Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorten työllisyystilanne ja toimet työllisyyden parantamiseksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorten työllisyystilanne ja toimet työllisyyden parantamiseksi"— Esityksen transkriptio:

1 Nuorten työllisyystilanne ja toimet työllisyyden parantamiseksi
Nuoret työhön ja kouluun – osaavaa työvoimaa työnantajille –projektin avajaiset , Vantaa Ahti Avikainen Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

2 Erityishuomiota nuorten työllisyystilanteeseen
TEM asetti keväällä 2009 ministeri Tarja Cronbergin aloitteesta ”Nuoret miehet työelämään” –työryhmän, pj. Riitta Somero Työryhmän raportti TEM:n julkaisu 34/2009 VM:n Jukka Pekkarisen johdolla laajapohjainen työryhmä selvitti nuorten työmarkkinatilannetta v alussa, TEM:n edustajana TYO:n osastopäällikkö Tuija Oivo

3 Nuorten tilanne työmarkkinoilla
TEM/Työllisyyskatsaus: Vuonna 2008 työttömiä nuoria (alle 25 v, pl. lomautetut) oli mukaan ka/kk noin Koko vuoden 2008 aikana nuorta ilmoittautui työnhakuun (18,5 % kaikista työnhakijoista). Nuorten työttömyys on alentunut nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen aikana vuodesta 2005 alkaen kesään 2008 saakka, jolloin nuorten työttömyys kääntyi kasvuun. Vuonna 2009 nuoria työttömiä oli ka/kk , kasvu edellisestä vuodesta ka 56 %. Huhtikuussa 2010 oli 30 800 vailla työtä olevaa alle 25-vuotiasta työnhakijaa. Luku oli vähentynyt maaliskuusta 1 600:lla, mutta kasvanut vuoden takaisesta saman ajankohdan tilanteesta noin 6 %. Tilastokeskus: Nuorten vuotiaiden työllisyysaste laski vuonna 2009 edellisestä vuodesta n. 5 prosenttiyksikköä 38,4 prosenttiin (nuoret miehet 35,6 % ja naiset 41,4 %). Nuorten työllisten määrä väheni 32 000 hengellä. Nuorten työttömyysaste 4/2010: yhteensä 26,6%; nuoret miehet 31,0 % ja nuoret naiset 22,2 %.

4 Nuorten tilanne työmarkkinoilla
Työttömyyden kestoa kuvaavassa tilastossa nuorten työttömyys on näyttäytynyt melko lyhytaikaisena. Tilasto mittaa yhtäjaksoista työttömyyttä, nuorten työttömyysjaksot katkeilevat eri syistä helposti. Työn ja koulutuksen ulkopuolella on lisäksi arvioitu olevan noin nuorta (eivät ole työnhakijoina). Lokakuussa 2009 oli työtöntä alle 25-vuotiasta, joista: perusopetuksen varassa runsas eli noin 1/3 työttömistä nuorista ylioppilaita työnhakijoina vähemmän eli alle 4 000 ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneet: noin puolet työttömistä nuorista eli korkea-asteen tutkinnon suorittaneita pääasiassa vasta ikäryhmässä –vuotiaat, vain alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä

5 Nuorten palvelut Ammattitaidottomien nuorten ensisijainen ratkaisu on oikean koulutuspaikan löytäminen. TEM:n urasuunnittelua tukevia palveluja ovat - koulutus- ja ammattitietopalvelu, 165 000 neuvontatapahtumaa vuosittain - ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, 12 000 nuorta asiakasta vuosittain - Työlinjan koulutusneuvonta, 14 500 neuvontatapahtumaa vuosittain - sähköinen ammatinvalintaohjelma, 33 000 alle 25-vuotiasta käyttäjää vuosittain - ohjaava työvoimakoulutus, 5 100 alle 25-vuotiasta vuosittain - työharjoittelu ja työelämävalmennus, n nuorta vuosittain

6 Nuorten palvelut Koulutettujen nuorten palvelut: - työnhakuvalmennus,
6 550 nuorta vuosittain - palkkatuki yksityiselle sektorille, kunnille ja valtiolle, 4 530 nuorta vuosittain - työmarkkinatuella tapahtuva työharjoittelu ja työelämävalmennus (kuten edellä), n nuorta vuosittain - ammatillinen työvoimakoulutus, 5 600 nuorta vuosittain - ammatillinen kuntoutus

7 Alkupalveluprosessi Työnhakijaksi rekisteröinti: n. 85 % jo sähköisesti, oma työnhaku –lomaketta hyödyntäen Alkukartoitus Työnhakijan ensimmäinen haastattelu Työllistymissuunnitelma Prosessi käyntiin - ml. työttömyysturva-asioiden selvittely - 2 viikon aikana työnhakijaksi rekisteröitymisestä -> selkeä tavoite uudessa JTPL:ssä

8 Työnhakijan haastattelu ja työllistymissuunnitelma
Ensimmäinen haastattelu: TE-toimiston tulisi järjestää työnhakijalle ensimmäinen haastattelu kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta -> selkeä tahtotila Haastattelu järjestetään kaikille työnhakijoille, ellei järjestäminen ole työnhakijan tilanne huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta Haastattelun yhteydessä laaditaan työllistymissuunnitelma Myöhemmät haastattelut: Lähtökohta: myöhemmät haastattelut (ml. työllistymissuunnitelman tarkistaminen) järjestetään määräajoin työnhakijan yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Laissa tarkistuspisteet: Haastattelu tulisi aina järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti 3 ja 6 kk:n ajan sekä 6 kk:n työttömyyden jälkeen aina 6 kk:n välein (ellei ilmeisen tarpeetonta) Palvelutarpeen mukainen yhteydenpito työnhakijan ja TE-toimiston välillä tärkeää myös määräaikojen välillä.

