Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terhi Ahonen ja Pirkko Kärnä Peltolan koulu, Vantaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terhi Ahonen ja Pirkko Kärnä Peltolan koulu, Vantaa"— Esityksen transkriptio:

1 Terhi Ahonen ja Pirkko Kärnä Peltolan koulu, Vantaa
Kokeellisia ja havainnollisia menetelmiä uusiutuvien energialähteiden opetukseen Terhi Ahonen ja Pirkko Kärnä Peltolan koulu, Vantaa

2 Ympäristökurssin sisältö
Aineiden ominaisuuksia kertaus; olomuodot, alkuaineet, seokset, vaaralliset aineet, puhtaat aineet, yhdisteet, metallit. Tiheys Muuttuja, Fotosynteesi Ilman ominaisuuksia, Ilman laatu, Otsoni, Kasvihuoneilmiö, Palaminen Veden ominaisuudet, veden puhdistus happamoituminen, raskasmetallit Tuotteiden elinkaari, kierrätys Radioaktiivisuus Lämpö, Energialähteet, Energiamuunnokset

3 Opetuksen tavoitteet Kokonaisvaltainen tieto
Asenteiden ja arvojen tunnistaminen ja muokkaaminen kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta Vastuu ympäristöstä Oma osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet

4 UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET
Uusiutuviin luonnonvaroihin lasketaan energianlähteet, jotka hyödyntävät jatkuvasti uusiutuvia luonnonvaroja kuten auringonpaistetta, tuulta, virtaavaa vettä, maalämpöä tai esimerkiksi puuta. Useimmat uusiutuvat luonnonvarat saavat alkuperäisen energiansa Auringosta.

5 Auringon energia Yhteyttäminen eli fotosynteesi on biokemiallinen prosessi, jossa kasvit tuottavat hiilidioksidista ja vedestä Auringon säteilyenergian avulla happea sekä glukoosia. Yhteyttämisessä Auringon energia muuttuu kemialliseksi energiaksi. Auringosta tulee säteilyenergiaa päivässä 1,5* 1022 J (15000 kertainen ihmisten vuodessa kuluttamaan energiaan verrattuna)

6 Uusiutuvia energialähteitä käyttävät voimalaitokset
Aurinkovoimala hyötysuhde 10-20% Tuulivoimala hyötysuhde 30 % Vesivoimala hyötysuhde 90%

7 Muita uusiutuvia energialähteitä
Maalämpö Biomassa (puu, hakkuu ym. jäte) - tuottaa metaania, jota voidaan polttaa Turve Vety Rypsi Biojäte

8 Biodiesel Saksalainen Christian Koch on keksinyt biodieselin valmistustavan jätteistä: mm. muoveista, kumista, jäteöljystä, bitumista, maatalousjätteistä ja eläinten jätöksistä. Tuotanto on 500 l/h, tuotantokustannukset ovat 0,23 e/l, myyntihinta olisi 1 e/l ( HS ) Juha Solio valmistaa Elimäellä biodieseliä rypsiöljystä valmistamallaan biodiesel-laitteistolla. Suomessa biodieseliä valmistetaan n. 50 t/a.

9 Bioetanolin valmistus
Bioetanolia valmistetaan hiivan avulla selluloosasta, kasvijätteestä, yhdyskuntajätteestä. (VTT Suomi, tutkimus) Etanolia valmistetaan peltokasveista, esim. ohra ja sokerijuurikas, jolloin lannoitteiden tuotannossa on jouduttu käyttämään fossiilisia polttoaineita. Etanolia voidaan valmistaa myös puuaineksesta, jolloin syntyy vain vähän hiilidioksidipäästöjä.

10 Vedyn tuotantotapoja Aurinkopaneelin avulla tuotetun sähkön avulla hajotetaan vettä. ( Yhdysvallat, huoltoasema) Vedestä tuotetaan vetyä mikrobien avulla ( Britannia, Oxfordin yliopisto, tutkimus) Maakaasusta tehdään vetyä reformoimalla

11 Miksi uusiutuvia energialähteitä tulee käyttää?
Ilmastonmuutos: kasvihuoneilmiö, tarkoittaa ilmaston lämpenemistä. Fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, maakaasu) käyttö lisää hiilidioksidipitoisuutta ilmassa.

12 MAAILMAN KASVIHUONEPÄÄSTÖT Miljoonaa ekvivalenttia CO2-tonnia
7 MAAILMAN KASVIHUONEPÄÄSTÖT Miljoonaa ekvivalenttia CO2-tonnia Lähde: EU:n komissio

13 Uusiutuvien energialähteiden käytön haittoja
Puun poltossa syntyy hiilidioksidin lisäksi muita epäpuhtauksia. Turpeen poltossa ilmaan pääsee raskasmetalleja ja myös hiilidioksidia ja turpeen korjaaminen likaa vesistöjä. Vesi – ja tuulivoimalan rakentaminen muuttaa maisemaa. Tuuli- ja aurinkovoimalan rakentamiseen tarvitaan paljon energiaa. Biodiesel tuottaa ilmaan enemmän typpidioksidipäästöjä. ( 3-10%), kiinteytyy pakkasella, liuottaa tiivisteitä ja letkuja. Biopolttoaineiden tuottaminen on 30%- 100% kalliimpaa kuin fossiilisten polttoaineiden.

