Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TESOMAN KOULUN AE- LUOKKIEN INTEGRAATIOHANKE

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TESOMAN KOULUN AE- LUOKKIEN INTEGRAATIOHANKE"— Esityksen transkriptio:

1 TESOMAN KOULUN AE- LUOKKIEN INTEGRAATIOHANKE

2 7AE-HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT
Oppilaan näkökulmasta: Erityisluokan oppilaan ja yleisopetuksen oppilaan oppimiskyvyn ero voi olla hiuksenhieno Eri oppiaineissa saman oppilaan oppimiskyky vaihtelee Integraatio – myös sosiaalinen- on tärkeää erityisluokan oppilaille Joustavia opetusryhmittelyjä tarvitaan yksilöiden huomioimiseksi

3 Opettajain/opetuksen näkökulma
Yhteistyön kehittäminen opettajien välillä Opettajien erityisosaamisen hyödyntäminen (aineenope/ER-ope) Antaa opettajille kokonaisvaltaisemman käsityksen opetuksen/oppimisen vaatimustasosta Erityisopetuksen laatukriteerit täyttyvät paremmin

4 Rehtorin näkökulma Aloite opettajilta hyvä lähtökohta > rehtori mahdollistaa (lukujärjestys, tilajärjestelyt, motivointi, henkinen tuki opettajille) Myös rehtori voi olla innovaattorina > opettajien motivointi omalla esimerkillä ja esimerkeillä (benchmarking, opettajavaihto) Yhteisopettajuus/tiimiopettajuus perustuu vapaaehtoisuuteen > kaikkia ei voi pakottaa!

5 Rehtorin näkökulma Opettajakunnan vapaamuotoiset kokoukset eli ”pedagogiset kahvilat” > tiimiopettajuuden esittely Ennakkotyönä rehtorilla 7- luokkien muodostaminen (Tesomalla erityisopettajien kanssa), ”sopivien” luokanvalvojien valinta ja yleensä opettajien rekrytointi yhteisopettajuuden näkökulmasta

6 Toteutus Lukujärjestysten synkronointi (haaste!)
Oppilaiden valikointi integroivaan luokkaan Lisäresurssien käyttö ei ollut lukuvuonna mahdollista Integraatiota ja yhteistyötä on pohdittava ainekohtaisesti Avustajien käyttö? Tulevaisuudessa käytännöksi, jos erityisluokan luonne sen mahdollistaa

7 Kelpotesoma-pilotti Lukuvuonna 2009-2010:
Yhdistetty 7AE (A= yleispuolen luokka, E= erityisluokka) Oppilasvalinta 7A:lle tehty pienryhmäopettajien ja koulupsykologin toimesta jo keväällä. Joukossa paljon tukea tarvitsevia oppilaita. 7E:n nykyinen ryhmä soveltuu oppilasainekseltaan yhteisopetusajatukseen (akateemiset ja sosiaaliset taidot) Pääajatukset: - oppilaat hyötyvät sekä aineenopettajan että erityisopettajan palveluista (MA, EN) - laaja-alaisen eo:n tunnit voidaan kohdistaa muihin ryhmiin Aineenopettaja/erityisopettaja yhteistyö (moniammatillinen työskentely, hedelmällistä molemmin puolin) ”Tilanne elää”: Mahdollisuus tehdä siirtoja puolin ja toisin tarpeen mukaan Sosiaalinen integraatio, mahdollisuus työskennellä erilaisten oppilastovereiden ja opettajien kanssa

8 Pilottiaineet: Matematiikka
Matematiikassa opetus pääosin yhtenä ryhmänä. Läsnä aineenopettaja (opettaa asian) ja erityisopettaja +7AE. Tarvittaessa ryhmä jaetaan tuen tarpeen mukaan. Samat läksyt, samat kokeet.

9 Pilottiaineet Englanti
Englannissa ryhmä jaettu kahteen oppimisedellytysten mukaiseen ryhmään syksyn tasokokeen perusteella. (Kaikki kielen osa-alueet testattu) ”parempi ryhmä” opiskelee aineenopettajan johdolla, muut erityisluokanopettajan kanssa. Eteneminen sujuu suunnilleen samaan tahtiin, kokeet pidetään yhdessä. Kehittämisajatuksena: kokeen jälkeen opettajat miettivät, pitääkö eteneminen sujua samaan tahtiin, vai voiko tehdä ”seiskan paketin”. Jatkuva suunnittelu ja tilanteen seuranta opettajien kesken. Mahdollisuus myös yhteisiin tunteihin.

