Sonnin (O2-luokka), lehmän (P2) ja hiehon (O3) tuottajahinnat nousivat viime vuonna EU:ssa keskimäärin 6-7 % edellisestä vuodesta. Lintuinfluenssa piti alkuvuonna yllä naudanlihan vahvaa kysyntää ja korkeaa hintatasoa. Etelä-Amerikan tuontirajoitteiden jatkuessa naudanlihan hinnan ennakoidaan pysyvän korkeahkolla tasolla. Vuonna 2006 sonnin EU-hinta oli keskimäärin 2,75 €/kg (+7%). Suomen hinta alitti EU-keskihinnan keskimäärin 6 % (16 c/kg). Tämän vuoden alussa EU-keskihinta on pysynyt likimain viime vuoden tasolla. Suomessa hinta on ollut lievässä nousussa, mutta se on 4 % (11 c/kg) alle EU:n keskitason. Lehmän (P2-luokka) EU-keskihinta oli viime vuonna 1,85 €/kilo (+6 %). Suomen hinta jäi 15 % (28 c/kg) alemmaksi kuin EU:n keskihinta. Vuoden 2007 alussa Suomen hinta on hieman vahvistunut EU-hintaan nähden ja oli tammi-maaliskuussa 8 % (17 c/kg) alle EU-hinnan. Ruotsin hinta on ollut jo viime vuoden 4. neljännekseltä yli 2 €/kg. Hiehon (O3) EU-keskihinta oli 2,52 €/kilo (+7 %). Suomen hintataso on alittanut EU- keskihinnan 9 % (22 c/kg). Kuluvana vuonna Suomen hinta on hieman vahvistunut, mutta tammi-maaliskuussa hinta oli edelleen 8 % (20 c/kg) EU-keskihintaa alempi. *sisältäen kuljetuskustannuksen

11 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa ja maailmalla Naudanliha - Kulutus ja ulkomaankauppa Vuonna 2006 naudanlihan kulutus EU:ssa kasvoi prosentin lähes 8,3 miljoonaan tonniin. Naudanlihan noussut hinta kuitenkin hillitsee kulutuksen kasvua ja tälle vuodelle kulutus säilyy ennallaan. EU-15:ssä naudanlihan vuosikulutus on vajaat 20 kg/hlö, kun uusissa jäsenmaissa kulutus on runsas kolmannes tästä (7,5 kg/hlö). EU on naudanlihan suhteen alituotantoalue ja vienti on hyvin vähäistä. Omavaraisuusaste on 96 %. Pitkällä aikavälillä vientitarve on vähentynyt ja vähenee edelleen alituotannon takia. Viennin osuus tuotannosta on noin 3 %. Noin puolet vähäisestä viennistä suuntautuu Venäjälle. Etelä-Amerikan vientirajoitteiden vuoksi naudanlihan tuonti EU:iin väheni viime vuonna 0,51 milj. tonniin (-9 %). Yli 90 % naudanlihasta tuli Etelä-Amerikasta, pääasiassa Brasiliasta (65 %). Brasilian tuonti EU:iin väheni viime vuonna 5 %, mutta Argentiinan yli neljänneksen (-27 %).

12 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa ja maailmalla Naudanliha - Ulkomaankauppa Vuonna 2006 maailman naudanlihan vientikaupan kasvoi 7,3 milj. tonniin (+3 %). Naudanlihan tuotannosta 14 % menee vientiin. Brasilian osuus maailmankaupasta on 23 %. Brasilian tuotanto ja vienti kasvoivat viime vuonna vaikka suu- ja sorkkatauti aiheuttikin viennille ongelmia. Lihaa vietiin kuitenkin uusille markkinoilla, kuten Egyptiin, Saudi-Arabiaan ja Israeliin. Argentiinan vienti romahti -27 %. USA:n vienti kasvoi merkittävästi +65 %; erityisesti Meksikoon. Myös Intian vienti kasvoi viime vuonna huomattavasti (+20 %). Tälle vuodelle maailmankaupan vientimäärän ennustetaan kasvavan 4 %:lla. Useimpien keskeisten viejämaiden odotetaan lisäävän vientiään. Argentiinan ja Kanadan vientimäärien arvioidaan kuitenkin pienenevän viime vuodesta. USA, Venäjä ja Japani ovat suurimmat naudanlihan ostajatahot. Näiden kaikkien tuomat naudanlihamäärät alenivat viime vuonna, mutta tälle vuodelle odotetaan markkinoiden elpymistä. Meksiko ja Etelä-Korea lisäsivät viime vuonna naudanlihan tuontia selvästi aiemmasta. Venäjän markkinat ovat hankalat, koska se on toisaalta välillä rajoittanut lihan tuontia voimakkaasti ja on toisaalta panostamassa myös oman tuotannon kasvuun. Japani ja Etelä-Korea ovat avanneet markkinoita uudestaan USA:n naudanlihalle.

