Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHTEINEN TAVOITTEEMME: Kesätyöpaikka peruskoulun päättäville Keski-Suomessa kesällä 2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHTEINEN TAVOITTEEMME: Kesätyöpaikka peruskoulun päättäville Keski-Suomessa kesällä 2007."— Esityksen transkriptio:

1 YHTEINEN TAVOITTEEMME: Kesätyöpaikka peruskoulun päättäville Keski-Suomessa kesällä 2007

2 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Miksi? • Tavoitteena järjestää peruskoulun päättäville nuorille kesätyökokemus (vrt. aiemmin työmarkkinakeskusjärjestöjen aloitteesta toteutettu kampanja ”Tutustu työelämään ja tienaa”) • Toteutus Keski-Suomen maakunnassa kesällä 2007, koko ikäluokka noin 3360 15-16-vuotiasta • Taustalla nuoren oma-aloitteisuuden, ammatinvalinnan, elämänhallinnan ja aktiivisuuden tukeminen  yrittäjyyskasvatus  syrjäytymisen ehkäisy paluu

3 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Miten? • Kunnat vastaavat kampanjan organisoinnista paikallisesti, myös useamman pienen kunnan yhteinen toimisto/toimija on mahdollinen • Kesätyötoimisto voi hoitaa kunta itse, paikallinen 4H-yhdistys, työvoimatoimisto, yrittäjäjärjestö, nuorten työpaja tms. paikallinen toimija • Toimintaa tuetaan EU-rahoitteisella Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa –hankkeella • Hankkeen hallinnoija on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO), yhteistyötahoina Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, kunnat, Y4 –prosessi, Keski- Suomen 4H-piiri, Taloudellinen Tiedotustoimisto, työvoima- viranomaiset paluu

4 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Huomioitavaa •Toiminta suunnataan vuonna 2007 peruskoulun päättävälle ikäluokalle (15-16-vuotiaat) koko maakunnassa •Kyseessä noin 3360 nuorta •Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat joulukuussa 2006 suosituksensa jäsenliitoilleen ”Tutustu työelämään ja tienaa” –mallin mukaisen kesäharjoitteluohjelman jatkamisesta edelleen vuosina 2007-2010 •Kesätyöpaikat järjestetään niillä toimialoilla, jotka solmivat keskusjärjestöjen yleissopimukseen perustuvan em. mallin mukaisen nuorten kesätyösopimuksen vuodelle 2007 •Mukana ovat useimmat toimialat, lisätietoa esim. www.tat.fi  Nuorten kesätyötwww.tat.fi paluu

5 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Laki nuorista työntekijöistä Nuoria työntekijöitä koskeva lainsäädäntö otettava huomioon, muun muassa: –Laki nuorista työntekijöistä –Suositus nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä –Lainsäädäntöä nuorille työntekijöille  ikä, työaika, sopimus tehtävästä työstä, työsuojeluasiat, sallitut/kielletyt/vaaralliset työtehtävät, perehdytys, ohjaus, yrityksen säännöt, työvaatteet ja -jalkineet… paluu

6 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Kunnan tehtävät •Kunta tekee partnerisopimuksen hankkeeseen osallistumisesta hankehallinnoijan (JAO) kanssa •Kunta etsii paikallisen toimijan = Kesätyötoimiston hoitajan hoitamaan kampanjan käytännön järjestelyjä paikkakunnalla •Kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin maksamalla kuntarahoitusosuuden (15 €/peruskoulun päättävä nuori) •Kunta saa hankkeen tuella oman kuntansa kesätyötoimiston käyttöön enimmillään (todellisen työajan käytön mukaan) 50 €/ peruskoulun päättävä nuori paluu

7 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Hankehallinnoijan tehtävät •Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO) •Hallinnoija –tiedottaa kunnille kampanjasta ja sen toteutuksesta –solmii partnerisopimukset kuntien kanssa –ohjeistaa paikallisia toimijoita Tutustu työelämään ja tienaa – mallin ehtoihin sekä muihin nuoren palkkaukseen, perehdytykseen ja nuorta koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa –vastaa hankkeen tiedotukseen, raportointiin ja seurantaan liittyvistä asioista –hoitaa EU-hankehallinnoinnin maksatukseen liittyvät tehtävät paluu

8 Nuorille kesätyöpaikka Keski-Suomessa Kesätyötoimiston tehtävät Toimisto •etsii paikkakunnalta sopivat työnantajat •välittää työnantajille ohjeet muun muassa nuoren palkkaukseen, korvauksesta maksettaviin sivukuluihin, verotukseen ja nuorta koskevaan lainsäädäntöön liittyen •tiedottaa kesätyömahdollisuudesta oman paikkakuntansa peruskoulun päättäville nuorille yhteistyössä opinto- ohjaajan/luokanvalvojan/rehtorin kanssa •toimittaa kesätyödiplomit koululaisille ja ohjaa työnhakumenettelyssä sekä palautteen keruussa •vastaa EU-rahoituksen edellyttämästä Kesätyötoimiston työajanseurannasta ja muusta raportoinnista hankehallinnoijalle

9 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Työnantajan tehtävät •Saa nuoren tutustumaan työhön ja avuksi työpaikalle •Saa tilaisuuden perehdyttää paikkakuntalaisen nuoren omalle alalleen ja työpaikkaan •Solmii kesätyöjaksoa koskevan työsopimuksen työllistettävän nuoren kanssa •Ottaa huomioon nuoren työllistämistä ja työsuojelua koskevat lait, asetukset ja ohjeet •Vastaa nuoren ohjauksesta ja asianmukaisesta perehdytyksestä työhön •Maksaa nuorelle palkkaa työmarkkinakeskusjärjestöjen suosituksen (Tutustu työelämään ja tienaa –malli) mukaisesti 280 euroa/kahden viikon jakso •Saa kaiken tarvitsemansa avun paikkakunnan Kesätyötoimistosta paluu

10 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Kampanjan rahoitus •Toiminnan käynnistäminen ja organisointi toteutetaan Euroopan Unionin (ESR) ja keskisuomalaisten kuntien rahoituksella •Kampanjan kokonaisrahoitus muodostuu -työnantajien maksamista nuorten palkoista -EU-rahoituksesta (organisointi ja hallinnointi) -kuntien rahoitusosuuksista (kampanjatoimistot) paluu

11 Peruskoulun päättäville kesätyöpaikka Keski-Suomessa Lisätietoa Keski-Suomen Kesätyötoimistoista: www.jao.fi/kesätyöwww.jao.fi/kesätyö > Kesätyötoimistot Hankkeen hallinnoijalta: Kehittämispäällikkö Aino Malin Puh. (014) 444 5147 tai 040 707 4145 Sähköposti: aino.malin@jao.fiaino.malin@jao.fi


Lataa ppt "YHTEINEN TAVOITTEEMME: Kesätyöpaikka peruskoulun päättäville Keski-Suomessa kesällä 2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google