10 Integroidut aineet Liikunta: 7AE Valinnaiset: 7E + muut
Omana ryhmänä aineenopettaja opettaa: MU, KU, TS/TN, FY/KE, OPO, UE 8 – ja 9-luokille E-luokan oppilaat integroituvat pääosin yleisopetuksen valinnaisaineryhmiin taito- ja taideaineissa

11 Lukuvuonna 2010-2011, Englanti:
Anoimme keväällä 2010 valtion tukea oppilasryhmien pienentämiseen. Saatu lisäresurssi mahdollisti mukaan myös laaja- alaisen erityisopettajan. Oppilaat jaettu kolmeen ryhmään. ”Paras ryhmä” edelleen aineenopettajalla, ”väliryhmä” laaja- alaisen erityisopettajan opetuksessa ja kolmas ryhmä erityisluokanopettajan opetettavana. Mahdollistaa kolmen ammattilaisen yhteistyön, hedelmällistä kaikille. Yhteinen suunnittelu, yhteiset kokeet (pääosin), yhteinen arviointi. Kokeiden ym. perusteella ryhmäkokoonpanoja vaihdellaan tarpeen mukaan.

12 Tilanne maaliskuussa 2011:
Ryhmäkoot englannin ryhmissä: ”paras ryhmä”: 18 (joista 15 oppilasta 8A:lta ja 3 oppilasta 8E:ltä) väliryhmä: 4 oppilasta 8A:lta kolmas ryhmä: 7 oppilasta (joista 1 8A:lta ja 6 oppilasta 8E:ltä). Ryhmien kokoonpano ja liikkuvuus (syyt): Ensimmäiset muutokset kokoonpanoihin tehtiin syksyllä ensimmäisten kokeiden perusteella, eli syyt pääosin riippuvaisia menestyksestä englannissa. Yhden oppilaan siirto tapahtui keskittymiskykyyn liittyvistä syistä (kts. seur. dia). Siirtoja tehtiin ennen joulua yht. 4 kpl: väliryhmästä 3 siirtyi parhaaseen ryhmään, ja yksi oppilas siirrettiin toisinpäin.

13 Tilanne maaliskuussa 2011:
Koulumenestys (EN): Yhden 8A:n oppilaan siirto parhaasta ryhmästä väliryhmään tapahtui käyttäytymisestä ja keskittymisvaikeuksista johtuvista syistä. Tilanne rauhoittunut ja menestys aineessa parantunut/palautunut omalle tasolleen. Tilanne jatkuu näin toistaiseksi. Väliryhmässä ensimmäisessä kokeessa tuloksiaan parantaneita oppilaita 3 kpl, saivat mahdollisuuden kokeilla taitojaan parhaassa ryhmässä. Väliryhmä toimii tehokkaana, rauhallisena ja pienenä oppimisympäristönä. Heikotkin oppilaat pärjäävät ennakoitua tasoaan paremmin. Kolmen parhaaseen ryhmään siirretyn oppilaan menestys on ollut vaihtelevaa. Kaksi pärjää selkeästi paremmin, yhden siirto takaisin väliryhmään huhtikuun alusta. Muuta: Integraatio 8AE ryhmässä on mahdollistanut myös yhden 8E:n oppilaan erityisopetuspäätöksen purkamisen ja hänet on siirretty 8A-luokan vahvuuteen. Oppilaan oppimisedellytykset ovat kuitenkin varsin heikot esim. englannissa, joten integraatiohanke tukee hänen oppimistaan erittäin hyvin ja hän opiskelee edelleen pääosin erityisluokanopettajan johdolla kolmannessa ryhmässä. Hän on ollut hetken aikaa koejaksolla myös väliryhmässä.

14 Pohdi naapurin kanssa Tukea tarvitseva oppilas
- Mieti seuraavaa kysymystä vanhemman näkökulmasta:  Mitä toivoisit koululta, jossa sinun erityistarpeinen lapsesi kävisi koulua? Koulun tukimuodot? Pohdi vastaavia integraatiojärjestelyjä omassa koulussasi. Mitä vaaditaan? Millainen rehtorin rooli voisi olla opettajien motivoinnissa yhteisopettajuuteen? Miten opettajat voivat omalla yhteistoiminnallaan ja – suunnittelulla ohjata tuen tarpeita? Mitä keinoja tähän olisi? Koulupolku- ja aluekouluajattelu: Kuinka alueen lähikoulut voisivat tukea toisiaan? Mitä käytännön opetusjärjestelyjä integroidut oppilaat tarvitsevat omassa luokassasi/opetuksessasi?


Lataa ppt "TESOMAN KOULUN AE- LUOKKIEN INTEGRAATIOHANKE"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google