14 Uusiutuvien energialähteiden etuja
Vesi-tuuli ja aurinkovoimala ei tuota ilmaan epäpuhtauksia. Ne ovat kotimaisia. Biomassa on kotimainen energialähde. Biomassa ei lisää hiilidioksidin määrää ilmassa, koska biomassaa tuottavat kasvit sitovat saman määrän hiilidioksidia kuin biomassan palamisesta syntyy. Lämpöpumppu, jonka avulla omakotitalo lämpenee maalämmöllä säästää 60 % sähköä. Biodiesel ei tuota ilmaan rikkidioksidipäästöjä, tuottaa vähemmän hiilidioksidia, PAH-yhdisteitä, hiilivetyjä ja hiilimonoksideja.

15 Kansainvälisiä sopimuksia
Kioton sopimuksessa teollisuusmaat ovat sopineet vähentävänsä päästöjä n. 5% vuosiin mennessä. Mukana ovat kaikki teollisuusmaat paitsi Yhdysvallat ja Australia. Suomi on sitoutunut palauttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä. VTT tutkimuksessa suomalaiset tuottavat hiilidioksidia ilmaan kaksin- tai kolminkertaisesti verrattuna suomalaisten osuuteen maailman väestöstä.

16 Lähde: Tilastokeskus

17 Kysymyksiä oppilaille energiankäytöstä
Mitä uusiutuvia energialähteitä Suomessa käytetään ja miten suuressa mittakaavassa? Mitä päästöjä niistä aiheutuu? Mitä hyviä ja huonoja puolia uusiutuvien energialähteiden käytöstä on meille? Pystytäänkö niillä täyttämään kasvavan teollisuuden lisääntyvä energiantarve vai sopivatko ne paremmin pienimuotoiseen paikalliseen energian tuotantoon? Mihin ihminen tarvitsee energiaa? Voinko vähentää energiankäyttöäni?

18 Tutkimuksia Kasvit tuottavat happea
Mistä kasvi saa tarvitsemansa hiilidioksidin? Mitä tapahtuisi, jos kasvi ei saisi valoa? Miksi on tärkeää, että suuria metsiä ja sademetsiä ei kaadeta?

19 Kasvit muuttavat hiilidioksidia
Miten ruoho kasvaa, jos ilmassa on paljon hiilidioksidia? Mitä tapahtuisi, jos keskilämpötila Maapallolla nousisi 2oC? Mitä kasvit valmistavat hiilidioksidista? Olisiko hyvä asia, jos ilmassa olisi 30-40% happea nykyisen 20% sijaan?

20 Biokaasutehdas Arvioi, kuinka paljon tarvittaisiin biokaasua lämmittämään kokonainen talo. Arvioi, kuinka paljon orgaanista jätettä yksi perhe tuottaa viikossa tai vuodessa. Kuinka paljon jätettä tarvitsisit, että voisit olla omavarainen bioenergian käyttäjä? Mitä tapahtuu biojätteelle, jos se viedään kaatopaikalle? Mitä tapahtuu jätevedenpuhdistamolla olevalle orgaaniselle jätteelle? Mitä muita laitteita tarvitsisit, jos sinulla olisi oma biokaasulla toimiva energiavoimala kotonasi?

21 Veden hajottaminen sähkön avulla vedyksi ja hapeksi
Kummalla elektrodilla muodostuu vetyä? Miten tunnistat vedyn? Miten tunnistat hapen? Miten vetyä ja happea voidaan käyttää hyödyksi?

22 Aurinkouuni Miten paljon aurinkouuni tulisi maksamaan? Millaiset ovat uunin käyttökustannukset jos valmistaisit perheellesi aterian aurinkouunilla? Miksi laatikko suljettiin kirkkaalla muovikalvolla? Millaisia ongelmia voisi tulla, jos kotona ei olisi muuta kuin aurinkouuni?

23 Lämpöä Auringosta Kuinka tulokset muuttuisivat, jos käyttäisit sokeri- tai suolavettä tavallisen raanaveden sijasta? Miten tulokset muuttuisivat, jos käyttäisit 200 ml vettä? Mitä vaikutuksia on, jos laitat veteen 100g alumiini- tai rautapunnuksen? Kuinka Auringon lämpöä voidaan hyödyntää tässä laitteessa?

24 Sähköä Auringosta Mitä energiamuutoksia tapahtuu Aurinkokennossa?
Missä Aurinkokennoa voidaan käyttää? Pohdi Aurinkokennon elinkaarta.

25 Sähköä vesimyllyn avulla
Miten tuulivoimalassa saadaan sähköä? Mitä energiamuutoksia tuulivoimalassa tapahtuu? Miten dynamo toimii? Miten generaattori toimii? Mitä energiaa generaattori tarvitsee sähkön tuottamiseen? Miten tuulimylly toimii?


Lataa ppt "Terhi Ahonen ja Pirkko Kärnä Peltolan koulu, Vantaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google