Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tehtävä: Tiimiakatemian markkinointiprosessien kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tehtävä: Tiimiakatemian markkinointiprosessien kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Tehtävä: Tiimiakatemian markkinointiprosessien kehittäminen
Kolme prosessia 4 P:n ja Kaken näkökulmasta: Tiimiakatemian ansaintalogiikka, mm. rakettikorjaamo/ Kimmo Tiimiyrityksen markkinointiprosessi / Simo Tiimiakatemian markkinointiprosessi / Johanna Muista kohderyhmät: Opiskelijat, yritykset, oppilaitokset. Visio mielessä! Miten rikot rajoja, miksi olet johtava ja miten niin eurooppalainen? Vaihe 1: Prosessien johtavat ajatukset tehtäviin perustuen luettuun kirjallisuuteen. Mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten? => Esitys valmentajaraadille (15 min), kun valmis. Viimeistään klo 17. Vaihe 2: 3 H synnytys. Esitys klo alkaen. Esityksen käsikirjoitus, teoriat, hauskuus, innovatiivinen ratkaisu. Muista mallinnus! Tikulla käsikirjoitus ennen esitystä!

2 CREF-malli Kake-malli
Promotion Markkinointi- viestintä Collaboration Kaksisuuntainen markkinointi Price Hinta Revenue Model Ansaintamalli Product Tuote Experience Kokemus Place Saavutettavuus Findability Löydettävyys (etsittävyys)

3 Colloboration – kaksisuuntainen markkinointi
Peruspilarina syvempi yhteistyö asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tulee antaa mahdollisuus tavoittaa yritys (brändi) hänelle merkityksellisellä tavalla ja hänen ehdoillaan. Syvemmällä yhteistyöllä voidaan tuottaa konkreet-tisia tuotekehitysideoita ja lisätä asiakkaiden sitou-tumista. Internet ja muut vuorovaikutteiset kanavat soveltuvat erinomaisesti yhteistyön syventämiseen, vaikka ne toimivatkin parhaiten yhteistyössä muiden kanavien kanssa.

4 Revenue model - ansaintamalli
Hinta ei enää ole tärkeä kilpailukeino – yhä useammin tuotteen tai palvelun hinta ei ole enää keskeinen asia markkinoinnissa tai hinnalla ei edes pystytä kilpaile-maan. Hinnan avulla ei enää voida määritellä kohderyhmää eikä markkinointiviestinnän sisältöä. Köyhä opiskelija saattaa kuulua kohderyhmään, jolle markkinoidaan kalliita design-käsilaukkuja ja luksuslomia.

5 Experience - kokemus Enää ei ole kysymys siitä, millainen tuote tai palvelu on, vaan siitä, millaisen kokemuksen asiakas saa. Kun markkinointi on tarina ja tuotteen kaikki osa-alu-eet toimivat yhdessä, tuote, myymälä, palvelu, mark-kinointi, paketointi ja internetsivusto muodostavat kokonaisvaltaisen myönteisen kokemuksen, parhaas-sa tapauksessa mieleenpainuvan elämyksen Myös b-to-b maailmassa myydään kokemuksia. Tuot-teiden ja palvelujen sijaan myydään ratkaisuja: kom-munikaatioratkaisuja, kuljetusratkaisuja……

6 Findability - löydettävyys
Löydettävyys tarkoittaa sitä, kuinka helposti tietty tuo-te, brändi tai henkilö on löydettävissä sattumalta tai hakuprosessin avulla. Tuotteen ja tiedon pitää löytyä oikeista paikoista oike-aan aikaan – oikeista lehdistä, kauppiailta, medioista ja yhä useammin oikeista paikoista verkossa. Mistä asiakkaamme hakevat tietoa ostoprosessinsa tueksi?

7 Lauantai 1) Markkinoinnin johtamisen kriteerit
2) MT 6 avausjakson palaute Motorolan mukaan 3) Hei! Miten me tuunaamme asiakkaita? - Valmistautuminen ensi kertaan

8 a) Markkinoinnin johtamisen kriteerit
1) Arvioi ryhmän kapteenin toiminta viitekehyksen kautta Jokaisesta alueesta 0 tai 1 piste Yhteensä 0-10 piste Yleisluonnehdinta 2) Mitkä ovat markkinoinnin johtamisen kriteerit? Muutatko näitä vai mennäänkö näillä MT 6:n loppuun 3) Arvioi valmentajien toiminta tiiminä viitekehyksen kautta Palautus lauantaina klo alkaen

9 Markkinoinnin johtamisen kriteerit (0-10 p.)
0 tai 1 piste Teorian ymmärtäminen Soveltaminen Tietojen saaminen Organisointi Markkinoinnin tavoitteet Operatiivinen johtaminen Markkinoinnin johtamisen kriteerit (0-10 p.) Tiimi Innovatiivisuus Turvallinen ilmapiiri Ideointiprosessi Motivointi Tiimin osaamisen hyödyntäminen Tasapuolisuus Tiimin rytmi

10 b) Motorola Mikä meni hyvin Mikä meni huonosti? MT 6 avausjakso, 4 P Mitä parannamme ensi kerralla? Mitä opin?

11 Hei! Miten me tuunaamme asiakkaita? 3.-5.4. Revontuli
Samat tiimit Tiimit valitsevat itse uudet kapteenit (komissaarit) Ennen Jyväskylää informoidaan valmentajille Uudet komissaarit ovat suunnittelukomissiossa Uudet komissaarit sopivat keskenään ristipölytyksestä, 2 henkilöä vaihdetaan, ilmoitetaan Timolle mennessä Samat projektit asiakkuuden kannalta: Tiimiakatemian ansaintalogiikka / Kimmo Tiimiyrityksen markkinointiprosessi / Simo Tiimiakatemian markkinointiprosessi / Johanna Johanna korvaa poissaolon asiakaskäynnillä ja tarinalla Milanossa Yksi jokaisen ryhmän kohdeasiakaskäynti ja tarina asiakaskäynnistä mennessä Timolle Jokainen lukee vähintään kaksi kirjaa asiakkuudesta ja tekevät esseen 3.4. mennessä Raportit 3H-synnytyksistä jakeluun kaikille mennessä


Lataa ppt "Tehtävä: Tiimiakatemian markkinointiprosessien kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google