9 Palvelumallin yleiset linjaukset
Työ avoi-milla työ-mark-kinoil-la Alkukartoitus asiakkaan ohjaamiseksi oikeaan segmenttiin Suoraan työmarkkinoille suuntaavat TyönhakijaTE-toimiston asiakkaaksi Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat Työmarkkinoille kuntoutuvat Yli segmenttirajojen hyödynnettävät erityisosaamiset / palvelut 9

10 Henkilöasiakassegmentit TE-toimistoissa
Suoraan työmarkkinoille suuntaavat Tähän segmenttiin kuuluvat asiakkaat, joiden ammattitaito, osaaminen ja/tai työkokemus tarjoaa edellytykset sijoittua suoraan avoimille työmarkkinoille. Tähän segmenttiin kuuluvat asiakkaat, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai yrittäjiksi edellyttää osaamisen ja työkyvyn arviointia, ammatillisten valmiuksien parantamista, urasuunnittelua, koulutusta tai ammatillista kuntoutusta. Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat Tähän segmenttiin kuuluvat asiakkaat, joiden työllistymisen tukemiseen eivät riitä yksinomaan julkisten työvoimapalveluiden ratkaisut, vaan niiden lisäksi asiakkaat tarvitsevat monisektorista palvelua. Työmarkkinoille kuntoutuvat 10

11 Nuorten palveluprosessi TE-toimistossa

12 Tilannearvio / nuorten palvelut
Toimenpidevalikko kunnossa ja monipuolinen, pyritään tarvittaessa lisäämään volyymeja ELY-keskusten esitysten perusteella, resurssien käyttöä ja kohdentumista seurataan Räätälöidyt palvelut vaativat henkilöstöresursseja; määräaikaiset lisäykset joko toimintamenoilla, valtion tukityöllistämisen avulla tai ostopalveluina Järjestöjen työllistämismahdollisuuksia parannetaan lisäämällä määrärahoja työllisyyspoliittisiin avustuksiin (huom. jos ei palkanmaksukykyä, niin voi kohdentua pitkäaikaistyöttömiin) Vahvistettava sähköisiä palveluja (ml. sosiaalinen media) nuorten aktivoinnissa ja motivoinnissa (Nuorten palvelut –verkkopresentaatio; SADe-hankkeen toimenpiteet) Nuorten yhteiskuntatakuu edelleen voimassa! (Nuorille työllistymissuunnitelma, jossa tarjotaan jotakin työvoimapalvelua viimeistään kun yhdenjaksoista työttömyyttä on kestänyt 3 kk.)

13 Vuoden 2010 1. lisäbudjetti Kehysriihessä 23. 3
Vuoden lisäbudjetti Kehysriihessä hallitus sopi työllisyyslisäbudjetista: 77 milj. euroa suunnataan nuorisotyöttömyyden vähentämiseen, josta TEMin osuus reilu 30 milj. euroa. Lisäyksen seurauksena arviolta nuorta työllistyy, pääsee koulutukseen tai työllistämistoimenpiteiden piiriin. TEMin esityksen 3 kärkeä: 1) Seteli vastavalmistuneiden rekrytointiin ja oppisopimuskoulutukseen. Tästä markkinointi- ja tiedotuskampanja loppukeväällä (Sanssi-kortti). 2) Nuorten yrittäjyyden tukeminen. 3) Nuorten palvelumallin vahvistaminen TE-toimistoissa: mm lisää määräaikaisia ammatinvalintapsykologeja ammattitaidottomien nuorten ohjaukseen

14 Nuorten palvelut Toimenpiteitä / aloitteita:
Sanssi-kortti / työllistämisseteli nuorille vastavalmistuneille (max 550e/kk, enimmäiskesto 10 kk) Nuorten yrittäjyys (Urajalostamo, Uudet Urat, osuustoiminnallinen yrittäjyys, ...) Opiskeluihin liittyviä harjoittelupaikkoja lisätään Kesätyöpaikat – kampanjat järjestöjen kanssa ym. Työnjakomallien hyödyntäminen (vuorotteluvapaa, osa-aikalisä) Yhteistyö nuorten väliinputoamisen ehkäisemiseksi: Nuorisolakiin säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta. (Hallitus päättänyt esityksen sisällöstä )


Lataa ppt "Nuorten työllisyystilanne ja toimet työllisyyden parantamiseksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google