Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA"— Esityksen transkriptio:

1 TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA
Professori Karin C. Ringsberg, Nordic School of Public Health NHV, pääasiassa vastannut teeman suunnittelusta yhteistyössä tutkijaopiskelija Hrafnhildur Gunnarsdottir kanssa.

2 Tarkoitus Teeman I tarkoitus on, että osallistujien tiedot lisääntyvät, että he ymmärtävät terveyden ja elämäntavan välisen yhteyden sekä että he voivat suhteuttaa sen oman elämäntapaansa sekä lastensa ja perheensä elämäntapaan. KC Ringsberg

3 Teema I on jaettu viiteen keskustelunaiheeseen
Terveyden taustatekijät: Keskustellaan tekijöistä, jotka ohjaavat terveyttämme ja elämäntapaamme. Terveyttä edistävä työ : Keskustellaan terveyttä edistävän ja ennalta ehkäisevän työn eroista. Millainen on terveystilanne? Keskustellaan pohjoismaisten aikuisten ja lasten tavallisimmista elämäntapasairauksista. Terveys – enemmän kuin sairauden poissaoloa : Keskustellaan holistisesta, terveyttä edistävästä ja salutogeenisestä terveysnäkemyksestä. Uusia teemoja Perhe-elämäntapatyöpajassa työstettäviksi - Ryhmä laatii strategian tulevalle työlleen yhdessä. KC Ringsberg

4 WHO jakaa terveyden taustatekijät seuraavasti:
Sosiaaliset ja taloudelliset tekijät Fyysiseen ympäristöön liittyvät tekijät Yksilön luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät (elämäntapatekijät). Kuva 1. Terveyden taustatekijät WHO (2012). KC Ringsberg

5 Kuva 2. Terveyden taustatekijät, Dahlgren & Whitehead (1991).
KC Ringsberg

6 Mitä mieltä olette tästä terveyden taustatekijöiden jaosta?
Keskustelunaiheita Mitä mieltä olette tästä terveyden taustatekijöiden jaosta? Mihin ”kerroksiin” uskotte voivanne vaikuttaa? Miten voitte vaikuttaa? KC Ringsberg

7 Kuva 3. Elämäntapa ja vuorovaikutustekijät.
KC Ringsberg

8 Ellei, mistä ja miten saisit tällaisia tietoja?
Keskustelunaiheita Mitkä elämäntapavalintojesi tekijät vaikuttavat mielestäsi eniten sinuun ja perheeseesi? Mieti perheesi elämäntapaa. Voiko jotain muuttaa? Kertokaa toisillenne kokemuksistanne. Onko sinulla mielestäsi riittävästi tietoja, jotta voit tehdä oikeita päätöksiä terveellisestä elämäntavasta? Ellei, mistä ja miten saisit tällaisia tietoja? KC Ringsberg

9 Kuva 4. WHO:n terveyden edistämisen (health promotion) määritelmä.
”Prosessi, jonka avulla ihmiset voivat lisätä terveytensä ja sen parantamisen hallintaa” (Ottawa Charter 1986). Kuva 4. WHO:n terveyden edistämisen (health promotion) määritelmä. KC Ringsberg

10 Mihin tekijöihin voit vaikuttaa terveyden edistämiseksi?
Keskustelunaiheita Mitkä tekijät vaikuttavat omaan terveyteesi ja elämäntapaasi sekä lastesi ja muun perheesi terveyteen ja elämäntapaan? Mihin tekijöihin voit vaikuttaa terveyden edistämiseksi? Keskustelkaa siitä, miten voi käytännössä edetä. Keskusteletteko lasten kanssa terveydestä, kuten terveenä pysymisestä terveellisesti syömällä ja olemalla fyysisesti aktiivinen? KC Ringsberg

11 Taulukko 1. Pohjoismaisten vanhempien osuus, jotka keskustelevat terveydestä ja terveyttä edistävistä aktiviteeteista lastensa kanssa, ikäryhmät 2–6 vuotta ja 2–17 vuotta (2011). Lähde: NordChild 2011 KC Ringsberg