13 Naudanlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa
USA Brasilia Kiina EU-25 Argentiina Intia Australia Meksiko Venäjä Kanada Muut 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Lähde: USDA milj. kg Naudanlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa eri maissa 2007 (ennuste, huhtikuu 2007), milj. kg tuotanto vienti kulutus tuonti

14

15 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat maailmalla Siipikarjanliha - Tuotanto Viime vuonna maailman broilerin tuotanto* kasvoi 2 %:lla runsaaseen 60 milj. tonniin. Suurimmat kasvuluvut olivat Venäjällä n. 30 %, Argentiinassa 17 % ja Thaimaassa 16 %. USA on suurin tuottaja (16,0 milj. tn.) 27 %:n osuudella maailman tuotannosta. Kiina on toiseksi suurin broilerin (10,3 milj. tn) tuottaja, mutta sen tuotannosta ei juuri riitä lihaa vientiin. Kalkkunan tuotanto* pysyi viime vuonna ennallaan 4,8 milj. tonnissa. Vuodelle 2007 siipikarjanlihantuotantoon odotetaan sekä broilerissa että kalkkunassa 1 prosenttiyksikön kasvua. Brasilian broilerin tuotanto palautuu 5 %:n kasvuun. Myös Intia (+10 %), Venäjä (+10 %) ja Argentiina (+7 %) ovat kasvussa. EU:n siipikarjantuotanto oli viime vuonna 10,7 milj. tonnia (-3 %). Viimekeväisen lintuinfluenssan vuoksi Kreikan tuotanto aleni viime vuonna 15 % sekä myös Tanskassa, Ranskassa ja Italiassa alenema oli 6-9 %. Siipikarjanlihan markkinat palautuivat EU:ssa loppuvuotta kohti ennalleen. Tälle vuodelle ennustetaan reilun prosentin nousua 10,8 milj. tonniin. *USDA

16 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa Siipikarjanliha – Tuotanto ja hinnat EU:n broilerin tuotanto aleni viime vuonna 3 % ja kalkkunan 4 %. Kalkkunan tuotannon vähenemiseen ovat vaikuttaneet myös teollisuuden rakennejärjestelyt. EU-15:ssä tuotetaan 82 % EU:n siipikarjanlihasta. Viime vuonna broilerin tuotanto aleni 7,9 milj. tonniin. Alenemaa oli erityisesti Ranskassa (-10 %), Tanskassa ja Kreikassa (-9 %) sekä Italiassa (-8 %). Nousua kirjattiin Saksassa (+3 %), Ruotsissa (5 %) ja Suomessa (4 %). Tälle vuodelle tuotannon odotetaan palautuvan 2 % nousulla erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Italiassa. Kalkkunan tuotanto aleni viime vuonna EU:ssa 2,0 milj. tonniin. Tuotannon alenemaan vaikuttavat erityisesti Ranskan (-6 %) ja Saksan (-4 %) tuotannon alenemat. Ranskassa tuotetaan neljännes EU:n kalkkunoista. Tälle vuodelle ennustetaan tuotannon pysyvän viime vuoden tasolla. Markkinat ovat tasapainottuneet merkittävästi viime keväisen lintuinfluenssakohun jälkeen. Tuottajahinnat ovat kesästä 2006 lähtien vahvistuneet ja pysyneet myös vuoden 2007 alussa viime vuoden lopun tasolla. Broilerin EU-keskihinta on yli €/kg, kun se viime vuoden keväällä putosi 130 €/kg tasolle.

