Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joustava haku on osa yhteishakua

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joustava haku on osa yhteishakua"— Esityksen transkriptio:

1 Joustava haku on osa yhteishakua

2 Hakija voidaan erityisistä syistä valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Joustavassa valinnassa hakeva on mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka joustavan valinnan päätös olisi kielteinen. Poikkeuksena: Pääsy- ja soveltuvuuskoealat!

3 Valinnassa kiinnitetään huomiota opiskelijan tuen tarpeeseen sekä siihen, että hakijalla on edellytykset selviytyä alan opinnoista. Hakijan tulee esittää erityisiä perusteita, joihin hän vetoaa. Miksi joustavalla hakeva, menisi normaalihakijan edelle? Vahvuudet esim. hyvät kädentaidot.

4 Tarvittaessa joustavalla haulla hakevat haastatellaan.
Hakijan on hyödyllistä käydä tutustumassa haettavaan koulutusalaan: avoimet ovet, tutustumispäivä, ammattipäivä.

5 Perusteet Terveydelliset syyt: Kun hakijan terveydentila rajoittaa ammatinvalintamahdollisuuksia Ajantasainen lääkärin lausunto liitteenä Tietyt terveydelliset perusteet voivat kääntyä joillakin aloilla myös valintaa vastaan (ks. Soralainsäädäntö). Oppimisvaikeudet: Kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa Lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto Ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen: Kun aikuisella hakijalla ei ole ammatillista peruskoulutusta ja hakijalle soveltuvaa ammatillista aikuiskoulutusta ei ole tarjolla. Koulutodistuksen vertailuvaikeudet: Kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa.

6 Harrastustoimintaan liittyvät syyt: Kun hakijalla on alaan liittyviä osoitettavissa olevia opintoja, erityislahjakkuutta tai merkittävää harrastustoimintaa. Urheilijan ammatillinen koulutus: Kun hakija on aktiivi- / kilpaurheilija ja haluaa yhdistää ammattiopinnot ja urheiluvalmennuksen esim. SM-/MM -taso Sosiaaliset syyt: Kun hakijalla on henkilökohtaisen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt: Kun hakija voi turvata työllistymisensä esim. perheyrityksen jatkaminen Muut syyt: Esimerkiksi, kun hakija on suorittanut Ammattistartin tai AMA -10 sekä tutustunut alaan ja saanut tutustumisesta puoltavan lausunnon perusteluineen.

7 Usein kysyttyä Miten joustavaa hakua voi hyödyntää?
Kun hakijalla on selkeä ja hyvin perusteltu syy. Kun syy on todennettavissa ajantasaisin liittein, on hakijan mahdollista tulla valituksi joustavan haun kautta. Miten joustava haku vaikuttaa valintaan? Jos haku on hyvin perusteltu, hakija voi tulla joustavasti kutsutuksi/valituksi. Jos hakija ei tule joustavasti valituksi, hän voi tulla valituksi normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa.

8 Usein kysyttyä Mikä on turhaa joustavassa valinnassa?
Vedota oppimisvaikeuksiin, kun hakijalla on vain yksi mukautettu aine tai jos henkilökohtaiset perustelut puuttuvat. Oppilaitoksella ei ole velvollisuutta ottaa joustavalla haulla opiskelijoita. Vain harva tulee valituksia joustavan haun kautta. Tietyt terveydelliset perusteet voivat kääntyä joillakin aloilla myös valintaa vastaan (ks. Soralainsäädäntö).

9 Usein kysyttyä Mitkä perusteista ovat todellisesti hakijaa hyödyntäviä? Kaikki joustavan haun syyt, jotka ovat erittäin hyvin perusteltuja sekä ko. alan näkökulmasta tärkeitä. Yleisimmin joustavalla valinnalla tulee valituksi seuraavista syistä: koulutodistuksen vertailuvaikeudet, työllistyminen, terveydelliset syyt. Pienryhmiin haku joustavalla haulla? Erityisopetuksen pienryhmiin haetaan ainoastaan joustavalla haulla.

10 Usein kysyttyä Joustava haku pääsykokeellisiin perustutkintoihin?
Joustavan haun kautta hakenut voidaan kutsua pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin, mutta hakija ei välttämättä tule valituksi. Joustavasti valintakokeeseen kutsutun hakijan hakemus käsitellään joustavasti loppuun saakka. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuva oppilaitos ei voi syöttää joustavasti hakevan pistemäärää järjestelmään, jotta pisteitä voitaisiin käsitellä muissa saman alan hakukohteissa. Joustava haku voi kääntyä hakijaa vastaan, mikäli hakijalla on useita hakutoiveita samaan perustutkintoon esim. 5 hakutoivetta sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon

11 Usein kysyttyä Huonontaako joustava haku pääsymahdollisuuksia?
Mikäli hakijalla ei ole riittäviä joustavan haun perusteita ja ajantasaisia liitteitä, häntä ei voida huomioida joustavassa valinnassa. Terveydelliset syyt eivät saa olla ristiriidassa alan terveysvaatimusten kanssa. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tutustuminen + joustava haku Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan olisi hyvä tulla tutustumaan hakukohteeseen ennen hakua. Asiasta voi sopia suoraan ko. alan OPOn kanssa.

