Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirkkojärven aloittavien ryhmien orientaatiopäivät 11. – 13.8.2010 Nitoja-hankkeen päätösseminaari 19.11.2010 Terhi Kokkonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirkkojärven aloittavien ryhmien orientaatiopäivät 11. – 13.8.2010 Nitoja-hankkeen päätösseminaari 19.11.2010 Terhi Kokkonen."— Esityksen transkriptio:

1 Kirkkojärven aloittavien ryhmien orientaatiopäivät 11. – 13.8.2010 Nitoja-hankkeen päätösseminaari 19.11.2010 Terhi Kokkonen

2 Tämän esityksen sisältö ja rakenne 1.Orientaatiopäivien suunnittelun taustat ja tavoitteet 2.Orientaatiopäivien organisointi ja aikataulutus 3.Palautetta ryhmänohjaajilta ja opiskelijoilta

3 1. Orientaatiopäivien suunnittelun taustat ja tavoitteet

4 Orientaatioryhmän tekemä pohjatyö •Nitoja-hankkeen nettisivuilta löytyvät orientaatiotyöryhmän syksyksi 2009 kehittelemät orientaatiomallit (http://www.nitoja.fi/?page_id=35, polku: www.nitoja.fi > Orientaatio > orientaatiomallia). •Tein syksyllä 2009 muistion, jossa ehdotin parannuksia Espoonlahden orientaatiopäivien toteutukseen. •Kirkkojärven orientaatiopäivien suunnittelussa oli apuna Mirja Vallisaaren Lehtimäki C –taloa varten tekemä suunnitelma, jonka taustalla oli Lakelassa 2009 toteutettu malli.

5 Etukäteistoiveita orientaatiopäiviin •Ryhmänohjaajat toivoivat, että orientaatiopäiviin varattaisiin aikaa opiskelijoiden yksilöhaastattelujen aloittamiseen. •Opiskelijoille on tärkeää luoda perusturvallisuus: •ei “haahuilua”, ei “palloilua”, vaan selkeä, aikataulutettu ohjelma → tunne siitä, että aikuisilla on “homma hanskassa” •monta aikuista vastaanottamassa yhtä luokkaa → tunne siitä, että talon aikuiset puhaltavat yhteen hiileen •koulun pelisääntöjen läpikäyntiä heti alkuun → tunne siitä, että käyttäytymiselle on rajat ja ongelmiin puututaan.

6 2. Orientaatiopäivien organisointi ja aikataulutus

7 Ryhmäkohtaiset lukujärjestykset •Laadin jokaiselle ryhmälle lukujärjestyksen kaikille kolmelle päivälle. •Ryhmänohjaajat jakoivat lukujärjestykset opiskelijoille. •Lukujärjestykset löytyivät myös ala-aulan seinältä, ilmoitustaulusta, ja 2. kerroksen seinältä.

8 Esimerkki ryhmäkohtaisesta lukujärjestyksestä

9 Aloituspäivän järjestelyt •Kaikille opettajille on maksettu aloituspäivästä erikseen, joten jokainen oli töissä. Laadin ”nakkilistan”, jossa jokaiselle oli joku tehtävä. •Muutama opettaja päivysti C-talon ala-aulassa: auttoi opiskelijoita löytämään nimensä listoista, ja osaamaan oikeaan luokkaan jne. Lisäksi he toimivat taukojen aikana Savuton Omnia –vastaavina. •Valokuvausvastaavat kiersivät luokassa kuvaten jokaisen opiskelijan. Kuvat ja nimet kerättiin opettajien käyttöön P-asemalle. •Kukin ryhmä vietti päivän oman ryhmänohjaajansa kanssa. Ryhmänohjaajan lisäksi mukana oli joku ryhmää 1. jaksossa opettava opettaja.

10 Aloituspäivän tavoitteet Tavoitteena oli, että opiskelija •tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi •tutustuu omaan ryhmään ja ryhmänohjaajaan •tutustuu C-taloon ja Kirkkokadun tiloihin sen verran, että osaa orientaatiopäivien ajan toimia: löytää luokkiin, auditorioon, ruokailuun ja Kirkkokadun opintotoimistoon •saa alustavan käsityksen siitä, missä ”omat” tilamme Kirkkokadulla ovat •saa täytettyä ja palautettua lomakkeet ja todistukset •saa selville lähipäivien (orientaatiopäivien ja ryhmäytymispäivän) ohjelman.

11 Aloituspäivän aikataulutus •Klo 9 - luokassa ryhmänohjaajan ja kaksoisopettajan kanssa: tervetuliaissanat, käytännön paperisota •Ruokailu eri ryhmillä 10 minuutin välein porrastetusti •Ruokailun jälkeen tutustumista ryhmätovereihin ja koulun tiloihin •Kaikki kokoontuivat klo 14 auditorioon, jossa rehtori Juha-Pekka Saarinen ja koulutusjohtaja Anitta Smura toivottivat kaikki uudet opiskelijamme tervetulleiksi, sekä puhuivat Omnian pelisäännöistä yms.

