Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vihdin seurakunnan strategiatyöskentelyn ohjausryhmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vihdin seurakunnan strategiatyöskentelyn ohjausryhmä"— Esityksen transkriptio:

1 Vihdin seurakunnan strategiatyöskentelyn ohjausryhmä 15.01.2008
QUO VADIS KIRKKO? Vihdin seurakunnan strategiatyöskentelyn ohjausryhmä Mauri Vihko Hiippakuntasihteeri

2 Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015, mietintö
Kirkon olemus ja tehtävä kietoutuvat toisiinsa, kun ”armon osallisuudesta seuraa kristityn tehtävä maailmassa: halu sitoutua lähimmäiseen ja huolehtia hänen hyvän elämänsä toteutumisesta sanoin ja teoin.” ”Kirkon jäsenet tarvitsevat toisiaan voidakseen uskoa ja elää kristittyinä. Kirkko on avoin kaikille ja toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Näistä syistä kirkko on osallisuuden yhteisö.”

3 Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015, mietintö
”Tahto olla osallisuuden yhteisö merkitsee jokaiselle kirkolle jatkuvaa haastetta suunnitella, järjestää ja arvioida toimintaansa niin, että sen toimialueella osallisuus pelastukseen ja lähimmäisen hyvä pääsevät toteutumaan.” ”Osallisuuden yhteisönä kirkon tulee kehittää työtään niin, että mahdollisimman moni löytää uskon merkityksen ja oman paikkansa kirkon toiminnassa elämäntilanteensa mukaisesti.”

4 Uskonnollisuuden kehityksestä
Uskonnollisuus ei ole häviämässä, mutta se privatisoituu ja moninaistuu. Uskonnossa on yhä enemmän kysymys kokemuksesta ja sosiaalisista suhteista kuin sukupolvelta toiselle siirretystä traditiosta. Kehitystä luonnehtii selvemmin kirkollisen auktoriteetin heikentyminen kuin puhtaasti maallistuminen.

5 Kumman koet omaksesi? Jumala etäällä Jumala meissä
Olemme syntisiä ja tarvitsemme Olemme haavoittuneita ja tarvitsemme anteeksiantoa parantajaa Velvollisuuden täyttäminen Itseohjautuvuus Jeesus/Jumala =Kuningas Jeesus/Jumala = Ystävä, Elämä Sana – saarna - ymmärtäminen Mysteeri – ehtoollinen - kokemus Usko totena pitämisenä Usko luottamuksena Kapea portti Leveä sisäänkäynti Matkalla taivaaseen Elämä NYT Filosofinen totuus Psykologinen totuus Hierarkkinen auktoriteetti Kokemuksellinen auktoriteetti Tiukat rajat = poissulkevuus Häilyvät rajat = sisäänottavuus Käskyt - totteleminen Voimallistaminen - luominen Hierarkkiset suhteet Tasavertaiset suhteet

6 Muutos uskonnosta henkisyydeksi/spiritualiteetiksi
USKONNOLLISUUS => HENKISYYS Jumala etäällä Jumala meissä Olemme syntisiä ja tarvitsemme Olemme haavoittuneita ja tarvitsemme anteeksiantoa parantajaa Velvollisuuden täyttäminen Itseohjautuvuus Jeesus/Jumala =Kuningas Jeesus/Jumala = Ystävä, Elämä Sana – saarna - ymmärtäminen Mysteeri – ehtoollinen - kokemus Usko totena pitämisenä Usko luottamuksena Kapea portti Leveä sisäänkäynti Matkalla taivaaseen Elämä NYT Filosofinen totuus Psykologinen totuus Hierarkkinen auktoriteetti Kokemuksellinen auktoriteetti Tiukat rajat = poissulkevuus Häilyvät rajat = sisäänottavuus Käskyt - totteleminen Voimallistaminen - luominen Hierarkkiset suhteet Tasavertaiset suhteet (Ann Aldén 2005)

