Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Y RITTELIÄS JA HYVINVOIVA V ARSINAIS -S UOMI. 2 Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle. Varsinais-Suomen koulutusstrategian visio 2015+

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Y RITTELIÄS JA HYVINVOIVA V ARSINAIS -S UOMI. 2 Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle. Varsinais-Suomen koulutusstrategian visio 2015+"— Esityksen transkriptio:

1 Y RITTELIÄS JA HYVINVOIVA V ARSINAIS -S UOMI

2 2 Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle. Varsinais-Suomen koulutusstrategian visio 2015+

3 3 TAHTONA MAAKUNNAN MENESTYS TAHTONA MAAKUNNAN MENESTYS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020

4 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen perusta. Maakunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku perusasteelta korkea-asteelle rakentuu kumppanuudelle, avoimuudelle ja verkostoyhteistyölle. VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020

5

6

7 Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku kuvaa, miten oppijan yrittäjämäinen asenne ja osaaminen kehittyvät ikävuosien karttuessa. Yksilön polkua vauhdittavat oikeanlainen ohjaus ja kannustus sekä eri toimijoiden saumaton yhteistyö.

8

9 TAITAVIA AJATTELIJOITA JATAITAVIA AJATTELIJOITA JA INTOHIMOISIA TOIMIJOITA!INTOHIMOISIA TOIMIJOITA!

10 10 Tavoitteet maakunnan hyvinvoinnin ja yrittäjyyden lisäämiseksi • Yksilöt ovat taitavia ajattelijoita, intohimoisia toimijoita. • Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty jokaisen varsinaissuomalaisen kunnan kuntastrategiaan. • Toimijoiden maakunnallinen verkostoyhteistyö on aitoa ja avointa. • Työyhteisöissä on yrittäjyyttä arvostava toimintakulttuuri. • Yrittäjyys on tunnustettu, hyvä uravaihtoehto.

11 11

12 12 Tavoitteet oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi Yrittäjyyskasvatuksen pedagogia • Oppijassa syntyy intohimo itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kautta. • Oppijalähtöiset, toiminnalliset ja yhdessä oppimiseen perustuvat oppimismenetelmät ovat osa arkea perusasteelta korkea-asteelle. • Oppijan ”oman jutun” löytäminen, tukeminen ja ohjaaminen ovat jokaisen opettajan tehtäviä.

13 13 Oma juttu!

14 14 Tavoitteet oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi Opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaaminen • Opettajilla on ajantasainen tieto maakunnan elinkeino- ja työllisyysrakenteesta sekä oppijoiden mahdollisuuksista työllistyä omaan kotimaakuntaan. • Opettajien ja rehtorien koulutus tarjoaa välineitä työelämälähtöisen oppimisen toteuttamiseksi ja työelämäosaamisen kehittämiseksi. • Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista arvioidaan kerran vuodessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -arviointivälineellä. www.lut.fi/mittaristo www.lut.fi/mittaristo

15 15 Tavoitteet oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö • Oivaltamisen ilo, vastuunottaminen ja yhdessä tekeminen ovat oppilaitosten innovatiivisten yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen kulmakiviä. • Pari- ja tiimiopettajuus ovat työelämälähtöisen oppimisen ja oppimisympäristöjen toiminnan arkea. • Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt kuvataan oppilaitoksien opetussuunnitelmiin tai erillisiin oppilaitoksien yrittäjyyskasvatusstrategioihin.

16 16 Oppiminen työelämän kanssa

17 17 Tavoitteet oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi Oppiminen työelämän kanssa • Jokaisessa oppilaitoksessa on nimetty työelämävastaava ja jokaisessa yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksessä on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava. • Oppilaitoskohtainen työelämäyhteistyön vuosikello rakentuu paikallisyhdistyksen, työelämänedustajien ja opetushenkilöstön dialogina sekä yhteistyönä. • Ope-yrittäjätreffit ja YES kummitoiminta ovat käytössä perusasteelta korkea-asteelle.

18 18 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Nuori Yrittäjyys ry toimii siltana koulutuksen ja työelämän välillä. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä taloudenhallinnan vahvistamiseen. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

19 19 Yrittäjyyden ihme ei ole ylivertaisessa liikeideassa, vaan rohkeudessa toteuttaa se.

20 20 Kouluastekohtaiset yrittäjyyskasvatuksen kehittämistavoitteet

21 21 KOULUASTEKOHTAISET YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Perusaste • Oppijoita autetaan uskomaan omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa. Heitä kannustetaan käyttämään rohkeasti taitojaan. Virheitä ei pelätä, vaan niistä otetaan opiksi. • Oppijat osallistetaan suunnittelemaan, rakentamaan ja kantamaan vastuuta koulun arjesta. Työelämäyhteistyötä kehitetään erityisesti oppijalähtöisen projektioppimisen keinoin. • Opettajien tehtävänä on oppimiseen innostaminen ja oppimisen tukeminen. Pedagogisesti mahdollistuu yhdessä oppiminen ja tekeminen. Koulu on jäsenilleen yhteisöllinen kohtaamispaikka.

22 22 KOULUASTEKOHTAISET YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Toinen aste • Oppijalla on vastuu omasta oppimisesta ja tekemisestä. Oppiminen on mahdollista yksilöllisillä opinpoluilla. Yrittäjäksi haluaville luodaan aito mahdollisuus aloittaa yritystoiminta opintojen aikana. • Oppimista tapahtuu aktiivisesti luokkahuoneen ulkopuolella yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteisöllinen oppiminen mahdollistaa sosiaalisten taitojen ja työelämäosaamisen kehittymisen. • Oppijoiden ja opettajien intohimo oppimiseen synnyttää uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Se innostaa vahvistamaan yksilöiden omaa osaamista ja työyhteisöjen yritteliästä toimintakulttuuria.

23 23 KOULUASTEKOHTAISET YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Korkea -aste • Korkea-asteella on oma yrittäjyyskasvatusstrategia. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on synnyttää eri alojen innovatiivisia ja yrittäjähenkisiä osaajia sekä kannustaa omaehtoiseen yrittäjyyteen. • Oppija voi alasta riippumatta suorittaa yrittäjyyskasvatus- ja yrittäjyysopintoja korkea-asteen opintojensa aikana. Yrittäjyys koskettaa kaikkia oppijoita opintojen jossain vaiheessa. • Yrittäjyyskasvatusta ja sitä tukevaa laaja-alaista tutkimusta toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen sisällä, korkeakoulujen kesken, yli toimialarajojen sekä työelämän ja sidosryhmien kanssa.

24 24 KÄYTÄNNÖN SANKARITEKO Miten strategia näkyy käytännössä?

25 25 YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA VERKOSTOITUMISTA JA YHTEISTÄ IDEOINTIA

26 26 YRITTÄJYYS ON ASENNE JA TOIMINTATAPA, JOHON VOI KASVAA ITSE TEKEMÄLLÄ JA KOKEILEMALLA.

27 27 MATKA JATKUU YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020

28 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020


Lataa ppt "Y RITTELIÄS JA HYVINVOIVA V ARSINAIS -S UOMI. 2 Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle. Varsinais-Suomen koulutusstrategian visio 2015+"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google