Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010 Klo 9 messu Klo 10 kirkkokahvit Klo 10.30-12.00 jumalanpalvelusopetuksen johdantoluennot Klo 12.15-13.00 lounastauko.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010 Klo 9 messu Klo 10 kirkkokahvit Klo 10.30-12.00 jumalanpalvelusopetuksen johdantoluennot Klo 12.15-13.00 lounastauko."— Esityksen transkriptio:

1 Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010 Klo 9 messu Klo 10 kirkkokahvit Klo 10.30-12.00 jumalanpalvelusopetuksen johdantoluennot Klo 12.15-13.00 lounastauko Klo 13.15-16.00 soveltavien opintojen idea, oppimisajattelu, uskontokasvatuksen perusteet

2 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento2 Soveltavat opinnot teologisen tieteen ja työelämän kohtaamispaikkana Orientaatiojakson johdantoluento - Heikki Salomaa -

3 Johdantoluento soveltavien opintojen opiskelijoille Käytännön järjestelyt lukuvuonna 2010-2011 • Tieteen ja työelämän kohtaamispaikka • Yliopiston kannalta • Kirkon kannalta • Opiskelijan kannalta • Soveltavien opintojen oppimisajattelu • Odotukset soveltavia opintojen kohtaan, Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento3

4 Soveltavien opintojen rakenne (1) ORIENTAATIOJAKSO SYKSYLLÄ 2010 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento4 Vierailu seura- kunnassa --- Syksyn palaute ja arviointi Info ja oman TOPSin valmista- minen RYHMÄT SYKSYLLÄ: •Jumalanpalveluselämä •Homiletiikka •Kirkkolaulu •Sielunhoito •Uskontokasvatus •Kirkolliset toimitukset •Työyhteisöseminaari

5 Soveltavien opintojen rakenne (2) KEVÄT 2011 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento5 TYÖSSÄOPPIMISJAKSO SEURAKUNNASSA Jumalanpalvelusryhmä Uskontokasvatusryhmä Identiteettiryhmä Sielunhoitoryhmä Kevään palaute ja arviointi

6 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento6 Kaksi instituutiota – kaksi historiaa Yliopisto (ikä 921 v.) tieteen ihanteet: rehellisyys, avoimuus ja kriittisyys - riippumaton koulutus ja tutkimus Kirkko (ikä ~1975 v.) uskonnollinen symboli- universumi: Usko Jumalaan - todistus, palvelu, yhteys

7 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento7 Yliopiston ja kirkon tilanne 2009

8 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento8 Kaksi teologiaa – rinnakkain vai vastakkain YLIOPISTO Akateeminen teologian opiskelu TEOLOGIA II KIRKKO Papin työ seura- kunnassa TEOLOGIA I

9 Mitä maisterilta kysytään kapitulissa? -Millainen on käyttöteologiasi, jonka kautta katselet elämää ja tulevaa työtäsi kirkossa? -Kerro, minkä teologisen kirjan olet viimeksi lukenut ja mikä siinä, innosti sinua? -Kuka teologi on jättänyt jäljen ajatteluusi? Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento9

10 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento10 Kahden teologian synergia TEOLOGIA II YLIOPISTO TEOLOGIA I KIRKKO Soveltavat opinnot

11 Suoritettuaan soveltavat opinnot opiskelija • on tutustunut ja saanut kokemusta papin/lehtorin työn keskeisistä osa-alueista • hallitsee keskeisten työtehtävien onnistuneen suorittamisen edellyttämät tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet • on motivoitunut kehittämään omaa ammatti-identiteettiään pappina/lehtorina • ymmärtää kirkon työn ammattietiikan eri ulottuvuuksia ja osaa soveltaa niitä omaan toimintaansa • hallitsee kirkon järjestämään ordinaatiokoulutukseen osallistumisen edellyttämiä tietoja ja taitoja • osaa toimia seurakunnassa moniammatillisen tiimin jäsenenä arvostaen omaa ja muiden erityisosaamista SOVELTAVIEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2007 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento11

12 Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento12 Soveltavat opinnot: silta kahden teologian välillä TEOLOGIA II YLIOPISTO TEOLOGIA I KIRKKO Soveltavat opinnot (20 op) Oppimisalueet: - työelämätaidot - käyttöteologia - ammattietiikka - vuorovaikutus- ja viestintätaidot - spiritualiteetti

13 Papin ammattitaidon osa-alueet • Käytännön työelämätaidot • Teologinen pääoma: käyttöteologia • Ammattietiikka • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot • Spiritualiteetti uskontradition persoonallisena tulkintaosaamisena Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento13

14 Soveltavien opintojen toisenlainen oppiminen • Kokemuksellinen oppiminen • Reflektiivinen oppiminen (ryhmäohjaus) • Sosiaalinen oppiminen • Oleutuminen, ehdollistuminen • Konstruktivistinen oppiminen Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento14

15 Sosiaalinen oppiminen Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento15 Opiskelija Ohjaava pappi Sielunhoitoryhmän ohjaaja Jumalanpalvelus- ryhmän ohjaaja Uskontokasvatus- ryhmän ohjaaja Seurakunnan kirkkoherra Seurakuntalaiset, yleisöpalaute Seurakunnan työyhteisö Vertaisryhmän tuki ja palaute Vertaisryhmän kilpailu ja kateus Yliopistonlehtori palautteen antajana - Minustako papiksi?

16 Tulevaisuuden papin haaste • Läntisessä maailmassa vallitseva ajan henki on totuus- ja arvorelativismin kyllästämää. Yksilön vapaus omiin valintoihin on korostunut äärimmilleen. Uhka tulee siitä, että tällainen relativismi on aina ollut ihannemaaperää propagandalle. (Joni Pyysalo, SK 15-16/09, 78). Miten on olla teologina maailmassa, jossa fundamentalismi ja kyynisyys kamppailevat sieluista? Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento16

17 Soveltavat opintojen prosessi: • Ei riitä, että valmistut maisteriksi. • On myös tultava teologiksi, jolla on • koetellut työelämätaidot • toimiva käyttöteologia • läpiajateltu ammattietiikka • hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot • henkilökohtainen spiritualiteetti • Se kestää koko elämän. • Selvitä itsellesi, mitä tavoittelet soveltavissa opinnoissa. TOPS on avain siihen! Heikki Salomaasoveltavien opintojen johdantoluento17


Lataa ppt "Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010 Klo 9 messu Klo 10 kirkkokahvit Klo 10.30-12.00 jumalanpalvelusopetuksen johdantoluennot Klo 12.15-13.00 lounastauko."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google