Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LVI-TALOTEKNIIKANJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN YLEISKUVAUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LVI-TALOTEKNIIKANJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN YLEISKUVAUS"— Esityksen transkriptio:

1 LVI-TALOTEKNIIKANJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN YLEISKUVAUS
TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Heikki Lamminaho RAK Rakenne ja rakennustuotantotekniikan perusteet LUENTO klo 12:15 -14:00 / 1B LVI-TALOTEKNIIKANJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN YLEISKUVAUS Sähköisen talotekniikan määrittely

2 ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät - pientalot - kerrostalot Muiden rakennusten (toimistot, koulut jne) - ilmanvaihtojärjestelmä - ilmastointijärjestelmät

3 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
pientalon painovoimainen Jäteilma Korvausilma Poistoilma

4 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
pientalon koneellinen poisto

5 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
pientalon koneellinen tulo- ja poistoilma

6 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
pientalon koneellinen tulo- ja poistoilma

7 Tulo- ja poisto-ilmanvaihtojärjestelmä pientalossa

8 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
pientalon koneellinen tulo- ja poistoilma yhdistettynä ilmalämmitysjärjestelmään

9 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon painovoimainen

10 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon koneellinen poisto erilliskanavin

11 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon koneellinen poisto yhteiskanavat

12 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon koneellinen poisto yhteiskanavat, erilliset keittiöiden nousukanavat

13 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon koneellinen poisto yhteiskanavat, erilliset keittiöiden nousukanavat

14 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon koneellinen poisto yhteiskanavat, erilliset keittiöiden nousukanavat

15

16 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon koneellinen hajautettu tulo- ja poistojärjetelmä erilliskanavat poistossa,

17 Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmät /
kerrostalon koneellinen keskitetty tulo- ja poistojärjestelmä yhteiskanavat poistossa,

18 Keskitetty tulo- ja poisto-ilmanvaihtojärjestelmä asuinkerrostalossa

19 Keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä asuinkerrostalossa

20 Paloturvallisuus asuinkerrostalossa
Poistumisteiden ylipaineistus palotilanteessa tulossa myös asuinrakennuksiin Ollut jo käytössä muualla

21 Ilmanvaihtojärjestelmän osat
Erillispoistot Keskuskone ÄV Ulkoilmakammio eristetty säleikkö ylhäällä ÄV Kanavisto Päätelaitteet WCSK

22 Ilmanvaihtojärjestelmä

23 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
2323 Ilmajärjestelmät Tilan ilman laatu ja termiset olot hallitaan tuloilmavirralla 1. CAV = constant air volume = vakioilmavirta 2. VAV = variable air volume = IMS = ilmamääräsääteinen = IVS = ilmavirtasääteinen = MIV = muuttuvailmavirta Järjestelmät voivat olla säätöalueeltaan a. rakennuskohtaisia b. vyöhykekohtaisia (esim. julkisivu) c. huonekohtaisia Ilma-vesi-järjestelmät Tilan ilman laatu hallitaan ”minimi”-ilmavirralla ja termisiä oloja erillisillä laitteilla 1. Jäähdytyskatto (Cooling Ceiling) alakatto elementti 2. Jäähdytyspalkki (Cooling Beam, Cooled Beam) passiivipalkki puhallus(=tuloilma)palkki 3. Puhallinkonvektori (Fan Coil) 4. Suutinkonvektori Huonekohtainen säätö (voi olla useita laitteita), sarjasäätö lämmityksen kanssa?

24 Ilmastointijärjestelmät / Vakioilmavirtajärjestelmä (CAV)

25 Ilmastointijärjestelmät / Muuttuvailmavirtajärjestelmä (VAV)

26 Ilmastointijärjestelmät / Muuttuvailmavirtajärjestelmä (VAV)
ilmavirtasäädin äänenvaimennin mahdollinen jälkilämmitys

27 Ilmastointijärjestelmät / Muuttuvailmavirtajärjestelmä (VAV)

28 Ilmastointijärjestelmät / Muuttuvailmavirtajärjestelmä (VAV)
taajuusmuuttajasäätö

29 Ilmastointijärjestelmä /
Puhallinkonvektorijärjestelmä (Fan Coil)

30 Ilmastointijärjestelmä /
Puhallinkonvektorijärjestelmä (Fan Coil)

31 Puhallinkonvektori

32 Puhallinkonvektori

33 Ilmastointijärjestelmät / Jäähdytyspalkkijärjestelmä (Cooling beam)
Jäähdytyskatto- (Cooling ceiling) ja passiivipalkkijärjestelmässä ilmanjako erikseen