7 Muutos uskonnosta henkisyydeksi/spiritualiteetiksi
USKONNOLLISUUS => HENKISYYS Jumala etäällä Jumala meissä Olemme syntisiä ja tarvitsemme Olemme haavoittuneita ja tarvitsemme anteeksiantoa parantajaa Velvollisuuden täyttäminen Itseohjautuvuus Jeesus/Jumala =Kuningas Jeesus/Jumala = Ystävä, Elämä Sana – saarna - ymmärtäminen Mysteeri – ehtoollinen - kokemus Usko totena pitämisenä Usko luottamuksena Kapea portti Leveä sisäänkäynti Matkalla taivaaseen Elämä NYT Filosofinen totuus Psykologinen totuus Hierarkkinen auktoriteetti Kokemuksellinen auktoriteetti Tiukat rajat = poissulkevuus Häilyvät rajat = sisäänottavuus Käskyt - totteleminen Voimallistaminen - luominen Hierarkkiset suhteet Tasavertaiset suhteet (Ann Aldén 2005) Paavalin periaate: Olen juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen Aikamme kysymys: Miten kirkko siirtyy modernista postmoderniin? Strategia 2015 mietintö: ”Kirkon erityisenä haasteena on kyetä vastaamaan ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja miten yhdistää individualistinen uskonnollisuus kirkon olemukseen kuuluvaan yhteisöllisyyteen.”

8 Kirkon jäsenyydestä 1950 95,1% 1960 92,4 % 1970 92,4 % 1980 90,3 %
,1% ,4 % ,4 % ,3 % ,9 % ,1 % ,4 % (kantaväestö 84,9%)

9 Kirkkoon kuuluvien osuus ikäryhmittäin vuonna 2004
Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä

10 Heikkeneekö uskonnollinen kasvatus?
Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä

11 Uskonnollinen kasvatus pääkaupunkiseudulla
Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä

12 HAASTE Tutkimusten mukaan kodin uskonnollisella kasvatuksella on ratkaiseva merkitys lapsen tulevalle hengelliselle identiteetille ja sen myötä jäsenuskollisuudelle kirkossa Miten seurakunta Vihdissä voi vahvistaa kotien kristillistä kasvatusta?

13 Kirkon jäsenyystyypit
Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä

14 HAASTEITA Miten vahvistaa kunkin ryhmän jäsenyyttä?
Missä jäsenet jo tavoitetaan? Miten vahvistaa jäsenyyttä jokaisessa jo olevassa kontaktissa (vrt. asiakashallinta)? Miten hyödynnetty uutta mediaa jäsenyyden vahvistamisessa? Miten profiloitu muuttajia? Millaisia muita segmentteja, alaryhmiä voimme tunnistaa?

15 Kirkollisten toimitusten suosio vuosina 1970–2006 (%)
Kastetut Konfirmoidut Kirkolliset vihkimiset 1970 94,2 98,3 95,9 1980 91,8 92,5 81,7 1990 90,5 92,2 78,3 2000 88,7 90,4 71,2 2005 85,6 87,9 63,3 2006 84,1 88,2 61,0 Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä sekä Kirkon tilastolliset vuosikirjat 2005 ja 2006

16 Kirkosta eronneiden ikäjakauma
Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä

17 Kirkosta eroamisen syyt
Vieraantunut Vieraantuminen kirkon sanomasta Kirkolla ei ole henkilökohtaista merkitystä Nuorille aikuisille jäsenyys ei ole itsestäänselvyys Pettynyt Henkilökohtaisesti – toimitukset Kirkon hengelliseen antiin – laimeaa hengellisyyttä Kannanottoihin: liian liberaali tai liian konservatiivi Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä Kati Niemelä 2006: Vieraantunut vai pettynyt. Kirkosta eroamisen syyt. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 95

18 HAASTE Mikä on nuorten aikuisten profiili Vihdissä? Missä, keitä?
Missä seurakunta jo kohtaa heidät? Keitä heistä ei kohdata? Tämä joukko on läsnä verkossa. Onko seurakunta?