12 Usein kysyttyä Millaiset liitteet ja opettajien lausunnot kannattaa liittää joustavaan hakuun? Liitteiden tulee olla ajantasaisia, niistä tulee selvitä kattavasti syyt ja perustelut, joihin joustavassa haussa vedotaan. Esimerkiksi terveydellisten syiden tai oppimisvaikeuksien vaikuttaessa opintomenestykseen, tulee perusteluista käydä selville kuinka opiskelijalla on mahdollisuus selvitä ammatillista opinnoista. Opiskelijan oma selvitys kiinnostuksista ja alan realiteeteista tulee myös liittää hakemukseen.

13 Usein kysyttyä Lisäopetuksessa ja ammattistarteilla saatava kokemus joustavan haun syynä Lisäopetuksen tai ammattistartin käyneet opiskelijat voivat käyttää joustavassa haussa ”muu syy” -perustetta. Kiinnostus ja realistinen käsitys alasta tulee olla selvästi perusteltuna joustavan haun lisälomakkeessa.

14 Sairaudet ja niiden huomioon ottaminen joustavan haun kautta: esim
Sairaudet ja niiden huomioon ottaminen joustavan haun kautta: esim. reuma, astma, tukielinsairaudet? Sairauden vaikutukset alan terveysvaatimuksiin ja soralainsäädäntöön tulee selvittää. Perusteluista tulee selvitä terveydenhuollon ammattilaisen selvitys opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista alalla. Hakijan kannalta on edullista selvittää ja arvioida tarkoin sairauden tilaa ja etenemistä myös työllistymisen näkökulmasta esim. allergioiden pahentuminen tai laajentuminen

15 Tilastoja 2012 PIRKO/TAO Oppimisvaikeudet Joustavien hakemusten määrä
PIRKO 937 hakemusta TAO 948 hakemusta Joustavalla haulla valitut PIRKO 94 hakijaa TAO 83 hakijaa Yleisin syy joustavalla haulla haettaessa PIRKO/TAO Oppimisvaikeudet Yleisin syy joustavalla valittaessa PIRKO Oppimisvaikeudet TAO Koulutodistusten vertailuvaikeudet

16 Esimerkkejä v. 2012 TAO / Hepolamminkadun toimipiste
Joustavan haun perusteet 1) Oppimisvaikeudet 140 2) Koulutodistusten vertailuvaikeudet 78 3) Ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen 33 4) Terveydelliset syyt 32 5) Muu syy 30 6) Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen 11 7) Sosiaaliset syyt 11 8) Työllistymisen turvaaminen 11 9) Harrastustoimintaan liittyvät syyt 0 Yhteensä 346 Valitut 1) Koulutodistusten vertailuvaikeudet (mamut) 14 2) Muu syy 5 3) Oppimisvaikeudet (er -linjat) 4 4) Ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen 2 5) Työllistymisen turvaaminen 2 6) Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen 0 7) Sosiaaliset syyt 0 8) Terveydelliset syyt 0 9) Harrastustoimintaan liittyvät syyt 0 Yhteensä 27

17 Muistilista 1. Varmista ohjaushenkilön kanssa, että sinulla on todellinen peruste hakea joustavassa haussa. 2. Hanki ajantasainen todistus joustavan haun perusteestasi esim. Lääkärintodistus, erityisopettajan lausunto ja suositukset harrastustoiminnasta. 3. a) Täytä yhteishaun hakulomake johon merkitset perustelut niiden hakutoiveiden kohdalle, joihin haet joustavilla valintaperusteilla. b) Täydennä joustavan haun lisälomake osoitteesta Perustele miksi haet joustavassa valinnassa ja miten selviydyt alan opinnoista. Täytä lomake huolellisesti, sillä lisälomakkeen merkitys valinnassa on suuri. Sinun tulee täyttää lisälomake jokaista joustavalla haulla haettavaa hakutoivettasi varten sekä tulostaa lomakkeet. 4. Tulosta yhteishaun hakemus sekä erillinen joustavan haun lisälomake jokaista joustavan haun toivetta varten. 5. Lähetä jokaisen hakutoiveen osalta hakuaikana hakulomakkeet ja liitteet oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.


Lataa ppt "Joustava haku on osa yhteishakua"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google