Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuulivoima ja maanomistaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuulivoima ja maanomistaja"— Esityksen transkriptio:

1 Tuulivoima ja maanomistaja
Maa- ja ympäristöpoliittinen päivä Seinäjoki Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

2 Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite Tuulivoima on ilmaista, aina kotimaista, ympäristöystävällistä energiaa Sopii hyvin bioenergian rinnalle eikä uhkaa sen tuotantoa. Suomeen n voimalaa = 2500 MW = 6 TWh Yksi tuulivoimala nyt keskimäärin 2-3 MW Tuulivoiman osuus sähkönkäytöstä 0,3 %  6 % Voimaloita suunnittelevat ja rakentavat lähinnä energiayhtiöt. Myös muutamat maanomistajat ovat perustaneet tuulivoimayhtiöitä. Kaikki tarvitsevat kuitenkin maata.  Tuulivoimatontin vuokraamisesta tai tuulivoiman tuottamisesta tuloja maanomistajille.

3

4 Tuulivoimalat Suomessa

5 Tuulivoimahankkeet elokuu 2012

6 Miten tuulivoimahanke etenee?
Miten tuulivoimahanke etenee? 1. Tuulivoiman tuottaja   parhaat tuulialueet 2. Neuvottelut maanomistajan ja kunnan kanssa  esisopimukset maan vuokrasta. 3. Energiayhtiön esiselvitys maankäytöstä, luontoarvoista, maisemasta, melusta, merikotkista  onko rakentamiselle esteitä 4. Selvitys tuulesta, voimaloiden sijoituksesta, tuotannosta  tuuleeko varmasti tarpeeksi paljon 5. YVA = ympäristövaikutusten arviointi - kun suunnitellaan >10 voimalan tai >30 MW:n puistoa 6. Kaavoitus, luvitus, rakennussuunnittelu, huoltotiet, rakentaminen, sähköverkkoon liittäminen jne.  Pitkä ja melko hidas prosessi: n. 3 vuotta YVA:n kanssa

7 Mihin tuulivoimala kannattaa tai voi sijoittaa?
Mihin tuulivoimala kannattaa tai voi sijoittaa? Tuulisuus >7,0 m/s vuoden keskiarvona, >2400 tuntia vuodessa Avomerelle rakentaminen kallista, tuntureilla muita arvoja  Rannikon yksityismetsät potentiaalisimpia rakennuskohteita Puskurivyöhykkeet tiettyihin alueisiin Lentokentät, Puolustusvoimat, asutukseen m, Natura 500 m, muut suojelualueet 1000m, linnusto, kuten merikotkan pesä 2 km (FINIBA-aineisto) Sähköjohdot ja tiet Energiayhtiö rakentaa omalla kustannuksellaan tuulivoimalan, sähköjohdot ja huoltotiet - siis sinne missä se on halpaa.  Vähintään 110 kV:n voimajohto <15 km etäisyydellä Tiestöön etäisyys <5 km Kokonaisuutta ohjataan kaavoituksella

8

9 Tuulivoimalat ja maakuntakaavoitus
Tuulivoimalat ja maakuntakaavoitus Potentiaalisimmat tuulivoimatuotannon alueet kartoitetaan ja merkitään kartalle, laajoja puistoja (tv -karttamerkintä) valitut alueet eivät sulje pois tuulivoiman tuotantoa muualta Kaavat nyt lausuntovaiheessa, luonnos/ehdotus Yhteenveto maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksistä 254 potentiaalista tuulipuistoa = 3400 km2 = MW Etelä-Pohjanmaa 27 aluetta, Varsinais-Suomi 24 aluetta, Satakunta 18, Keski-Pohjanmaa 92 (Pohjois-Pohjanmaa samassa selvityksessä), Pirkanmaalla työ kesken Näillä alueilla nyt 27 tuulivoimapuistohanketta menossa  suurin osa hankkeista pienempiä, <10 voimalaa

10 Tuulivoimalat ja yleiskaavoitus
Tuulivoimalat ja yleiskaavoitus MRL:n muutos: kunnilla oikeus myöntää tuulivoimalan rakennuslupa suoraan yleiskaavalla 1-5 tuulivoimalaa mahdollista toteuttaa ilman kaavaa 9 voimalan puisto usein suurin, jonka voi toteuttaa pelkällä yleiskaavalla Isommat vaativat maakuntakaavan

11 Varsinais-Suomen tuulivoima- vaihemaakuntakaava 2012

12

13 YM:n ohje voimalinjoista: pitää näkyä kartalla – tai sitten ei

14 Tuulivoimala maastossa
Tuulivoimala maastossa Yleisimmin 2-3 MW voimaloita Eivät estä metsätaloutta Huoltotiet joka voimalalle Liittymät sähköverkkoon: kaapelit muuntaja-kentälle  Energiayhtiö toteuttaa kaikki omalla kustannuksellaan Puskurit asutukseen, suojelualueisiin, linnustoon, toisiin myllyihin Puskurit vaihtelevat maakunnittain

