Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulukuraattorien perehdytysohjelma Helsingissä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulukuraattorien perehdytysohjelma Helsingissä"— Esityksen transkriptio:

1 Koulukuraattorien perehdytysohjelma Helsingissä
Valtakunnalliset koulukuraattoripäivät Kirsti Carpén

2 Perehdytysohjelman tavoite
Tavoitteena on - turvata oppilashuollon palvelujen laatu myös työntekijöiden vaihtuessa - tarjota uusille työntekijöille prosessinomaisesti sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia toteuttaa perustehtävää - varmistaa ammatillinen ja vertaistuki sekä verkostoituminen - arvioida ja kehittää perehdytystä saadun palautteen pohjalta

3 Perehdytysohjelman rakenne
Lähiesimiehen antama perehdytys: koulu työympäristönä, toiminnan rakenne, tuloneuvottelut kouluilla uuden kuraattorin ja rehtorin kesken, alueen erityispiirteet ja alueellinen yhteistyö. Opetusviraston perehdytys- ja täydennyskoulutusohjelma: toteutetaan ryhmäperehdytyksenä, pääosin yhteisenä uusille koulukuraattoreille ja –psykologeille. Kokoontumiset koko lukuvuoden ajan noin joka toinen viikko, kaksi tuntia kerrallaan. Nimetyn perehdyttäjän antama työnohjauksellinen perehdytys ammatillisissa pienryhmissä. Kokoontumiset noin kerran kolmessa viikossa.

4 Ryhmäperehdytyksen aihekokonaisuudet (kohta B)
Asiakastyö - asiakastietojärjestelmä Auran käyttö - oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen asiakastyössä - asiakkaaksi tuleminen, yhteistyö vanhempien kanssa - haastattelu tutkimusmenetelmänä - sosiaaliset selvitykset Ammatinharjoittamisen lähtökohdat - salassapitosäännökset ja muut lakiasiat - työn hallinta ja työssä jaksaminen Konsultatiivinen työ - vanhemmat, opettajat, koulun muu henkilökunta, yhteistyökumppanit

5 Ryhmäperehdytyksen aihekokonaisuudet (jatko)
Koulun opetussuunnitelma ja moniammatillinen yhteistyö koulun vuorovaikutussuhteet oppilashuolto koulussa opetussuunnitelma ja koulun toimintamallit turvallisuus koulussa ja kriisityö yleinen, tehostettu ja erityinen tuki sekä koulukuraattorin ja –psykologin rooli ja tehtävät erityisen tuen prosessissa Monikulttuurisuus Lähetekäytännöt ja koulun ulkopuoliset yhteistyökumppanit

6 Kokemuksia perehdytysohjelmasta
Lukuvuoden jatkuva perehdytys on koettu erittäin tarpeelliseksi ja se on saanut uusilta työntekijöiltä varsin paljon myönteistä palautetta. Perehdytysryhmät ovat tarjonneet tiedollisen elementin ohella mahdollisuuden mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon sekä case-pohjaiseen pohdintaan. Perjantai-iltapäivän ryhmäperehdytys on koettu merkittäväksi myös sen suhteen, että se on mahdollistanut viikon tapahtumista irrottautumisen ja huokaisemisen. Saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta perehdytystä on tarkoitus jatkaa toisen lukuvuoden ajan siten, että se toteutetaan kokeneen työntekijän antamana mentorointina.


Lataa ppt "Koulukuraattorien perehdytysohjelma Helsingissä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google