19 Vihdin seurakunta vertailussa
Espoon hiippakunnan alueella 4,5% väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, Vihdissä vieraskielisen väestön osuus on 1,7 % Vuosien väestönkasvusta hpk:n alueella vieraskielisten osuus oli yli 24%, Vihdissä 13% Hiippakunnan alueen väestöstä kirkkoon kuuluu 78,9%, Vihdissä 82 % (2006) Suomenkielisestä väestöstä Espoon hiippakunnassa kirkkoon kuuluu 81,8%, Vihdissä 83,7 % (2006, Vihdin luku sis. myös ruotsinkieliset, kun kunnassa ei ole ruotsinkielistä srk:aa)

20 Vihdin seurakunta vertailussa
2004 2005 2006 Jäsen % (hpk) 83,1 (80,3) 82,5 (79,6) 82 (78,9) / kantaväestö 84,2 (83,1) 83,8 (82,7) 82,3 (83,3) Erot / liittymiset suhde n. 3 kertaa enemmän erosi kuin liittyi (n. 2,6) n. 4 kertaa enemmän erosi kuin liittyi (n. 3) Kastetut % / syntyneet 87,3 (83,2) 91,6 (83,8,) 85,8 (80,2)

21 Vihdin seurakunta vertailussa
Johtopäätöksiä Kirkosta eroaminen on merkittävästi suurempaa suhteessa kirkkoon liittymiseen kuin muualla hiippakunnassa Jäsenkehitys on kuitenkin keskimääräisellä tasolla johtuen korkeasta kastettujen suhteellisesta osuudesta

22 Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015, mietintö
Mietinnössä seurakuntia kehotetaan valmistamaan myös pidemmän aikavälin (2030) skenaarioita perustuen lähinnä jäsenkehityksen ja sen myötä seurakuntien talouden erilaisille kantokyvyille Vrt. Espoon tuomiokapitulin strategia : ”Tuomiokapituli tukee seurakuntien valmiuksia toimia muuttuvassa toimintaympäristössä ja mahdollisesti heikkenevässä jäsenyystilanteessa mm. ohjaamalla seurakuntia pidemmän aikavälin skenaarioiden tekemiseen”

23 Skenaarioesimerkki Vihti
Väestöennusteen (Tilastokeskus 2007) mukaan Vihdissä on v asukkaita n Vuoden 2006 jäsenosuudella (82 %) srk:ssa on tuolloin n jäsentä (2006 n ) Jos pudotus on viimeisen neljän (03-06) vuoden kehitys (-1,6) jokaisena tulevana neljänä vuonna, niin vuonna 2030 srk:ssa on 72,4 % vihtiläisistä = n henkeä Mikäli vuosittainen pudotus on sama kuin v (-0,5), niin jäsenosuus v on 70 % = n henkeä Mikäli pudotus kasvaa vuoden 2006 pudotusta (-0,5) 0,1% enemmän joka vuosi, päädytään vuonna 2030 siihen, että jäsenosuus on 39,9 % ja jäseniä on n

24 Skenaarioiden tarkoitus
Varautuminen mahdollisiin erilaisiin tulevaisuuksiin Väline seurannan, arvioinnin ja varautumisen avuksi: henkilöstö- ja kiinteistökehityksen ennakointi Miten skenaariot ja kehityksen seuranta tehdään Vihdissä? Mikä on strategiakauden jäsenosuustavoite ts. mikä osuus vihtiläisistä kuuluu kirkkoon 2015?