17 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Lihamarkkinat EU:ssa ja maailmalla Siipikarjanliha - Kulutus ja ulkomaankauppa Broilerin maailmanlaajuinen kulutus kasvoi viime vuonna 3 %. Suurinta kasvu oli Argentiinassa (+18 %) ja Venäjällä (+11 %). EU:ssa kulutus aleni 3 %. Kalkkunan kokonaiskulutus pysyi viime vuonna vakaana, joskin EU:ssa aleni 4 % kun taas Meksikossa ja Venäjällä kulutus kasvoi selvästi. Broilerin tuotannosta 11 % menee vientiin. Viime vuonna broilerin vienti aleni 4 %, mutta tälle vuodelle vientiin odotetaan 5 % kasvua. Vientiä hallitsee Brasilia (2,5 milj. tonnia), jonka vienti kuitenkin aleni viime vuonna 9 %. Toisen suuren viejän, USA:n, vienti sen sijaan nousi hieman. EU:n osuus maailman broilerin viennistä on 11 % ja se on tasoltaan noin 0,8 milj. tonnia. EU:n keskeisimmät siipikarjanlihan vientikohteet ovat olleet Venäjä (23 % EU- viennin määrästä), Saudi-Arabia (8 %) ja Hong Kong (7 %). Arvolihaa menee myös Sveitsiin. Venäjä ja Japani ovat kaksi keskeistä broilerinlihan ostajamaata. Kalkkunassa Meksikon on suurin ostaja. USA on lisännyt vientiä Venäjälle. Kilpailu Venäjän markkinoilla on kiristymässä myös Venäjän oman tuotannon kasvun vuoksi. Aasian markkinat kärsivät erityisen paljon lintuinfluenssan aiheuttamasta kysynnän laskusta. Lintuinfluenssan seurauksena keitettyjen tuotteiden kauppa on lisääntynyt; erityisesti Thaimaa on pyrkinyt lisäämään vientiä.

18 Broilerinlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa
USA Kiina Brasilia EU-25 Meksiko Intia Venäjä Japani Kanada Muut 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 Lähde: USDA milj. kg tuotanto vienti kulutus tuonti Broilerinlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa eri maissa 2007 (ennuste, huhtikuu 2007), milj. kg

19

20 Kalkkunanlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa
USA EU-25 Brasilia Kanada Venäjä Meksiko Muut 500 1000 1500 2000 2500 Lähde: USDA milj. kg tuotanto vienti kulutus tuonti Kalkkunanlihan tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa eri maissa 2007 (ennuste, huhtikuu 2007), milj. kg

21

22 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Suomen lihamarkkinat – tuotanto ja kulutus Vuonna 2006 lihan kokonaistuotanto kasvoi vajaat 2 % ja kulutus 1 %. Lihaa tuotettiin 382 miljoonaa kiloa ja lihaa kului 362 miljoonaa kiloa. Tuotannon ja kulutuksen kasvu tuli pääosin sianlihasta. Muidenkin lihalajien, paitsi kalkkunan tuotanto kasvoi. Broilerin kulutuksen kehityksestä tuli niukasti plusmerkkinen. Kalkkunan käyttö väheni, jolloin siipikarjanlihan kokonaiskulutus jäi miinukselle. Tähän vaikutti myös tuonnin väheneminen. Naudanlihaa syötiin edellisvuotinen määrä. Vuoden 2007 tuotantoennuste on 388 miljoonaa kiloa (+1,5 %) ja kulutusennuste miljoonaa kiloa (+1,7 %). Broilerin kulutus on vahvassa myötätuulessa. Kun broilerin kulutus painottuu enemmän luuttomiin tuotteisiin, tarvitaan yhä suurempaa tuotantoa kulutuksen kattamiseksi. Muidenkin lihalajien kulutuksen ennakoidaan hieman kasvavan; ei kuitenkaan kalkkunan. Sianlihan tuotannon kasvun ennakoidaan loivenevan ja naudan teurasmäärän arvioidaan pysyvän miltei ennallaan teurassiirroista johtuen. Tammi-helmikuussa tuotanto oli 8 % suurempaa ja kulutus 6 % suurempaa kuin vuosi sitten. Sian- ja naudanlihan kasvu lisäys selittyi teurastusten siirtymällä viime vuodelta. Siipikarjanlihalla viime vuoden vertailuluvut olivat pienet kulutuksen notkahduksen vuoksi.