12 Kuva 5. Yhteiskunnan terveyskehitys viimeisen vuosikymmenen aikana
KC Ringsberg

13 Minkä uskotte aiheuttaneen tämän kehityksen?
Keskustelunaiheita Minkä uskotte aiheuttaneen tämän kehityksen? Miten voimme yhdessä kääntää suunnan? KC Ringsberg

14 Kuva 6. Terveellisiä elämäntapavalintoja.
Terveellisiä elämäntapa-valintoja lasten kasvuvuosina Lapset tekevät omia terveellisiä elämäntapavalintoja aikuisina Terveys lisääntyy ja elämäntapa- sairauksien rasitus vähenee Kuva 6. Terveellisiä elämäntapavalintoja. KC Ringsberg

15 Kuinka tärkeänä pidätte yhteyttä, joka on esitetty Kuvassa 6?
Keskustelunaihe Kuinka tärkeänä pidätte yhteyttä, joka on esitetty Kuvassa 6? KC Ringsberg

16 Taulukko 2. Terveiden pohjoismaisten lasten osuus ikäryhmissä 2–6 vuotta ja 2–17 vuotta.
Lähde: NordChild 2011 KC Ringsberg

17 Taulukko 3. Psykosomaattisista ongelmista kärsivien pohjoismaisten lasten osuus ikäryhmissä 2–6 vuotta ja 2–17 vuotta. Lähde: NordChild 2011 KC Ringsberg

18 Taulukko 4. Ylipainoisten pohjoismaisten lasten osuus ikäryhmissä 2–6 vuotta ja 2–17 vuotta.
Lähde: NordChild 2011 KC Ringsberg

19 Jos on, milloin lapsi yleensä tekee näin?
Keskustelunaiheita Onko lapsesi valittanut vatsakipua, päänsärkyä, unettomuutta tai vastaavia oireita? Jos on, milloin lapsi yleensä tekee näin? Miten luulet ylipainoisuuden vaikuttavan lapseen? Onko tyttöjen ja poikien välillä terveyteen/sairauteen liittyviä eroja? KC Ringsberg

20 Kuva 7. WHO:n terveyden määritelmä
Terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden tai heikkouden poissaoloa. WHO 1948 Kuva 7. WHO:n terveyden määritelmä KC Ringsberg

21 Keskustelkaa WHO:n terveyden määritelmästä.
Keskustelunaiheita Keskustelkaa WHO:n terveyden määritelmästä. Keskustelkaa siitä, miät terveenä oleminen merkitsee kullekin. Mainitkaa riskitekijöitä ja keskustelkaa siitä, miten ne voivat johtaa sairauteen. Mainitkaa terveystekijöitä ja keskustelkaa siitä, miten ne voivat edistää terveyttä. Keskustelkaa siitä, onko sukupuolten välillä eroja terveyden ja sairauden suhteen. KC Ringsberg

22 Kuva 8. Salutogeneesi KC Ringsberg

23 Elämänhallinta Ymmärrettävyys
Että kokee olemassaolon käsitettävänä ja ennustettavana, että ymmärtää, mitä omassa elämässä tapahtuu ja miksi. Hallittavuus Että kokee olemassaolon hallittavaksi, että selviytyy arjen vaikeuksista rakentavasti, että on resursseja, joihin voi turvautua. Mielekkyys Että elämä tuntuu mielekkäältä. Kuva 9. Elämänhallinta (Antonovsky 1991) KC Ringsberg

24 Keskustelkaa Antonovskyn terveyttä koskevista ajatuksista.
Keskustelunaiheita Keskustelkaa Antonovskyn terveyttä koskevista ajatuksista. Voiko ihmisellä olla eriasteinen terveys? Voiko olla sairas ja silti ihmisessä on terveyttä? Yrittäkää löytää konkreettisia esimerkkejä elämänhallinnasta keskusteltaviksi. KC Ringsberg

25 Kuva 10. Lapsen elämään liittyviä toimijoita.
KC Ringsberg

26 Uusia teemoja Perhe-elämäntavan työpajassa työstettäviksi
KC Ringsberg


Lataa ppt "TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google