Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YLIOPPILASLEHTI AINO AYYE-iltakoulu 12.11.2009 Jussi Mattsson.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YLIOPPILASLEHTI AINO AYYE-iltakoulu 12.11.2009 Jussi Mattsson."— Esityksen transkriptio:

1 YLIOPPILASLEHTI AINO AYYE-iltakoulu 12.11.2009 Jussi Mattsson

2 AGENDA Ainon syntyminen Ainon tehtävä Ainon budjetti syksyllä 2009 Ainon tulevaisuus Ainon budjetti 2010

3 AINON SYNTYMISEN TAUSTAA Kevättalvella 2009 viestintäsektoreiden tapaamisissa nousi esiin idea lanseerata KY:n, TOKYOn ja TKY:n yhteinen lehti syksylle 2009 Varsin nopeasti päästiin yhteisymmärrykseen, että lehden tulisi olla laadukas, noin kerran kuukaudessa ilmestyvä aikakauslehti, jonka tehtävinä: Taustoittaa Aalto-hanketta henkilöille, jotka eivät ole aktiivisesti ylioppilaskuntatoiminnassa mukana Luoda yhteishenkeä kolmen eri korkeakoulun opiskelijoiden välille Olla ensimmäinen konkreettinen ylioppilaskuntien yhteistyön hedelmä

4 TOTEUTUS Aino on nykyisten kolmen ylioppilaskuntien projektilehti, jonka tulevaisuudesta syksyn 2009 jälkeen päättää AYY Päätoimittaja sekä muu toimitus (yht. 2,5 henk.) ovat nykyisten yo-kuntien yhdessä palkkaamat Ainolle on valittu 12 henkinen toimitusneuvosto, johon niin KY, TOKYO kuin TKY ovat nimenneet kukin 1+3 edustajaa Toimitusneuvoston on luonut Ainolle linjapaperin, jonka ylioppilaskuntien hallitukset ovat hyväksyneet

5 LINJAPAPERISTA POIMITTUA Lehti on syksyllä 2009 ilmestyvä projektilehti… Lehti on journalistisesti itsenäinen ja riippumaton. Ainon tärkein ja ensisijainen tarkoitus on kertoa ja keskustella yhdistyvien ylioppilaskuntien piirissä tapahtuvista, opiskelijoita koskettavista asioista sekä yhdistymisprosessista. Lehden tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa aloittavan ylioppilaskunnan jäsenten yhteenkuuluvuutta (ja yhteisymmärrystä).

6 LINJAPAPERISTA POIMITTUA Ainosta tulee lehti, jonka aaltolainen opiskelija voi tuntea omakseen ja josta hän voi olla ylpeä. Laaja, opiskelijoista koottu avustajajoukko takaa sen, että kohderyhmä on lehdessä näkyvillä sekä tekijänä että aiheena. Lehti on moniarvoinen, objektiivinen ja kriittinen. Lehdellä on kustantajien asettama toimitusneuvosto, joka tukee lehden toimituskuntaa työssään ja valvoo lehden linjan toteutumista.

7 BUDJETTI SYKSY 2009 Kustannukset syksyltä yhteensä noin 80k€ Palkat ~30k€ (2,5 henk.) Painokustannukset ~32k€ (sis. Lisäpainos) Postitus 9k€ (1. numero kotipostitus) Muut kulut 10k€ (sis. Mainosmyynnin kulut) Tulot ~20k€ Ainon kulujäämä syksylle 2009 noin 60k€

8 AINON TULEVAISUUS Ainon konsepti aikakauslehtimuotoisena on selkeästi eroava muista opiskelijalehdistä ja nähtävä selkeänä etuna Aino monelle AYY:n jäsenelle ainoa konkreettinen kontakti ylioppilaskuntaan Aino pystyy osaltaan avaamaan ylioppilaskuntien yhdistymisen vaikutuksia niille opiskelijoille, joilla ei muuten ole kosketuspintaa ylioppilaskuntaan Aino on selkeä uuden yhteistyön tuotos ja hieno osoitus siitä, mitä uutta ja hienoa AYY voisi jäsenilleen tarjota

9 AINON BUDJETTI VUODELLE 2010 Aiemmin esitetyssä budjetissa Ainon kulujäämäksi olisi ollut muodostumassa noin 150k€, riippuen hieman käytettävistä muuttujista Kustannusten muodostuminen Palkat ~100k€ Painokulut ~75k€ Muut kulut ~25k€ Mainosmyynnin tuotot 50k€ Vrt. Ylioppilaslehti, jonka vuotuinen budjetti on noin 500k€, josta HYY:n rahoitettava osuus noin 300k€

10 MAHDOLLISIA LEIKKAUSKOHTEITA Näistä kohteista voidaan kuluja karsia ilman että Aino muuttuisi joksikin täysin muuksi kuin se tällä hetkellä on: Palkkaukset: 2 täyspäiväistä työntekijää (mahd. lomautukset kesällä) Ilmestymistiheys Painoksen laatu Mikäli toimitus on kaksihenkinen (pt+ts), niin heidän ammattitaitoisuuden vaatimukset kasvavat, sillä esim. taittaminen on heidän tehtävänään Avustajien roolia tulee kasvattaa, mikä näkynee avustajapalkkioiden määrässä

11 AINON BUDJETTI 2010 – KARSITTU Kustannukset Työntekijät ~65k€ Painatus ~55k€ Muut kulut ~32k€ Tulot Mainosmyynti ym. 50k€ Kulujäämä ~100k€

12 MAINOSMYYNNIN BUDJETOINTI Ainossa erittäin paljon potentiaalia mainosmyynnin saralla Syksyn aikana mainosmyynti ollut pettymys, mihin osaltaan on vaikuttanut reaalitalouden heikko tila Mainosmyynti nyt budjetoitu erittäin maltillisesti, vrt. yo-lehti Uljas Tehokkaalla mainosmyynnillä olisi mahdollista huomattavasti keventää Ainon kulujäämää

13 YHTEENVETO Aino on laajalle opiskelijakunnalle ainoa konkreettinen yhteys ylioppilaskuntaansa Ison ylioppilaskunnan lehteä mahdotonta tehdä kovin pienellä budjetilla jo pelkästään suuren levikin takia Kovin suurta kulujen karsintaa mahdotonta tehdä ilman että Ainon konsepti muuttuisi oleellisesti nykyisestä


Lataa ppt "YLIOPPILASLEHTI AINO AYYE-iltakoulu 12.11.2009 Jussi Mattsson."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google