Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Draamatehtäviä kirjallisuudesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Draamatehtäviä kirjallisuudesta"— Esityksen transkriptio:

1 Draamatehtäviä kirjallisuudesta

2 Draama antaa mahdollisuuden
eritellä kirjallisuutta: näkökulma, lukijapositio… eläytyä kirjallisuuteen: virittyä ja innostua lukemiseen.

3 Draamassa oleellista on vuorovaikutus
tärkeää on kuunteleminen, ei oman vuoron odottaminen keskeistä on hyväksyä toisen antama impulssi ja vastata siihen.

4 Eläytyminen ja erittely
Draamatehtävä 1 Eläytyminen ja erittely

5 Maija Vilkkumaa: Ei Jakautukaa noin kolmen hengen ryhmiin.
Opettajan Lentävä lause 7 s. 108 Jakautukaa noin kolmen hengen ryhmiin. Jakakaa jokaiselle ryhmälle suuri paperi, paksu tussi ja sanat Maija Vilkkumaan laulusta Ei. Joka toinen ryhmä on ryhmä a, joka toinen b. Kuunnelkaa Vilkkumaan kappaletta tehtävän aluksi.

6 Tehtävänanto: a-ryhmä
Hahmotelkaa luetelmaviivoin laulussa kuvatun äidin ominaisuuksia ja hänen elämänsä pääkohtia: Millainen äiti on? Mitä äidille on tapahtunut? Mikä on ollut äidin elämässä ratkaiseva käänne?

7 Tehkää draamaesitys äidin elämän käännekohdasta:
Sopikaa kohtauksen kulku, mutta älkää kirjoittako repliikkejä. Jakakaa roolit ja kuunnelkaa toisianne kuljettaessanne kohtausta eteenpäin.

8 Tehtävänanto: b-ryhmä
Kuvitelkaa, että tytär on 30-vuotias: Millainen tytär on? Mitä hänelle on tapahtunut? Millainen on hänen elämänkaarensa? Mikä on hänen elämänsä ratkaiseva käänne? Hahmotelkaa yhdessä luetelmaviivoin paperille tyttären elämän pääkohdat.

9 Tehkää draamaesitys tyttären elämän käännekohdasta:
Sopikaa kohtauksen kulku, mutta älkää kirjoittako repliikkejä. Jakakaa roolit ja kuunnelkaa toisianne kuljettaessanne kohtausta eteenpäin.

10 Draaman jälkeen Keskustelkaa draamaesitysten jälkeen seuraavista kysymyksistä: Miksi tytär on niin kielteinen (”Ei”)? Miksi äiti ärsyttää tytärtä? Miksi äiti toimii niin kuin toimii? Mitä äidin ja tyttären suhteelle voisi tehdä?

11 Draamatehtävä 2 Eläytyminen

12 Kari Levola: Vieras hirvi tuli taloon
Opettajan Lentävä lause 7 s. 133 Lukekaa Kari Levolan novelli Vieras hirvi tuli taloon. Jakautukaa kolmeen ryhmään. Jokainen ryhmä valmistaa novellista yhden draamakohtauksen. Mitä bileissä tapahtuu? Mitä tapahtuu, kun poliisit tulevat? Mitä tapahtuu, kun vanhemmat tulevat?

13 Draaman jälkeen Keskustelkaa esitysten jälkeen seuraavista kysymyksistä: Miten bileiden vahingot olisi voitu välttää? Kuka on pääsyyllinen tapahtumiin? Miksi päähenkilö selittää kaiken parhain päin?

14 Draamatehtävä 3 Näkökulma

15 Petri Tamminen: Salkku
Opettajan Lentävä lause 7 s. 133 Lukekaa Petri Tammisen novelli Salkku. Jokainen oppilas kirjoittaa novellin tapahtumista monologin oppilaan näkökulmasta. Oppilasryhmät kokoontuvat välitunnilla keskustelemaan tapahtumista – jokainen voi hyödyntää monologissaan pohtimaansa.

16 Draaman jälkeen Keskustelkaa lopuksi yhdessä seuraavista kysymyksistä:
Millä tavoin Salkun opettajan kiusaaminen muistuttaa oppilaiden vastaavia tilanteita? Millainen henkilö voi päätyä kiusattavaksi? Millainen henkilö voi päätyä kiusaajaksi? Miten novellin kiusaaminen saadaan loppumaan?

17 Draamatehtävä 4 Lukijapositio

18 John Boyne: Poika raidallisessa pyjamassa
Opettajan Lentävä lause 8 s. 255 Lukekaa alku John Boynen romaanista Poika raidallisessa pyjamassa. Kootkaa yhteen havaintoja romaanin kerronnasta: Mitä ja minkälaisia henkilöitä teoksen alussa esiintyy? Kuka tuntuu päähenkilöltä? Kenen näkökulmasta kerrotaan? Millaiselta miljöö vaikuttaa?

19 Jakautukaa 3–4 hengen ryhmiin.
Suunnitelkaa joka ryhmässä romaaniin jatkoa kuulemanne pohjalta: Minkälainen tilanne Brunon kodissa on? Mitä Brunon kodissa on tapahtumassa? Mihin perhe on lähdössä? Esittäkää draamana, miten tapahtumat etenevät niin, että alussa esitetty arvoitus ratkeaa jollain tavoin. Jos joku oppilas tuntee teoksen, hän voi tehdä vaihtoehtoisesti kirjallisen tehtävän.

20 Draaman jälkeen Keskustelkaa yhdessä seuraavista kysymyksistä:
Millä perusteella kukin ryhmä ratkaisi arvoituksen? Miten lukijan tiedot ja kokemukset muokkaavat mielestänne lukuprosessia ja auttavat ymmärtämään kirjallisuutta? Mitä uskotte kirjassa todella tapahtuvan?

21 Draamatehtävä 5 Tarina haltuun

22 Kalevala-trailerit Lentävä lause 9 s. 192
Tavoitteena on tehdä Kalevalan pikakelaus eli Kalevala-traileri Kalevalan käsittelyn aluksi. Kalevala on jaoteltu 12 osaan, joten jakautukaa luokassa vastaavasti 12 ryhmään.

23 Tutustukaa jokaisessa ryhmässä saamaanne Kalevala-jaksoon tarkemmin: tarkentakaa käsitystänne jakson juonesta ja henkilöistä. Tehkää kohtauksesta traileri, ja jakakaa roolit esitystä varten. Esittäkää kohtaukset peräkkäin katkeamattomana nauhana.


Lataa ppt "Draamatehtäviä kirjallisuudesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google