25 Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 KIRKON PERUSTEHTVÄVÄ (Missio)
Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

26 Pyhän kunnioitus kunnioitamme Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 KIRKON ARVOT (1/4) Pyhän kunnioitus kunnioitamme Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden Tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa

27 Vastuullisuus huolehdimme lähimmäisistämme varjelemme luomakuntaa
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 KIRKON ARVOT (2/4) Vastuullisuus huolehdimme lähimmäisistämme varjelemme luomakuntaa käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa

28 Oikeudenmukaisuus taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 KIRKON ARVOT (3/4) Oikeudenmukaisuus taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi

29 Totuudellisuus puhumme rohkeasti Jumalasta
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 KIRKON ARVOT (4/4) Totuudellisuus puhumme rohkeasti Jumalasta uskomme ja elämme niin kuin opetamme pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä

30 Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 KIRKKO VUONNA 2015 (Visio)
Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa

31 Hengellinen elämä vahvistuu
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (1/6) Hengellinen elämä vahvistuu Huolehdimme siitä, että seurakuntien jumalanpalveluselämä on monipuolista ja luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Tuemme vanhempien kristillistä kasvatusta, kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämän vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä arvioimaan elämänsä perustaa. Tarjoamme tilan hengelliselle etsinnälle ja olemme valmiit keskusteluun uskosta.

32 Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajuista vastuuta
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (2/6) Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajuista vastuuta Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. Käytämme seurakuntien talousarviovaroista 4 % kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön. Olemme aktiivisessa kanssakäymisessä kehitysmaiden kirkkojen kanssa.

33 Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (3/6) Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä Tavoitamme jokaisen jäsenen laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa Pyrimme siihen, että kirkkoon liittyvien ja siitä eroavien määrä on tasapainossa Muutamme ajattelutapaamme ja luomme vapaaehtoisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia

34 Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (4/6) Viemme viestiä Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä. Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. Lisäämme panostusta uuden median käyttöön Kehitämme sisäistä viestintäämme. Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa

35 Rakenteet ja talous palvelemaan toimintaa
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (5/6) Rakenteet ja talous palvelemaan toimintaa Kehitämme henkilöstörakenteen sellaiseksi, että strategian tavoitteet saavutetaan. Pidämme hallinnon tehokkaana, riittävän kevyenä ja toimintaa tukevana. Säilytämme toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. Investoimme lisää strategian mukaisiin kehittämisalueisiin

36 Kirkon uudistuminen jatkuu
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015 STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (1/6) Kirkon uudistuminen jatkuu Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa perustehtävälle uskollisena. Selvitämme rakenneuudistusten toiminnalliset vaikutukset ja kehitämme keinoja tukea yhdistyneiden seurakuntien toimintaa. Pidämme huolta, että talousarviossamme jää liikkumavaraa kehittämiskohteisiin. Rakennamme yhdessä osallisuuden kirkkoa ja teemme paikalliset strategiat huolella ja laajan yhteistyön avulla Huolehdimme siitä, että strategiasta muodostuu jatkuva prosessi.

37 Espoon hpk tuomiokapituli Toimintalinjaukset Strategia 2008 - 2011
Muutosjohtaminen ja muutoksen johtamisen tukeminen Kirkon läsnäolon vahvistaminen verkossa Työvoimakilpailun haasteet ja seurakuntien henkilöstökoulutuksen rakenneuudistus

38 STRATEGIASSA Tunnistetaan haasteet
Tunnistetaan vahvuudet ja vahvistetaan sekä kehitetään niitä Karsitaan turhat Etsitään mahdollisuuksia vastata uusiin haasteisiin ja linjataan niille tavoitteet Linjataan henkilöstö- ja investointisuunnittelun (sekä skenaarioiden tekemisen) tavat ja aikataulut (sekä rovastikuntayhteistyö?)

39 Taustamateriaaliksi suosittelen
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö, Kirkon strategia 2015, mietintö ja strategia (evl.fi) Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. (evl.fi) Vuoropuhelun kirkko, kirkon viestintästrategia 2004 – 2010 (evl.fi) Hengellinen elämä verkossa. Interaktiivisten verkkopalveluiden esiselvitystyöryhmän loppuraportti 2007 (evl.fi) Mäntsälän seurakunnan strategia ja henkilöstöstrategia Järvenpään seurakunnan strategia


Lataa ppt "Vihdin seurakunnan strategiatyöskentelyn ohjausryhmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google