Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Petra –nuoret työhön ja kouluun ESR- projekti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Petra –nuoret työhön ja kouluun ESR- projekti"— Esityksen transkriptio:

1 Petra –nuoret työhön ja kouluun ESR- projekti
projektipäällikkö Anne Matilainen Vantaan kaupunki

2

3 Projekti pähkinänkuoressa:
kohderyhmä v. työttömät vantaalaiset nuoret (793 nuorta 10/2011) osoite: Vaskivuorentie 25, Myyrmäki, Vantaa. Yhteiset tilat TE-toimiston kanssa. henkilökunta: 6 palveluohjaajaa 2 sairaanhoitajaa projektipäällikkö projektiassistentti tasa-arvokoordinaattori toiminta-aika

4 Rahoitus Vantaan kaupunki, Kuntaliitto ja ESR- rahoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kautta
Keskeiset yhteistyökumppanit: Vantaan työ- ja elinkeinotoimisto Kela Kuntaliitto Työnantajat (edustus ohjausryhmässä Vantaan yrittäjät ja kauppakamari) Laaja verkostoyhteistyö Vantaan kaupungin sisällä sekä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa koko pääkaupunkiseudulla.

5 Tavoitteet Vantaan nuorisotyöttömyyden alentaminen ja nuorten työllistymistä edistävien palvelujen tarjoaminen ns. yhdeltä luukulta. Kehittää tehokas nuorten palveluohjaus, jossa yhteistyötä tekevät kaupunki, TE-toimisto, Kela ja yritykset sekä muut yhteistyökumppanit, kuten erilaiset järjestöt ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Nuorten ohjaaminen työhön, työharjoitteluun ja koulutukseen sekä tarvittaessa muihin palveluihin sekä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tasa-arvon edistäminen ja sukupuolivaikutusten arviointi työllisyyspalveluiden toteuttamisessa (Kuntaliitto mukana yhteistyössä)

6 …ja kuinka niihin päästään
TE –toimisto ja PETRAN yhteistyö: yhteiset asiakkaat, yhteinen tavoite! Aktiivinen työnhakuprosessi: lyhyet työnhaun uusimiset (1-3 vko:a) -> Viesti nuorelle, että hänen tilanteestaan ollaan kiinnostuneita ja että työnhaku on aktiivista toimintaa! joka kerta nuori saa joko henkilökohtaista palvelua tai osallistuu johonkin ryhmämuotoiseen tilaisuuteen, joissa työnhakutilanne tarkistetaan terveydentilan kartoittaminen tarvittaessa ja ohjaus terveyspalveluihin, päihdehoitoon, kuntoutukseen ym. henkilökohtaista ohjausta työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikan hakemiseen ja aloittamiseen (palveluohjaajan/sairaanhoitajan tuki, TE –toimiston ostamat tukihenkilö- ja työvalmentajapalvelut) ohjausta, motivointia ja tukea elämänhallintaan liittyviin asioihin (talous- ja velka-asiat, asumisasiat, pelaamisen ja internetin käytön aiheuttamat ongelmat jne.)

7 Vantaan TE –toimiston ja PETRAN asiakasohjausmalli
AIKAVARAUS PALVELUOHJAAJALLE: tilanteen kartoitus, yhteistyöstä ja tavoitteista sopiminen varataan aika tarpeen mukaan sairaanhoitajan terveystapaamiseen seuraava tapaaminen 1-3 viikon kuluttua joko henkilökohtaisesti tai seuraavassa työnhakuklubissa tai jossain muussa ryhmässä (esim. taloudenhallinta, työelämätaidot, koulutus, elämänhallinta, rekrytointitilaisuus jne.) työnhaun uusinta tapaamisten ja ryhmien yhteydessä Nuoria asioi työvoimaneuvojan luona niin kauan, että hänelle on laadittu työllistymissuunnitelma. SAIRAANHOITAJAN TERVEYSTAPAAMINEN terveydentilan kartoitus jatko-ohjaus tapaamiset noin 2 viikon välein, kunnes asiakas työllistyy, pääsee koulutukseen tai tilanteeseen löytyy jokin muu ratkaisu tarvittaessa työllistymissuunnitelman tai tilanteen tarkistus yhdessä työvoimaneuvojan ja/tai sosiaalityöntekijän kanssa tarpeen mukaan uusi tapaaminen tilanteen kartoitusta ja palveluihin ohjausta varten työnhaun uusinta tapaamisten yhteydessä

