Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

IKÄIHMISTEN NEUVOLA SYKE KUNNOSSA KOTONA TURVASSA KOTONA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "IKÄIHMISTEN NEUVOLA SYKE KUNNOSSA KOTONA TURVASSA KOTONA"— Esityksen transkriptio:

1 IKÄIHMISTEN NEUVOLA SYKE KUNNOSSA KOTONA TURVASSA KOTONA 2005 - 2011
Satakunnan Vanhustuki ry Toiminnanjohtaja Irma Roininen Hallituksen pj. Ritva Kangassalo

2 SATAKUNNAN VANHUSTUKI RY
Perustettu Toiminnan tarkoituksena on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen sekä kaikinpuo- sen arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Yhdistys toimii asiantuntijana vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvissä asioissa Auttaa ja neuvoo terveyden- ja sairaanhoi- toon, palveluihin sekä asumiseen liittyvis- sä asioissa Tekee yhteistyötä terveys- ja sosiaali- toimen kanssa

3 Järjestää keskustelu-, virkistystilaisuuk-
sia, retkiä ym. Tekee viranhaltioille ja päätöksentekijöil- le aloitteita, ehdotuksia ja lausuntoja. Yhdistys ylläpiti Porissa IKÄIHMISTEN NEUVOLAA Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamilla projekteilla TURVASSA KOTONA vv – 2007 KUNNOSSA KOTONA vv –

4 PROJEKTIEN TAVOITTEiTA:
Ennaltaehkäisevä toiminta ikäih- misten kotona asumisen tukemi- sessa Turvattomuutta ja yksinäisyyttä ko- kevien ikäihmisten tukeminen Terveyden ja toimintakyvyn seuranta ja edistäminen Ikäihmisten syrjäytymisen ehkäise- minen edistämällä sosiaalista kanssakäymistä

5 Tavoitteet jatkuu: terveys-, lääke-, ravitsemusneuvonta
Ohjaus ja neuvonta: terveys-, lääke-, ravitsemusneuvonta sosiaali- ja terveys- ym. palveluiden neuvonta ja järjestäminen Apuvälineet, asumisen ja kotiympäristön turvallisuus PÄÄTAVOITE: Uuden kotona asuvien ikäihmisten palvelumallin luominen, nimeltään Ikäihmisten neuvola, Vanhusneuvola tai Ikäihmisten palvelupiste

6 Ikäihmisten neuvolan toiminta:
Työntekijät: terveydenhoitaja Jaana Julku ja sairaanhoitaja Outi Penttinen Toimintaa ohjaava pääperiaate: Ikäihminen on voinut tulla kysy- mään neuvolasta mitä tahansa arki- elämään liittyvää asiaa. Asioita selvitellään niin kauan, että löyde- tään asiakasta tyydyttävä ratkaisu

7 Toimintamuodot Vastaanotto, kotikäynnit Ryhmätoiminta, puhelinyhteydet
v v. 2010 Vastaanotto Kotikäynnit Ryhmät Puh.yhteydet Kontaktit yht Eri asiakkaita n. 1000

8 ja Moniammatillinen palveluohjaus samasta pisteestä
Terveyden seuranta mittauksin Terveyden edistäminen yksilöllisellä neuvonnalla ja ohjauksella Kodin turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen Yksinäisyyden ja masennuksen torjunta keskustelulla ja ohjauksella

9 Turhien lääkäri- ja sairaalakäyntien vähentäminen ja toisaalta ajoissa
hoitoon ohjaus Omaa osallistumista tukevien kuntoutusohjelmien suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta Vertaistuki-, liikunta-, ym-. ryhmätoiminta edistää sosiaalista kanssakäymistä ja torjuu yksinäisyyttä

10 TURVASSA JA KUNNOSSA KOTONA –projektien tuotos:
UUSI ENNALTA EHKÄISEVÄ TOIMINTAMALLI IKÄIHMISTEN PAVELUIHIN Ikäihmisillä oma palvelupiste: ”matalan kynnyksen” paikka, joka toimii sosiaali- ja terveystoimen yhteisenä ikääntyneiden monipuoli- sena ja moniammatillisena palvelu- ja neuvontapisteenä

11 IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAMALLI
VASTAANOTTO: -avoinna ilman ajanvarausta esim. 3h/pv, myös ajanvaraus mahdollista -terveysmittaukset, (verenp. veren- sokeri, Hb) terveyden seuranta, -neuvonta, -ohjaus, ajanvaraus lääkärille ym. -palveluneuvonta, keskustelu, -hakemusten ja anomusten täyttö ym

12 KOTIKÄYNNIT: -koko elämäntilanteen kartoitus -apua palveluiden tilaamisessa -tehostettu tuki sairaalasta kotiutumi- sen jälkeen -keskustelut, yksinäisyyttä monella -seurantakäynnit tarpeen mukaan NEUVONTA ja OHJAUS: -puhelinyhteys koko työpäivän (tarvittaisiin myös iltaisin ja viikon- loppuisin)

13 RYHMÄTOIMINTA: -luennot ajankohtaisista aiheista ja keskustelua niiden pohjalta -muisteluryhmä -liinkuntaryhmä -korttelikerhot -senioripysäkkiryhmät masentuneille Ryhmätoiminta voisi jäädä jatkossa yhdistyksen järjestettäväksi

14 Yhteistyö Ikäihmisten neuvolan yhteistyötahot: Asiakkaat ja omaiset
Yhdistyksen hallitus ja ohjausryhmä Sosiaali- ja terveystoimi, sairaanhoitopiiri Yksityiset terveys- ym. palvelut Vapaaehtoistyönkeskus LIISA (vapaaehtoiset), muut yhdistykset Päättäjät, Kumppanuushanke, KASTE Alan koulut, SAMK, DIAK, Winnova Seurakunnat

15 Yhteenvetona pääasiat mallista
Helppo ottaa yhteyttä Voi kysyä mitä tahansa neuvoa Asiakkaiden elämän kokonais- valtainen selvittely Tarvittavan avun antaminen tai järjestäminen tilanteen mukaan Toiminnan joustavuus, mm. nopea vastaaminen äkilliseen avun tarpee- seen, turvallisuuden tuominen Terveys- ja hyvinvointitarkastukset

16 Porin perusturvan ”Ikäpiste”
Projektien päätyttyä kaupunki perusti neuvontapisteen, josta tietoa palve- luista, apua lomakkeiden täyttämisessä ym. Iltapäivisin luento, jumppa- ym. tilaisuuk- sia. Ei terveysmittauksia, ei terveys-seurantaa eikä kotikäyntejä. Puuttuu ikäihmisen kotona selviytymisen yk- silöllinen kokonaisvaltainen suunnittelu

17 LÄMPIMÄT KIITOKSEMME ”Toivoisin olevani omenapuu,
jonka juurella voisit istua ilman huolia onnellisena Kun huolten painamana olet” ”Toivoisin olevani omenapuu, jonka juurella voisit istua ilman huolia onnellisena Ja uusia voimia saamassa, Kun huolten painamana olet”


Lataa ppt "IKÄIHMISTEN NEUVOLA SYKE KUNNOSSA KOTONA TURVASSA KOTONA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google