15 Syöttötariffi ratkaisee lopulta tuulivoiman rakentamisen
Syöttötariffi ratkaisee lopulta tuulivoiman rakentamisen Tuulivoimalan rakentaminen maksaa n. 1,5 milj. € / MW Tuulienergian hinta markkinoilla ilman tukea n. 50 €/MWh  Valtio tukee tuulivoimaa syöttötariffilla eli takuuhinnalla Tariffin kanssa tuulienergian hinta 83,5 €/MWh 12 vuoden ajan Jos voimala valmis mennessä, hinta 105,3 €/MWh vuoden 2015 loppuun asti Tariffin piiriin max 2500 MW tuulivoimatuotantoa vain yli 0,5 MW:n voimaloille Käytetyt voimalat eivät tariffin piirissä Kaikki suunnitellut hankkeet eivät toteudu Syöttötariffi tekee tuulivoimasta bisnestä

16

17 Maan vuokraaminen tuulivoiman tuotantoon – MTK:n sopimuspohjat
Maan vuokraaminen tuulivoiman tuotantoon – MTK:n sopimuspohjat Maakuntakaavojen pohjalta valtava kiinnostus vuokrata maata tuulivoimapuistoihin, kiihtyi kesällä 2012 Sopimusten taso kohentunut huomattavasti parissa vuodessa MTK:n maanvuokrasopimus lähes aina pohjana vuokrasopimuksissa Voimalan rakentaja (energiayhtiö) vuokraa maata tuulivoimaa varten Maanomistaja ja tuulivoimayhtiö sopivat yksityiskohdat ja hinnat Ulkopuoliset eivät saa asettaa hintatasoja Koskaan ei ole kiire allekirjoittaa  kilpailuttakaa toimijoita

18 Esimerkki rahasta Tuulivoimalan teho 2 MW, käyttö 2400 tuntia huippua vuodessa  Sähköä 4800 MWh  Rahaa bruttona 83,5€/MWh = €/vuosi  Maanomistajien saama vuokratulo 2,0 % tuotosta = 8000 €/v/tuulivoimala Hintojen historiatietoja Mo-liitto Länsi-Suomen toimialueelta Vuokraa tarjottu mo-liiton alueella 5000 – €/voimala/v (2012) sidottu indeksiin, paras lienee sähkön hinta Tuottoon sidottu korvaus lisäksi tai ainoastaan: 1-4 % bruttotuotosta Ei saa tehdä nettotuottoon sidottuja sopimuksia! Huomio linjojen alle jäävään maahan!

19 Tuulivoimalan vaikutusalue, vuokran määräytyminen
Tuulivoimalan vaikutusalue, vuokran määräytyminen Vaikutusalue 50 ha: vuokraa yhteensä € vuosittain Bengtson 5000 €, koska mylly maallaan. Lisäksi vaikutusalueesta 20 ha, niin lisää 4000 €  yhteensä 9000 €/vuosi Dubois, 15 ha vaikutusalueesta  3000 € Carlsson = Dupois  3000 € Andersson, ei vaikutusalueella  0 € TAI: maksetaan kaikille tuulivoimapuiston sisällä maata omistaville Esim ha tuulivoimapuisto, 50 ha maata puiston sisällä  50/2000*15 000€ = yhden mo:n vuokratulot

20 Kansainväliset rajoitteet Verotus
Kansainväliset rajoitteet Verotus Tuulivoimalan vuokratulo katsotaan maatalouden tuloksi Pääomatulo-osuus nettovarallisuuden mukaan Jos ei ole maataloutta, rinnastuu vuokratulo käytännössä ansiotuloon Kunta hyötyy tuulivoimatuotannosta kiinteistöveron muodossa

21 Millainen on hyvä vuokrasopimus?
Millainen on hyvä vuokrasopimus? Vuokra-aika max 25 vuotta = tuulivoimalan tekninen käyttöikä Tutkimusajaltakin vuokraa Muuten ensimmäinen vuokra ehkä vasta 8 vuoden kuluttua allekirjoituksesta Max tutkimusaika 4 vuotta Vuokraa kaikesta maasta: myllynpaikat, tiet, johdot Bruttotuottoon sidottu korvaus TAI kiinteä + tuottoon sidottu Tuottoon sidotussakin aina sovittava vähimmäisvuokra/vuosi Kiinteille vuokrille indeksikorotus Vrt. nettotuottoon sidottu korvaus ei ole niin läpinäkyvä kuin bruttotuottoon sidottu Kaikki tuulivoimalan vaikutusalueen maanomistajat vuokraan mukaan Jakoperuste usein maanomistajien itse päätettävissä Maa- ja metsätalous sallittava alueella aina, rakentamiselle tulee rajoituksia

22 Kansainväliset rajoitteet
Kansainväliset rajoitteet Tuulivoiman vaikutuksia + Omavaraista, järkevää energiaa + Metsätalous on sallittua tuulipuiston alueella + Tuulivoimatontin vuokraaminen on uutta yritystoimintaa maaseudulle + Työllisyysvaikutukset: 2500 MW = htv +/- Maisema ehkä suurin ja eniten riitoja aiheuttava tekijä Oikeusjuttuja: tuulivoima on erinomainen asia, kunhan se sijoittuu muualle - Melu, vilkkuminen jne. - Energiantuotannon epävarmuus: tuulta ei voi säädellä - Rakentamiselle tulee rajoituksia: korkeat rakennukset eivät mahdollisia Puskurit suojelualueisiin jne. voivat rajoittaa maankäyttöä Esim. tuulivoimalan lähellä METSO-kohde, saatko suojelusopimuksen

23 Kansainväliset rajoitteet
Kansainväliset rajoitteet


Lataa ppt "Tuulivoima ja maanomistaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google