34 Ilmastointijärjestelmä / Jäähdytyskatto (Cooling ceiling)-

35 Ilmastointijärjestelmä / Jäähdytyskatto (Cooling ceiling)-

36

37

38

39

40 Ilmastointijärjestelmä / Jäähdytyspalkki
Aktiivipalkki eli ilmastointipalkki (tuloilma palkin kautta) ja passiivipalkki

41 Jäähdytyspalkkiin integroitu valaistus

42 Ilmastointijärjestelmät / Ilma-vesijärjestelmät, jäähdytysvesijohdotus

43 Ilmastointijärjestelmät / Ilma-vesijärjestelmät, vapaajäähdytys

44 Ilmastointijärjestelmät / Ilma-vesijärjestelmät, vapaajäähdytys

45 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
Ilmajärjestelmät Soveltuvat hyvin tiloihin, joissa lämpökuormaan liittyy epäpuhtauskuormaa (ihmiset / kokoontumistilat, liiketilat) jäähdytystarve ei ole kovin suuri CAV …20 W/m2 (rakennuskohtainen) CAV, VAV …30 W/m2 (vyöhykekohtainen) CAV, VAV … 50 W/m2 (huonekohtainen) Huonelämpötilan säätö CAV tuloilman lämpötilaa muutetaan (jälkilämmitystapauksessa jäähdytys ja lämmitys päällekkäin) VAV tuloilmavirtaa muutetaan Ilma-vesi-järjestelmät Soveltuvat hyvin tiloihin, joissa lämpökuorma on ”puhdasta” lämpöä (tietokoneet, laitteet, aurinko) jäähdytystarve on suuri Cooling Beam 30 … 80 W/m2 Cooling Ceiling 30 … 100 W/m2 Puhallinkonvektori 30 … 80 W/m2 Suutinkonvektori 30 … 80 W/m2 Huonelämpötilan säätö vesivirtaa muuttamalla Vaatii tuloilman kuivauksen (kondensoitusmisriski)

46 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
Suhteellinen hinta Tilasta poistettulämpöteho W/lattia-m2 Cooling beam and fan coil

47 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Erilaisia lämmitysjärjestelmiä ( Uudet 2012 D3-määräykset korostavat kokonaisenergian kulutusta ja ovat jo pienentäneet uusien rakennusten suunnittelussa lämmitystarvetta.) Pientalot ; suosituin lämmitysmuoto haja-asutusalueilla on nykyisin maalampö ja vesikiertoinen lämmönjako toteutetaan lattialämmitysratkaisulla tai matalalämpötilaisilla radioaattoreilla. Kerrostalot; yleisin lämmitysmuoto on kaava-alueella kaukolämpö. Uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä on tulevaisuudessa lähes välttämätöntä; esim. Käyttöveden lämmitys aurinkokeräimillä.

48 VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELMÄT
Kiinteistöissä on erilaisia viemäröintijärjestelmiä Pientalot. Haja-asutusalueella on rakennukseen suunniteltava sekä WC- että harmaiden talousjätevesien järjestelmät määräysten mukaan, jotka astuvat voimaan myös vanhoille kiinteistöille 2014. Kerrostalot ja muutkin kiinteistöt kaava-alueella liitetään kunnalliseen viemäriverkostoon ja jätevesien pudistus tapahtuu keskitetysti jäteveden puhdistamoissa. Jätevesien määrää kiinteistön käyttäjän on mahdollisuus pienentää monin keinoin. Turha WC:n huuhtelu, lämpimän käyttöveden määrän minimimointi energiaa säästääkseen ja myös erillinen sadevesiviemäröinti ja sen sadeveden hyödyntäminen eri tavoin pienentää puhdistamolla käsiteltävän jäteveden määrää.

49 SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN JÄRJESTELMÄT
Kiinteistöissä on vahvavirtajärjestelmä ( 230v ), jota tarvitaan kodinkoneiden ja muiden sähkölaitteiden energiatarpeisiin. Automaatio-, turva- ja uusimmat valaistusjärjeselmät toimivat tasavirralla ja pienjänniteratkaisuina. Langattomat järjestelmät ovat yleistyneet nopeasti ICT- ja informaatiotekniikassa. Aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät myös Suomessa, kun paikallisen pientuottajan myynti sähköverkkon hinnoitellaan oikein ja investoinnin kannattavuus paranee. Sähkön turha kulutus pyritään minimoimaan, jotta vanhan energiantuotannon suurta hiilidioksiidipäästöä voidaan pienentää sulkemalla huonoja voimalaitoksia.


Lataa ppt "LVI-TALOTEKNIIKANJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN YLEISKUVAUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google