12 2. ja 3. orientaatiopäivän tavoitteet •Sekä luki- että matematiikkatestien teettäminen kaikissa ryhmissä. ERVA:lla oli päävastuu asiasta, testien valvonta oli jaettu ryhmänohjaajille/muille opettajille. •Opiskelijan oppaaseen tutustuminen. •Hyvistä opiskelutavoista keskusteleminen. •Opiskelijan tukipalveluihin, OHR:ään ja muuhun henkilökuntaan tutustuminen. •Oman tutkinnon opetussuunnitelmaan, oman tutkinnon sisältöihin, mahdollisiin opintopolkuihin ja etenkin 1. jakson sisältöön tutustuminen. •Koulun IT-asioihin ja tietoturvasääntöihin tutustuminen. •Koulun pelisääntöihin, käytöstapoihin ja turvaohjeisiin tutustuminen.

13 2. orientaatiopäivän järjestelyt •Päivä aloitettiin luki- tai matematiikkatestillä. •Ryhmänohjaajalle järjestyi jonkin aikaa pitää opiskelijakohtaisia haastatteluja, koska koulutusjohtajan luvalla saatiin palkata toinen opettaja joksikin aikaa tutustuttamaan ryhmää opiskelijan oppaaseen sekä toisiinsa ja/tai IT-asioihin. (Opetettava asia vaihteli ryhmäkohtaisesti.) •Päivän päätteeksi kokoonnuttiin auditorioon kuulemaan opiskelijahuoltoryhmän ja IT-tuen asioita.

14 Oppimateriaalia Opiskelijan oppaan läpikäymisessä oli mahdollisuus hyödyntää laatimaani tehtävää (kuva vas.) Lisäksi olin monistanut käyttöön nimibingo- ruudukkoja tutustumisleikiksi

15 3. orientaatiopäivän järjestelyt •Päivä aloitettiin luki- tai matematiikkatestillä. •Ruokailun jälkeen merkonomiryhmät kokoontuivat auditorioon kuulemaan tutkinnon rakenteesta, OPS:eista, opintopoluista jne. Datanomit kävivät näitä läpi omassa luokassaan. Tarkoitukseni oli kerätä auditoriossa myös palautetta orientaatiopäivistä omalla lomakkeellani. Auditorion tilaisuus kuitenkin keskeytyi palohälytykseen. •Päivän päätteeksi käytiin ryhmänohjaajan kanssa kampuskierroksella, katsomassa Kirkkojärven uutta rakennusta sekä bussien lähtöpaikka maanantaiksi Velskolaan.

16 3. Palautetta ryhmänohjaajilta ja opiskelijoilta

17 Ryhmänohjaajat: Aikataulutus helpotti työtä, kaksoisopettajuus antoi tukea •Ryhmänohjaajilta tuli kiitosta lukujärjestyksistä, joiden pohjalta oli helppo valmistella orientaatiopäivien tunnit. •Kiitosta saivat myös tutustumista ja opiskelijan oppaaseen perehtymistä varten laaditut valmiit tehtävät. •Kaksoisopettajuus helpotti ryhmänohjaajan työtä. Aloittelevalle ryhmänohjaajalle kokeneen kollegan apu oppitunneilla oli tärkeää. Vastaavasti kokeneen ryhmänohjaajan “apuopettajana” juuri taloon tulleen uuden opettajan oli helppo päästä “sisään” työhönsä.

18 Ryhmänohjaajat: Jos pelisäännöistä puhutaan, niiden pitää myös päteä •Etukäteen oli annettu vahva viesti, että Kirkkojärven koulun tiloissa tulisi käyttää sisäkenkiä. •Ryhmänohjaajat ja muut aikuiset puhuivat asiasta orientaatiopäivillä. Minä suunnittelin vielä toimintapäiväänkin “Tuunaa tossu” –tehtävän. •Loppujen lopuksi sisäkenkäsääntöä ei Kirkkojärvellä noudateta tai valvota. •Ryhmänohjaajat kokivat, että heiltä kului aikaa ja auktoriteettia turhaan asiaan.

19 Yhden ryhmän opiskelijapalaute: Orientaatiopäivissä oli hyvää… •Tiedon saaminen (9 mainintaa) •Ruoka (4 mainintaa) •Välitunnit (3 mainintaa) •Omaan alaan tutustuminen (3 mainintaa) •”Kaikki” (2 mainintaa); ”suurinpiirtein kaikki” (1 maininta) •”Rento meininki” (3 mainintaa); päivien helppous (1 maininta) •Päteviltä vaikuttavat opettajat (2 mainintaa); mukavat opettajat (2 mainintaa); opettajiin tutustuminen (1 maininta) •Kouluun ja ryhmätovereihin tutustuminen (1 maininta)

20 Yhden ryhmän opiskelijapalaute: Orientaatiopäivissä oli huonoa tai ei toiminut… •”En osaa sanoa”, ”EOS”, -, tai tyhjä kohta: 6 paperissa •Liian paljon samojen asioiden toistoa (2 mainintaa) •Hidas tahti (2 mainintaa) •Ei tutustuttu muihin luokkalaisiin (2 mainintaa) tai koulualueeseen (1 maininta) •Alkuhässäkkä (1 maininta); sekava alku (1 maininta) •Keskeneräisen tuntuinen koulu (1 maininta) •Palohälytys, ulkona oli kuuma (1 maininta) •Pitäisi päästä koneille (1 maininta) •”Pedagokisesti katsoen opettajilla oli hieman hapuilua, mikä oli tietysti ymmärrettävää, kun vetivät ensimmäistä kertaa”


Lataa ppt "Kirkkojärven aloittavien ryhmien orientaatiopäivät 11. – 13.8.2010 Nitoja-hankkeen päätösseminaari 19.11.2010 Terhi Kokkonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google