Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntauudistuksen muutostuki Muutosviestintä kunta- ja sote-uudistuksessa – iltapäiväseminaari Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, VM 10.4.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntauudistuksen muutostuki Muutosviestintä kunta- ja sote-uudistuksessa – iltapäiväseminaari Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, VM 10.4.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntauudistuksen muutostuki Muutosviestintä kunta- ja sote-uudistuksessa – iltapäiväseminaari Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, VM 10.4.2013

2 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma  Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen liittyvä muutostukiohjelma.  Kuntia tuetaan kuntarakennemuutosten toteuttamisessa uudistukselle asetettujen tavoitteiden ja kuntarakennelain velvoitteiden mukaisesti.  Hankkeilla tuetaan myös kuntia palvelutoiminnan, demokratian ja johtamisen kehittämisessä.  Kuntia tuetaan uudistuksen kaikissa eri vaiheissa eli selvitysvaiheessa, valmisteluvaiheessa ja toteutusvaiheessa.  Kuntarakennelakiluonnoksen mukainen taloudellinen tuki osa muutostukea (mm. yhdistymisavustukset, VOS-kompensaatio jne.).  Muutostuen linjauksia hallituksen puolivälitarkastelussa 28.2.2013 ja kehyspäätöksessä 21.3.2013  Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja muiden kuntasektorin toimijoiden sekä valtiovarainministeriön eri osastojen ja ministeriöiden kanssa.

3 Muutostuen sisältö kunnille Muutostuki- ohjelma Muutosjohtamisen ja toiminnallisen muutoksen tuki Tiedonhallinta ja tutkimus Kuntarakennelain mukainen tuki 5.3.2013 Tuki yhdistymisselvityksiin Yhdistymisavustukset VOS-kompensaatio Erityiset kuntajakoselvittäjät Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten ratkaisujen käyttöönoton tuki Talouden tasapainottamis- menettely Tutkimus- ja tietopankki Meta-arviointi Uudistuksen arviointitutkimus ICT-tutkimukset Verkostoyhteistyö Muutosjohtaminen = käynnissä (hanke- / rahoituspäätös tmv.) = valmistelussa (suunnitelmaluonnos tmv.) = suunnittelua ei käynnistetty = lakisääteistä toimintaa (tuleva kuntarakennelaki) = idea-asteella (ideapaperi tmv.) luonnos

4 Muutosjohtamisen tuki  Konsultointituen tarjoaminen liitostilanteisiin 10 – 20 henkilötyöpäivää / liitostilanne  Uuden kunnan johtoa tuetaan (alustava listaus):  Liittyvien kuntien lähtötilanteen analysoinnissa;  Uuden kunnan strategian hahmottamisessa sekä kunnan johtamisjärjestelmän (ml. konsernirakenteet ja ohjaus) suunnittelussa;  Muutoshankkeen suunnittelussa ja hankeosaamisen vahvistamisessa;  Työyhteisön kehittämisessä ja henkilöstösuunnitelman laatimisessa muutostilanteessa;  Muutosviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa.  Muutosjohtamisen tuki räätälöidään erikseen kullekin liitostilanteelle alueen erityistarpeet huomioiden.  Tuki on tarkoitettu kunnille, joissa on olemassa valtuuston päätöksen liitoksen toteuttamisesta.  Tuki valmistellaan yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Tavoitteena on käynnistää tuki alkuvuonna 2014. 12.10.2012 luonnos

5 Seurantavaihe Toteutusvaihe Selvitysvaihe Kuntauudistusprosessi ja kuntien ICT -tuki 5 Muutos- valmiuksien kartoitus kartoitusKunta-liitostenselvittäminenKunta-liitostenselvittäminenKunta-liitoksestapäättäminenKunta-liitoksestapäättäminen Kunta- liitosten valmistelu valmisteluMuutos-johtaminenMuutos-johtaminenKunta-liitostentoteutusKunta-liitostentoteutusHyvien käytäntöjen omaksuminenHyvien omaksuminenKunta-liitosten seuranta ja arviointiKunta-liitosten arviointi ICT –tukiohjelma: Muutoksen arviointi ja suunnitteluvaihe ICT –tukiohjelma: Muutoksen arviointi ja suunnitteluvaihe ICT –tukiohjelma: Muutoksen toteutusvaihe ICT –tukiohjelma: Muutoksen toteutusvaihe ICT –tukiohjelma: Uuden toimintamallin käyttöönotto ja toiminnan jatkuva kehittäminen ICT –tukiohjelma: Uuden toimintamallin käyttöönotto ja toiminnan jatkuva kehittäminen Tuki kuntamuutoksen hyötyjen, kustannusten ja uusien ratkaisumallien arviointiin lähtötilanteen ja asetetun tavoitteen avulla. Tavoitetilan toteutuksen suunnittelu Tuki varsinaiselle kuntamuutoksen toteutukselle, jatkuvuuden varmistaminen sekä uusien ja yhteisten ratkaisuiden käyttöönotolle Muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen, uusien ratkaisujen ja mallien käyttöönoton varmistaminen, hyötyjen mittaus luonnos

6 Tutkimus- ja tietopankki liitostilanteisiin  Kootaan olemassa olevaa ja valmistuvaa aineistoa:  kunnallisten rakennemuutosten toteuttamisesta  välineitä rakennemuutosten suunnittelun ja valmistelun toteuttamiseen (mm. muutostuen hankkeissa syntyvät tuotokset)  hyviä käytäntöjä ja kuvauksia jo tehdyistä kuntarakennemuutoksista.  Toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia verkkoalustoja.  Valmistelun tuki ICT-muutostukiohjelmasta  Valmistelu käynnistetään keväällä 2013. 12.10.2012 luonnos

7 Kiitos!  Palaute ja ideat: Ville-Veikko Ahonen ville-veikko.ahonen@vm.fi 029 55 30066 12.10.2012


Lataa ppt "Kuntauudistuksen muutostuki Muutosviestintä kunta- ja sote-uudistuksessa – iltapäiväseminaari Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, VM 10.4.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google