Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorten yhteiskuntatakuu –ryhmän kokous 1.12. Janne Koskenniemi & Suvi Eriksson SYL Valmistumassa olevien ja vastavalmistuneiden palvelut ja työllistyminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorten yhteiskuntatakuu –ryhmän kokous 1.12. Janne Koskenniemi & Suvi Eriksson SYL Valmistumassa olevien ja vastavalmistuneiden palvelut ja työllistyminen."— Esityksen transkriptio:

1 Nuorten yhteiskuntatakuu –ryhmän kokous 1.12. Janne Koskenniemi & Suvi Eriksson SYL Valmistumassa olevien ja vastavalmistuneiden palvelut ja työllistyminen sekä nuoret yrittäjinä

2 Nykytilanne I •Työelämätaidot ja -valmiudet –Opiskelijat eivät tunnista yleisiä työelämätaitoja. –Harjoittelukäytännöt vaihtelevat. –Koulutuksessa saadun tiedon soveltamiseen työelämässä ei koeta saatavan riittävästi eväitä. •Ura- ja rekrytointipalvelut yliopistoissa –Opiskelijoiden palautteen mukaan palvelut eivät ole riittäviä, löydettävissä tai eivät välttämättä vastaa tarpeita. –Palvelutaso yliopistoissa yleisesti ottaen kohtalainen joskin resurssipula johtaa aina vähennystarpeisiin, ja palveluntarjonnassa on eroja.

3 Nykytilanne II •(Akateemisten) työvoimapalvelut –Useilla paikkakunnilla palvelut ovat aliresursoituja eikä aktiivista yhteistyötä yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa ole riittävästi. •Akateeminen yrittäjyys –Vuonna 2009 noin 11 % korkeakoulusta valmistuneista ilmoitti aikovansa perustaa yrityksen seuraavan kolmen vuoden aikana

4 Kehittämistarpeet ja ehdotukset I: Koulutus, osaaminen ja osaamisen tunnistaminen keskiöön • Tavoitteena oltava (työllistymisen lisäksi) edesauttaa nuoren valmiuksia myös edetä työurallaan jouhevasti -Opiskelijakeskeisten opetus- ja opiskelumenetelmien kautta yleisiä työelämätaitoja sekä valmiuksia soveltaa omaa osaamista käytännössä -Valmiuksia työllistymiseen ja työuralle voidaan kehittää koko koulutusjärjestelmässä • Viesti työnantajille -Laadukkaat harjoittelupaikat! -Vuorovaikututus oppilaitosten kanssa (esim. Lähde työelämään – ja STEPIT-hankkeet) -Huomio osaamiseen, ei kohtuuttomia osaamisvaatimuksia (maahanmuuttajat)

5 Kehittämistarpeet ja ehdotukset II: Ohjauspalveluiden kehittäminen • Ohjauspalveluiden laadun ja riittävyyden varmistaminen sekä oppilaitosten sisällä että työvoimapalveluissa • Ohjauksen linkittäminen myös opintojen sisältöihin • Erityisenä kehittämiskohteena siirtymävaiheet -Ei koulutuksellisia umpiperiä -Ohjauksella voidaan vähentää myös koulutuksen periytyvyyttä sekä sukupuolten välistä segregaatiota koulutuksessa ja työelämässä • Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden tiivis yhteistyö (akateemisten) työvoimapalveluiden kanssa • ESR-hankkeiden (tutkimus)tiedon ja havaittujen hyvien käytäntöjen levittäminen • Esim. Ohty, Koutsi, Valtti…

6 Kehittämistarpeet ja ehdotukset III: Akateemisen yrittäjyyden kehittäminen • Rohkeus ja luovuus olennaisia akateemisen yrittäjyyden lisäämiseksi -Opiskelijakeskeiset opiskelumenetelmät • Yrittäjyyden tukeminen -Hautomot ja kiihdyttämöt -Neuvontapalvelut käytännön asioissa -Monitieteisten opiskelijakontaktien mahdollistaminen ja edistäminen -Yrittäjämentorointi

7 KIITOS! •SYL julkaisee työkalupakin työurien pidentämiseen (78 keinoa) alkuvuodesta 2012. Työkalupakissa käsitellään mm. syrjäytymisen ehkäisyyn, siirtymiin, opintojen sujuvuuteen, opiskelijoiden toimeentuloon, opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä. •Lisätietoja: -Koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson suvi.eriksson@syl.fi, 041 515 2231 -Sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä sini.terava@syl.fi, 041 515 2227


Lataa ppt "Nuorten yhteiskuntatakuu –ryhmän kokous 1.12. Janne Koskenniemi & Suvi Eriksson SYL Valmistumassa olevien ja vastavalmistuneiden palvelut ja työllistyminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google