8 2. Työnantajayhteistyö Yksittäiset toimeksiannot Rekrytointitilaisuudet työnantajan toiveiden mukaisesti Nuorten mahdollisuuksien torit Yllätetään Yhteiskunta –hankkeessa mukana Yhteistyötä noin 100 työnantajan kanssa 3. Verkostoyhteistyö Nuoren kannalta olennaisten palveluiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden tunteminen. Asiakaskohtaisiin verkostopalavereihin osallistuminen. Tiedottaminen projektista ja toiminnasta verkostoille. Yhteistyömuotojen kehittäminen, esim. yhteiset ryhmätilaisuudet nuorille sosiaalitoimi-TE-toimisto-PETRA-TYP

9 Verkostoyhteistyön haasteet ja hyödyt
Nuorten palveluun tulee tehokkuutta ja joustavuutta! Päällekkäinen työ vähenee. Vantaan TE - toimistossa asioi satoja syrjäytymisvaarassa olevia tai syrjäytyneitä nuoria. Samaan aikaan monet nuorille palveluja järjestävät tahot (esim. projektit, kouluttajat, järjestöt) eivät ”löydä” nuoria omiin palveluihinsa. Huomio ohjaustyöhön! Ohjaustyö vaatii aikaa ja nuoren tilanteen tuntemista -> oltava riittävät resurssit henkilökohtaiseen asiakastyöhön!!! Verkoston on motivoiduttava yhteistyöhön. Yhteistyön lisääntyminen voi lisätä palveluiden (erit. mielenterveys- ja päihdepalvelut) tarvetta. Tietosuojaan ja tietojenvaihtoon liittyvät kysymykset.

10 Tuloksia 10/2011 Kaikkiaan projektissa on ollut asiakkaita noin 800, joista naisia noin 35 %, maahanmuuttajia noin 10% Vantaan alle 25- v. työttömyys on laskenut voimakkaasti, lokakuun lopussa työttömiä alle 25-v. oli 793, vuosi sitten 1092 henkilöä Ohjaukset: avoimille työmarkkinoille 262 työharjoittelu/työelämävalmennus 106 työllistynyt palkkatuella 36 työvoimakoulutus 105 tutkintoon johtava koulutus 57 oppisopimus 4 sairaanhoitajilla on ollut yli 100 asiakasta ajalla 4/ /2011 asiakkaita ohjataan ja tuetaan hoitokontaktin aikaansaamiseksi mm. kuntoutukseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, a- ja huumeklinikalle, talous- ja velkaneuvontaan, peliklinikalle jne. Suuri osa niistäkin asiakkaista, jotka työllistyvät tai lähtevät opiskelemaan tarvitsee ja saa myös muuta palveluohjausta!

11 Ohjaus muihin palveluihin
Tiedot heinä-lokakuulta 2011: 53 mielenterveyspalvelut 24 päihdepalvelut 65 terveyspalvelut 75 sosiaalitoimi 30 Kela 26 talous-ja velkaneuvonta 5 kuntoutustutkimus 1 kuntoutuksen asiakastyöryhmä 6 TYP 19 tukihenkilöpalvelut 5 työvalmentaja 2 kuntoutuskurssi 3 kuntouttava työtoiminta 2 Kipinä

12


Lataa ppt "Petra –nuoret työhön ja kouluun ESR- projekti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google