Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EPÄONNISTUMISESTA SELVIÄMINEN URHEILUSSA – seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EPÄONNISTUMISESTA SELVIÄMINEN URHEILUSSA – seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 EPÄONNISTUMISESTA SELVIÄMINEN URHEILUSSA – seminaari
Arcada Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen ammatillinen työryhmä, Suomen ammattivalmentajat SAVAL ry, Suomen Valmentajat ry ja Suomen urheilupsykologinen yhdistys SUPY ry

2 SEMINAARIOHJELMA Valmentautumisen psykologian kenttä kokonaisuudessaan Urheilupsykologit Päivi Frantsi ja Satu Kaski Miksi ja mitä hyötyä trauman käsittelystä valmentamiseen? Dosentti, kriisi- ja traumapsykologiaan erikoistunut psykologi Salli Saari Keskustelu ja kysymykset Lounas klo 12.00 Käytännön kokemuksia trauman kohtaamisesta ja käsittelystä Entinen urheilija Julia Romanyuk (rytminen voimistelu) Valmentaja Jukka Partinen (purjehdus) Kahvitauko n. klo 14.00 Mitä valmentajan tulee tietää trauman käsittelystä; ammatillisuuden rajat ja tarjolla oleva apu Urheilupsykologit Satu Kaski ja Terhi Mets Loppuyhteenveto.

3 Valmentautumisen psykologian kenttä kokonaisuudessaan

4 Urheilijan ja valmentajan yhteistoiminnan taso
Valmentautumisen psykologiasta tarvitaan tietoa kaikilla toiminnan tasoilla Organisaatiotaso Urheilijan ja valmentajan yhteistoiminnan taso Urheilijataso

5 Valmentautumisen psykologia
Yksilöstä koko systeemiin (esim. urheilijasta – urheiluorganisaatioon/elämäntilanteeseen) Taidosta koko persoonaan (esim. keskittymiskyvystä – tulemaan omaksi minäksi) Yksilöstä suhteeseen (esim. valmentajasta – vuorovaikutukseen joukkueen kanssa/kilpailuun)

6 Valmentaja tarvitsee osaamista valmentautumisen psykologiasta, pystyäkseen mm…

7 Kohtaamaan urheilijan kokonaisvaltaisesti.

8 Rakentamaan suotuisan oppimis- ja valmennusilmapiirin.

9 Pystyäkseen opettamaan taitoja.

10 Kehittymään valmentajana itsearvioinnin ja itsereflektion kautta.

11 Urheilija tarvitsee ohjausta ja tukea mm…

12 Oppiakseen käyttämään psyykkisen valmennuksen menetelmiä valmentautumisen apuna.
Vireyden säätely, ajatusten ohjaaminen, keskittyminen, rentoutuminen, kilpailujännityksen käsittely

13 Ajattelu- ja tunneälytaitojen kehittämisessä.

14 Urheilijan identiteetin ja uran rakentamisessa.

15 Yleisessä elämänhallinnassa.

16 Itsetuntemuksen- ja itseohjaustaitojen kehittämisessä.

17 Vaikeuksien ja traumojen käsittelyssä.

18 Tavoite Psyykkistä hyvinvointia ja persoonallisuuden kehitystä tukeva valmennus Psyykkisten taitojen opettaminen Ongelmien hoito Menetelmät (esim) Vuorovaikutuksen kehittäminen, valmentajan työnohjaus, oppimis-, harjoittelu- ja kilpailuilmapiirin kehittäminen Erilaiset interventiot; kyselyt –purku (esim. joukkuehenki) Kognitiiviset taidot: keskittyminen, ajattelunstrategiat Itsesäätely: Tietoinen läsnäolo, rentoutuminen, stressinhallinta , ”tietoinen tunnetyö” Yleiset: tavoitteiden asettaminen Persoonaan liittyvät: vahvuudet Haitallinen kilpailujännitys, urakriisit, TRAUMAT, loukkaantumiset, uran lopettaminen, ristiriidat jne. Toteuttajat Urheilija, valmentaja, työnohjaaja, valmentajakouluttaja, psyykkinen valmentaja ja/tai urheilupsykologi Urheilija, valmentaja, psyykkinen valmentaja, urheilupsykologi Urheilupsykologi (sert), jolla perehtyneisyys em. asioihin tai psykoterapeutti Osa-alueet (Lintunen ym. 1997, Frantsi & Kaski, 2014 lisäykset)

19 Psyykkinen valmentautuminen Toiminnalliset tasot
Kilpailu & Tulos ”LAJIOSAAJA” Harjoittelu Urheilemiseen liittyvät ajatus- ja toimintamallit URHEILIJA Motivaatio & Päämäärät Elämäntilanne & Elämänhallinta IHMINEN Lähde: Niilo Konttinen

20 Haasteiden kohtaaminen on psyyken kehittymisen ehdoton edellytys!
1.Kyvyt ja taidot 2.Asenne, halu 3.Reagointitavat ja taipumukset, valmiudet Haasteet, ongelmat ja häiriöt -Vastoinkäymiset -Menestys -Muutokset -Kriisit Henkinen vahvuus Konttinen 2011, Frantsi ja Kaski lisäyksin, 2014

21 Kysymyksiä kommentteja!


Lataa ppt "EPÄONNISTUMISESTA SELVIÄMINEN URHEILUSSA – seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google