Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

DEE Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "DEE Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka"— Esityksen transkriptio:

1 DEE-34020 Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka
Simulointiharjoitus Syksy 2013

2 Säätötekniikka tehoelektroniikassa

3 Analoginen säätö vs. digitaalinen säätö
+ Lähes viiveetön Monimutkaisten säätöjärjestelmien toteutus hankalaa tai jopa mahdotonta Säätimien parametrien muuttaminen työlästä Altis komponenttien toleransseille, olosuhteiden vaihtelulle ja ulkopuolisille häiriöille Mikroprosessoripohjainen digitaalisäätö + Ohjelmoitavuus + Immuuni olosuhteiden vaihtelulle + Ulkopuolisten häiriöiden sietokyky + Monimutkaisten säätöjärjestelmien toteutus helppoa + Kompakti Rajallinen laskentakapasiteetti Laskennasta aiheutuva viive Näytteistyksestä aiheutuva virhe mittaussignaaleihin

4 Mikroprosessoripohjaisen säätöjärjestelmän lohkokaavio
Prosessi Säätöalgoritmin laskenta mikroprosessorilla Prosessin ohjaus Prosessin säätöön suojaukseen ja ohjaukseen tarvittavien signaalien mittaus Analogisten signaalien muuntaminen digitaalisiksi Mittaussignaalien suodatus, skaalaus ja mahdollinen muu käsittely

5 Analogia-digitaalimuuntimet
Ulkoisia piirejä löytyy ainakin 32 bitin resoluutioon asti Tyypillinen resoluutio 8-16 bittiä Mikrokontrollereihin integroidut muuntimet tyypillisesti 8-12 bittisiä Kun muuntimen resoluutio on n bittiä, muunnin tuottaa etumerkittömänä lukuarvon välillä 0…(2n-1) tai etumerkillisenä välillä –2(n-1)…(2(n-1) - 1) Analogiasignaalin jännitealue tyypillisesti joko unipolaarinen 0…5 V tai bipolaarinen -10 V…10 V Jos unipolaarisella muuntimella halutaan muuntaa bipolaarisia suureita, täytyy analogiasignaalin nollataso nostaa jännitealueen keskelle Esim V jännitealueella nollataso bipolaarisella signaalilla on 2.5 V Muunnosnopeus ilmoitetaan yleensä yksiköllä ”samples per second” (SPS) Esim. piiri, jonka muunnosnopeus 200 kSPS, muuntaa yhden näytteen keskimäärin 5 s

6 AD-muuntimen resoluutio
Esimerkki: Mitataan jännitettä, joka vaihtelee -325…+325 V välillä Valitaan mittausalueeksi -350…+350 V 8 bittisellä muuntimella resoluutioksi saadaan noin (700 V) / 28 = 2.7 V 10 bit muuntimella saavutetaan noin 0.7 V resoluutio ja 12 bit muuntimella noin 0.17 V resoluutio

7 Näytteenottovälin vaikutus
1 us näytteistysväli 100 us näytteistysväli 1 ms näytteistysväli Aika (s)

8 Takaisinkytketty säätö jatkuva-aikaisella PID säätimellä
Jatkuva-aikaisen PID-säätimen siirtofunktio

9 Jatkuva-aikaisen järjestelmän diskretointi
Jatkuva-aikaista järjestelmästä voidaan muodostaa aikadiskreetti approksimaatio Eri menetelmiä: Nollannen asteen pitopiiriin perustuva menetelmä (Zero-order hold) Forward difference Backward difference Bilinear approximation (Tustin method) ( h = näytteenottoväli ) ( q = siirto-operaattori )

10 Esimerkki siirtofunktion approksimaatiosta
Diskretoidaan ensimmäisen asteen alipäästösuodin Forward difference antaa suotimen diskreetiksi siirtofunktioksi Backward difference Tustin method ( τ = suotimen aikavakio ) ( h = näytteenottoväli )

11 Esimerkki siirtofunktion approksimaatiosta
τ = 1 ms ja h = 100 s

12 Esimerkki siirtofunktion approksimaatiosta

13 Stabiilisuus eri approksimaatioilla
FORWARD DIFFERENCE BACKWARD DIFFERENCE TUSTIN METHOD Z-tasossa stabiili alue on yksikköympyrän sisällä. Tustinin menetelmällä stabiili alue kuvautuu oikein. Forward difference (Euler) -menetelmällä voidaan menettää aikajatkuvan järjestelmän stabiilius, jos navat kuvautuvat yksikköympyrän ulkopuolelle. Backward difference –menetelmällä epästabiilit järjestelmät saattavat kuvautua stabiileiksi.

14 Takaisinkytketty säätö: Suljettu silmukka
Ohjearvo + Ulostulo Säädin C(z) Prosessi G(z) Y(z) - U(z) Takaisinkytkentä Mittaus F(z) Aikajatkuva järjestelmä on stabiili, jos suljetun silmukan navat sijaitsevat s-tason vasemmassa puolitasossa. Aikadiskreetti järjestelmä on stabiili, jos suljetun silmukan navat sijaitsevat z-tasossa yksikköympyrän sisäpuolella. Suljetun silmukan taajuusvasteesta voidaan nähdä mm. järjestelmän kaistanleveys

15 Esimerkki suljetun silmukan vasteesta

16 Takaisinkytketty säätö: Avoin silmukka
Ohjearvo Säädin C(z) Prosessi G(z) U(z) Ulostulo Mittaus F(z) Y(z) Tarkasteltaessa avointa järjestelmää takaisinkytkentäsilmukka katkaistaan ja siirtofunktio muodostetaan asetusarvosta (erosuureesta) takaisinkytkentähaaran ulostuloon. Avoimen silmukan taajuusvasteesta voidaan nähdä mm. järjestelmän vahvistus- ja vaihevarat ja arvioida näiden perusteella suljetun silmukan stabiiliutta.

17 Esimerkki avoimen silmukan vasteesta


Lataa ppt "DEE Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google