23 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Suomen lihamarkkinat – tuotanto ja kulutusennusteet vuodelle 2007 Sianlihan tuotantoennuste on 211 miljoonaa kiloa (+2 %) ja kulutusennuste 182 miljoonaa kiloa (+1%). Emakoiden määrä on vähentynyt 1-2 %, joten kasvua tulee vain porsastuotoksen lisäyksestä ja teuraspainojen noususta. Kulutuksen ennakoidaan nousevan trendin mukaisesti. Naudanlihan tuotannon ennakoidaan pysyvän lähes viimevuotisella tasolla, vajaassa 85 miljoonassa kilossa (-1 %). Kulutuksen arvioidaan nousevan hieman viime vuodesta, 96,6 miljoonaan kiloon (+1%). Viime vuonna lehmiä karsittiin poikkeuksellisen paljon, mutta tälle vuodelle on odotettavissa vähennystä, kun poisto vakiintuu normaalille tasolle lehmäkantaan nähden. Vähennyksen korvaavat vuodenvaihteen yli tapahtuneet siirrot sekä alkuvuonna korkeammat teuraspainot. Broilerille odotetaan 5 % kasvua hyvien kulutusnäkymien perusteella. Kulutuksen arvioidaan lähenevän 74 miljoonaa kiloa ja tuotannon 79 miljoonaa kiloa. Kalkkunan tuotannon ja kulutuksen arvioidaan vähenevän 7 % miljoonaan kiloon. Alan kannattavuutta pyritään parantamaan ja tuotantoa sopeutetaan kysynnän perusteella. Siipikarjanlihan kokonaiskulutuksen odotetaan nousevan 86 miljoonaan kiloon ja tuotannon 91 miljoonaan kiloon (+3%). Lampaanlihaa ennakoidaan tuotettavan 0,8 miljoonaa kiloa. Kulutuksen arvioidaan nousevan 3 miljoonaan kiloon (+15%). Nousu perustuu sekä tuotannon että tuonnin todennäköiseen lisäykseen.

24 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Suomen lihamarkkinat – ulkomaankauppa vuonna 2006 Vuonna 2006 lihan vienti kasvoi noin viidenneksen ja tuonti vajaat 9 %. Viennin osuus tuotannosta kasvoi 14 %:sta  17 %:iin Tuonnin osuus kulutuksesta oli 11 %:sta  12 %:iin Viennin kasvu tuli sian- ja siipikarjanlihasta ja vienti suuntautui yhä enemmän Venäjälle. Sian- ja naudanlihaa tuotiin enemmän ja siipikarjanlihaa vähemmän kuin vuosi sitten. Sianlihan tuonti kasvoi 18 % ja osuus kulutuksesta oli 10 % Naudanlihan tuonti kasvoi 6 % ja osuus kulutuksesta oli 15 % Siipikarjanlihan tuonti väheni 8 % ja osuus kulutuksesta oli 8 %

25 Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta
Suomen lihamarkkinat – hinnat Vuonna 2006 naudanlihan hintataso oli 4-5 % edellisvuotista korkeampi, mutta matalampi kuin EU:ssa keskimäärin. Pitkällä aikavälillä Suomen sonnin keskihinta on vastannut EU-keskihintaa. Lehmän ja hiehon keskihinta on alittanut EU-keskihinnan 4- 5 %. Sianlihan, broilerin ja kalkkunan tuottajahinnat vahvistuivat kesästä lähtien. Sian hinta jäi vielä 2 % alle edellisvuotisen hintatason, broilerilla ja kalkkunalla alitus oli 4 %. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Suomen sonnin hintaero EU-keskihintaan on kaventunut. Hinta on noussut joulukuusta 3 % ja on edelleen 4 % korkeampi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Lehmän tuottajahinta on 4 % korkeampi ja hiehon 3 % korkeampi kuin vuosi sitten, mutta hieman matalampi kuin joulukuussa; EU-keskihinta alittui 8-9 % eli saman kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sian hinta on ollut 3 % korkeampi kuin vuosi sitten ja E-luokan hinta on ylittänyt EU- keskihinnan vajaat 6 %. Broilerin tuottajahinta oli noussut vajaat 3 % joulukuusta helmikuuhun ja oli samalla tasolla kuin vuosi sitten. Liha ja elintarvikkeet keskimäärin maksoivat kaupassa helmikuussa vajaat 2 % enemmän kuin vuosi sitten. Sianlihan keskihinta nousi 4 % ja naudanlihan 6 %. Broilerin rintafileen hinta oli 1 % ja suikaleiden hinta 2 % matalampi kuin vuosi sitten.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Lähteet MMM:n Tietopalvelukeskus: Lihan tuotanto, tuottajahinnat, varastot, vientiennakko, eläinmäärät tiloilla Tilastokeskus: Kuluttajahinnat Tulli: Ulkomaankauppa Toimialan yritykset: Porsas- ja vasikkavälitys Eu- komissio EU-alueen / kansainväliset markkinatiedot Eurostat European Market Survey FAO ZMP UK Market Survey USDA Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kulutus, ennusteet


Lataa ppt "Yhteenveto lihamarkkinatilanteesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google