Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Naiserityinen päihdetyö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Naiserityinen päihdetyö"— Esityksen transkriptio:

1 Naiserityinen päihdetyö
Hilkka Lydén Hiiden Hoito ja Taito

2 Esityksen runko Naisten erityispiirteitä päihteiden käyttäjinä ja päihdehoidossa Hoidon mahdollisia esteitä Hoidon sisältöä ja hoitomenetelmiä Erityiskysymyksiä naisten kanssa tehtävässä päihdetyössä Keskustelua Hilkka Lydén

3 Naisten päihteiden käytön erityispiirteitä
Naiset saavat alkoholista neurologisia päihdehaittoja nopeammin kuin miehet Kaksoisdiagnoosi useimmin masennus tai ahdistus Monipäihteisyys erityisesti lääkeriippuvuus Nuorten naisten lisääntynyt huumeiden ja alkoholin käyttö yhdistyneenä väkivaltaisuuteen Hilkka Lydén

4 Naiset päihdehoidossa
Huonokuntoisia (psykiatrista ja somaattista), moniongelmaisia, seksuaalista kaltoinkohtelua tuen ja hoidon tarve suuri Naisilla korkeampi kynnys hakeutua hoitoon perusterveydenhuolto ja mielenterveyspalvelut Aloitettuaan hoidon käyttävät enemmän ja monipuolisemmin päihdeklinikan palveluita kuin miehet käyttävät enemmän terapiapalveluita hoitoon sitoutumisen aste on huono Hilkka Lydén

5 Hoidon aloituksen esteitä
Hoitopaikkojen vähäinen määrä erityisesti vain naisille suunnattujen palveluiden vähäisyys hoitoon vaikea päästä Tiedottamisen riittämättömyys Hoitoketjujen katkokset Asiakkaan näkökulman huomioimatta jättäminen hoidon suunnittelussa Hilkka Lydén

6 Hoidon onnistumisen esteitä
Mielenterveys- ja päihdeongelman irrallinen hoito Päihdehoidon irrallisuus perhehoidosta Liian lyhyet ja katkonaiset hoidot Tavoitteellisen työskentelyn vähyys Jälkikuntoutuksen puute Miesasiakkaiden valta-asema Intiimit suhteet henkilökuntaan Hilkka Lydén

7 Asiakkaaseen liittyviä esteitä
Emotionaaliset esteet avunpyytämisen vaikeus, motivaation vähäisyys leimautumisen pelko häpeä ja syyllisyys turvattomuuden tunne Perheeseen liittyvät esteet lastensuojelun pelko lastenhoito-ongelmat Hilkka Lydén

8 Asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvät esteet
Arjen ylikuormittavuus Ajanpuute Toimeentulo, koulutus Sosiaaliset suhteet Voimavarojen vaihtelu käyttöjaksojen ja vähäisemmän käytön jaksojen aikana Hilkka Lydén

9 Hoitajaan kohdistuvat toiveet
Vuorovaikutus: empaattista motivoivaa avointa voimavaroja vahvistavaa totuudenmukaista luottamuksellista Ominaispiirteet: tuttu aloitteellinen avulias luottamuksellinen tasa-arvoinen Hilkka Lydén

10 Miten hoidamme naisia? Tiedon antaminen Lyhytneuvonta Keskusteluhoito
Lääkehoito Eri terapiamuodot Hilkka Lydén

11 Ryhmähoidot Ryhmähoidon tarkoitus Naistenryhmät Vertaistuki
vertaistuen avulla kuntoutuminen tiedon lisääminen identiteetin rakentaminen ja vahvistaminen Naistenryhmät pelottavia alussa, pidetään lopussa hyvinä roolimalleja ja vertaisia Vertaistuki vetäjältä vaaditaan uskoa vertaistukeen, uskallusta olla tekemättä mitään, luottaa ryhmään Hilkka Lydén

12 Erityiskysymyksiä naisten kanssa tehtävässä päihdetyössä
Tunteiden huomioiminen syyllisyys, häpeä rajat, kiltteys Identiteettityöskentely identiteetin vahvistaminen Perhe motivoiva tekijä yksinhuoltajien jaksaminen isän huomioiminen Hilkka Lydén

13 Ota puheeksi myös Väkivalta Seksuaalisuus Raskauden ehkäisy
koettu ja tehty Seksuaalisuus Raskauden ehkäisy raskauden ehkäisyä tarjottava kaikille aktiivinen perhesuunnittelu Hilkka Lydén

14 Miten meillä? Miten naisasiakkaiden tarpeet huomioidaan tällä hetkellä? Mitä vain naisille suunnattuja palveluita, ryhmiä, tiloja, toimintatapoja jne. tällä hetkellä on? Mitä pieniä keinoja käyttämällä voisimme vastata naisten tarpeisiin paremmin? Hilkka Lydén

15 Luettavaa Työvälineitä naisten kanssa tehtävään päihdetyöhön: Opas naisten kanssa tehtävästä päihdetyöstä: Hoidon kehittämisen palveluita: Hilkka Lydén

16 Kiitos! Hilkka Lydén


Lataa ppt "Naiserityinen päihdetyö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google